Gezinnen die offers brengen als offers met zorg worden betaald

De families die offeren zijn degenen die hun leden opvoeden in de plicht om zichzelf op te offeren, zij die in hun componenten de noodzaak cultiveren om hun eigen wensen en behoeften voor het welzijn van het gezin uit te stellen, hetzij samen, hetzij individueel. Hun relationele principes gehoorzamen een stelregel die wordt samengevat als "opoffering betekent om geaccepteerd te worden" of, wat hetzelfde is, prioriteit geven aan de behoeften van anderen om niet als zwarte schapen te worden beschouwd. Geloofde genegenheid en de voordelen die in de vorm van een overweging worden toegekend, hangen hiervan af, van het leven "een voortdurende keten van verplichtingen" te maken.We observeren voornamelijk in hun rol als

ouders de belangrijkste offers of martelaren zijn, geleid door de stelregel dat "het grootste plezier het plezier van kinderen is".

Dat wil zeggen dat de behoeften die zij manifesteren de leidraad zijn van het onderwijs. Naarmate het gezin ouder wordt, wordt deze 'verplichting' geërfd door de nakomelingen, die er vervolgens verantwoordelijk voor zijn en die verwachten dat eindeloze ontberingen en afstanden worden gesteund ten gunste van het algemeen welzijn. Wanneer ouders worden geofferd

Wanneer ouders worden geofferd, kunnen kinderen zich vrij voelen om een ​​andere kijk op het leven te ontwikkelen. Dus rebelleren ze in gedachten, in woorden en in actie, en proberen een gezonder perspectief te geven aan de relatie.

Dus, zoals Giorgio Nardone zegt, met deze bezorgdheid nog steeds aanwezig, benadrukken de kinderen dat ouders meer plezier hebben, vertrekken, reizen, maar ze antwoorden dat als de kinderen zich in de mode willen blijven kleden, hun studie willen voortzetten, om hun eigen auto, etc., ze zullen zichzelf moeten blijven opofferen en stoppen met veel dingen te doen

".

We zien dathet belangrijkste punt in deze kijk op de wereld en het gezin vooral reageert op het handhaven van een voortdurende toegeeflijkheid met de behoeften en verlangens van anderen . Dit is wat essentieel wordt geacht om de stabiliteit en acceptatie van de ander te waarborgen.

Andere gezinsmodellen die offers kunnen brengen, kunnen worden gevormd uit de 'krankzinnige altruïsten' en 'krankzinnige egoïsten', waarvan sommigen genieten van de offers van anderen. In deze zin spelen beide leden een rol, omdat ze de opofferingskaart kunnen geven om de relatie te domineren.Er zijn andere mogelijke combinaties die ook zeer verontrustend kunnen zijn, zoals die die offerwedstrijden initiëren om externe doelen te bereiken (bijvoorbeeld het kopen van een huis), waardoor het perfecte alibi wordt samengesteld om het huidige genot te vermijden. Het doel: het toekomstige plezier vergroten.

Zoals we hierna zullen zien, is het decimale relatiepatroon echt negatief, ongeacht de herkomst van het paar waaruit de familie bestaat. Dit komt omdat het de zelfwaardering schaadt en een gezond gevoel van eigenwaarde opbouwt in zijn leden. "Offer" en "Plicht", woorden die deel uitmaken van de families die offers brengen In de meest gepolariseerde gevallen merken we op dat

de woorden "opoffering" en "plicht" een beslissende stempel drukken op de levensfilosofie.

"Relaties zijn vaak asymmetrisch, en degene die zichzelf opoffert, hoewel schijnbaar nederig en onderworpen, bevindt zich in een ijzeren positie, omdat hij door zijn verzaking een positie van superioriteit verkrijgt, anderen zich schuldig maakt of in schulden. Dit creëert een familiespel gebaseerd op een systeem van schulden en kredieten die neigen naar de morele chantagezijde. " Delen

Dit is een type persoonlijkheidspatroon dat de persoon onderwerpt en enorme oneffenheden genereert. In sommige gevallende persoon die in deze omgeving hebben moeite met het zien van hun behoefte aan wederkerigheid

tevreden omdat leert om zijn wensen te negeren voor het welzijn van anderen.

We horen uitingen van het type "u niet begrijpt mijn offer, als het niet voor mij ...", volgens hetwelk zij de rol van chief slachtoffer. Het leven voor deze mensen uiteindelijk het maken van een hel, beperkt tot de verplichting om hun eigen belangen en hun leven te begraven.

Bij kinderen die dit gezin model dat offers, deze emotionele erfenis brengt de tegenslag als een vlag, het onvermogen om de huidige te genieten van te nemen.Ze houden dromen van anderen zoals zij, en hopeloosheid en moeilijkheden bij het beheer van de eigen vaardigheden die hen in staat stellen uit het gat te krijgen.

Andere mensen wanhopig op zoek gaan naar de verstikkende sfeer waar familie verplichtingen, chantage en zorgen verdrinken in hun eigen behoeften te krijgen. Sommige onophoudelijk streven naar een verandering, anderen lerensamen te leven, etc.

Echter, het identificeren van deze relatie patronen van families die slachtoffer is van essentieel belang om een ​​stap in de richting van persoonlijke groei te nemen en hun prioriteiten opnieuw te definiëren. Dit is iets dat zeker dagelijks zou moeten heroverwegen.