Emoties

Omdat ze al zoveel pijn, maar zoveel pijn voelde, dat haar hart bijna stopte en zelfs toen de pijn haar bestrafte en haar ziel omhelsde, ontmoedigde ze niet.

Omdat haar schoonheid voortkwam uit haar essentie, en haar glimlach meer opfleefde dan de zon.Omdat haar kracht zelfs de dapperste indruk maakt, en ondanks het feit dat ze delicaat is, verdedigt ze haar idealen tand en nagel. Ze is en is altijd mooi geweest, van binnenuit.

Het leven straft het soms, maar het loopt standvastig

, het vertrouwt en levert zijn lot in handen van de schepper en het universum, altijd met de zekerheid dat het beste nog moet komen. Weet je waarom ze zo mooi is?Omdat ze in het donker altijd licht was, in momenten van eenzaamheid was ze zijn beste gezelschap.

Omdat de zuiverheid van haar hart haar de wonderen van het leven deed zien her, was haar geheim haar geloof en veel, veel dankbaarheid.