Curiositeiten

voor de inhoud van hun spraak . Veel ouders hebben deze praktijk al sinds hun kindertijd aan hun kinderen geleerd. Het niet opletten van wie er praat, kan worden beschouwd als een gebrek aan onderwijs. Sommige ouders gebruiken oogcontact om aan hun kinderen hun afkeer te tonen van wat ze doen.Een andere connotatie die vaak geassocieerd wordt met een gebrek aan visuele uitwisseling is verlegenheid, schuldgevoel en leugens. We kunnen enkele films zien over de ontwikkeling van een verkiezingscampagne, omdat communicatiedeskundigen hun kandidaten leiden om hun toespraken te houden door naar de camera te kijken, alsof ze rechtstreeks in de ogen van de kiezer kijken. We houden meer oogcontact met kennissen dan met vreemden. Sterker nog, als iemand ons lang observeert, voelen we ons ongemakkelijk.

Visueel contact tussen mensen hangt samen met de mate van intimiteit tussen hen en met de vertrouwelijkheid van de behandelde persoon. Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Science door F.Chen van de Universiteit van Freiburg stelt een reflectie over dit onderwerp voor. Stel je een gesprek voor waarin de ene persoon probeert de ander te overtuigen om een ​​standpunt in te nemen dat ze al eerder heeft goedgekeurd. Oogcontact maakt dit argument eenvoudiger. Hoewel één deelnemer meer overtuigd is en één minder, zal de affiniteit tussen beide worden versterkt door oogcontact. Er is meer ontvankelijkheid toen de deelnemers het al eens waren met de mening van de gesprekspartner.Stel je nu voor dat het argument van de een in strijd is met het argument van de andere

. De blik van vertrouwen wordt een blik van overheersing en intimidatie. De gesprekspartners bevinden zich tegenover elkaar en gebruiken replica's. Een verstrooid uiterlijk kan een manier zijn om spanning te verlichten en de discussie vriendelijker te maken. Het is een teken van adel om te laten zien dat we onze positie niet ten koste van alles zullen behouden en geen absurde tactieken zullen gebruiken om het debat te winnen. De sceptische luisteraar met andere overtuigingen dan jij, is minder snel van mening veranderd.

De studie gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Science concludeert dat in de context van overreding de connectie tussen de blikken het debat vergemakkelijkt met iemand die geneigd is onze argumenten te accepteren en moeilijk is als de persoon een mening heeft die tegengesteld is aan de onze. Zoals Chen zegt: "Oogcontact is een primitief mechanisme dat in staat is een reeks onbewuste fysiologische veranderingen te genereren die onze dispositie aanzienlijk beïnvloeden."