Astrologie in psychoanalyse Volgens Carl Jung

Carl Jung is verantwoordelijk voor de introductie van astrologie in de psychoanalyse. Deze Zwitserse psychoanalyticus, discipel van Freud, benaderde concepten die voor veel mensen dichter bij de magie lagen dan bij de wetenschap. Maar toch, hun postulaten zijn diepgaand en interessant, en zijn erin geslaagd om te overwinnen tot het punt van het creëren van een benadering van de psychologie die geldig blijft tot de dag van vandaag.

Voor Jung, in astrologie zijn alle kennis van de psychologie van de Oude Tijd gecondenseerd. Intuïtief werden de twaalf sterrenbeelden een samenvatting van de psychische realiteit. Ze configureren wat Jung 'archetypen' noemde. Het zijn patronen of psychologische modellen die in het collectieve onbewuste leven.

Carl Jung was ervan overtuigd dat er een natuurlijk karakter was in ieder mens om te zijn wat hij was. Het is niet geleerd, maar het is geboren in ieder van ons. Op dit moment zien we de invloed van astrologie op Jungiaanse psychoanalyse. Astrologen zijn ervan overtuigd dat er een mogelijkheid is om op een bepaalde manier te leven, vanaf het moment van geboorte.

"Astrologie bestaat uit de symbolische configuraties van het collectieve onbewuste, wat het hoofdonderwerp van de psychologie is: de 'planeten' zijn de goden, symbolen van de vermogens van het onbewuste.
-Carl G. Jung -

De synchroniciteit, of astrologie in de psychoanalyse van Jung developed Jung ontwikkelde het concept van 'synchroniciteit' in zijn theorie.

Dit is een postulaat dat rekening houdt met de aanwezigheid van astrologie in de psychoanalyse. Synchroniciteit verwijst naar gebeurtenissen die een overeenkomst genereren. Ze ontmoeten elkaar, komen tegelijkertijd voor, maar zijn schijnbaar van elkaar losgekoppeld. Bijvoorbeeld als iemand denkt aan iets ongewoons als een vleermuis en een uur later ziet hij er een in het venster. Voor Jung gehoorzamen deze toevalligheden onzichtbare draden die alle dingen met elkaar verbinden.

Dit komt overeen met astrologische principes. Volgens deze kennis stromen er onzichtbare krachten in het universum. Deze krachten combineren constant het evenementevenement in iemands leven. Op deze manier is de invloed van astrologie op Jungiaanse psychoanalyse duidelijk. Een onbekende universele orde manifesteert zich in een specifieke situatie.

De bewegingen van het universum leiden tot definitieve gebeurtenissen in iemands leven. Het lijkt misschien dat dit verre van het wetenschappelijke perspectief is, maar de kwantumfysica heeft ook te maken met zeer vergelijkbare postulaten. Jung noemt astrologie "intuïtieve methode".

Hij heeft herhaaldelijk verklaard dat hij had vastgesteld dat bepaalde psychologische toestanden of bepaalde feiten verband hielden met de doorgang van de planeten. "Vooral de kwellingen van Saturnus aan Uranus", verklaarde hij in 1954 tijdens een interview. Astrologen en Jung Astrologen zijn het op veel punten met Jung eens.Ze staan ​​op het bestaan ​​van onzichtbare krachten die een bepaalde betekenis vestigen op alles wat er gebeurt. "De kracht die de zon en de sterren beweegt, is dezelfde kracht die de menselijke ziel beweegt", zei de beroemde Spaanse astroloog Lluís Gilbert.

Net zoals iemand de invloed van astrologie in de psychoanalyse kan zien, doet het tegenovergestelde het ook.

Veel astrologen vertrouwen op de concepten van Jung om hun interpretaties uit te werken. Een heel speciaal geval is dat van Richard Tarnas. Deze geleerde heeft een heel speciale formatie: hij is een filosoof afgestudeerd aan de universiteit van Harvard, maar ook een psycholoog en astroloog. Hij zegt dat hij tot astrologie kwam nadat hij de leringen van Jung had gekend. Zijn aanvankelijke aanpak was vooral empirisch.Hij was verrast toen hij ontdekte dat de astrale letters van Galileo, Einstein en Darwin erg op elkaar leken

, en ook dat dezelfde planetaire configuratie werd herhaald tijdens een Beethoven-concert en de meest dramatische show van Jimi Hendrix. Eén zin vat haar houding samen: "Je psyche is de adem van de kosmos." Een ongemakkelijke relatie De invloed van astrologie op de psychoanalyse wordt door bijna alle psychoanalytici ondervraagd.

Ze zien in deze invloed slechts een oase van denkbeeldige mythen en legendes die geen geldigheid hebben. In feite is de klassieke psychoanalyse gebaseerd op het idee dat de mens de eigenaar is van zijn bestemming en dat die kans niet bestaat. Een minderheid tegen deze opvatting plaatst vraagtekens bij het extremisme van de cartesiaanse redenering die zichzelf heeft opgelegd aan kennis.Ze geven aan dat er niet één, maar veel manieren zijn om tot de waarheid te komen. En rationele, wetenschappelijke waarheid is slechts een van hen. Desalniettemin blijft astrologie in de psychoanalyse heel aanwezig, althans in de Jungiaanse benadering.

Zowel de aanhangers van deze benadering als astrologen voelen zich steeds dichter bij de kwantumfysica.

Ze zorgen ervoor dat beetje bij beetje nieuwe kennis onthuld wordt, die rationele wetten tart. We zullen zien of dit gebeurt ...