Vriendschap, de affectieve band die ons verenigt met mensen

Er ontstaat een probleem in je leven en het lijkt erop dat de wereld om je heen ineenstort. Je voelt de dringende behoefte om met iemand te praten, maar niet met iemand. Hij neemt de telefoon op, belt een nummer en begint zich na een paar minuten veel beter te voelen. De stem aan de andere kant is enkele mijlen ver weg, maar hij luisterde naar wat er met je gebeurde, zei wat hij erover dacht en dan voel je je getroost.

Vriendschap. Het woord is mooi en het gevoel is een van de beste. Het is deze onzichtbare band die ons verenigt met anderen.Een affectieve band die is geboren met mensen die ons pad kruisen en op een bijna magische manier onmisbare wezens in ons leven worden. Het is een relatie tussen gelijken, wat ons de voldoening geeft ervaringen te delen, vertrouwen te hebben en volledig op iemand te vertrouwen.

Er zijn verschillende soorten "vrienden" en bijgevolg vriendschappen. Laten we ons concentreren op echte vriendschap. In een vriendschap waarin niemand zichzelf oplegt, noch geprogrammeerd is.Het is langzaam opgebouwd, gebaseerd op inzet en toewijding van beide partijen.In de loop van de tijd creëert deze relatie een band die sterk genoeg is om in de loop van de tijd in stand te houden en uit te breiden.

Waarden waarop vriendschap is gebaseerd

We zoeken toevlucht bij onze vrienden zodat ze ons kunnen helpen met onze problemen.We luisteren naar hun adviesomdat ze ons niet beoordelen, ze ons niet vertellen wat we willen horen, maar eerder wat echt beter voor ons is. Wij vertrouwen hun onze geheimen, onze zorgen en onze projecten toe. Zij zijn ook degenen waartoe we ons wenden om hen een deel van onze vreugde te maken.Een echte vriendschap betekent niet afstand, tijd of vervaldatum. Het is een relatie waarin we wederzijdse steun zoeken en bieden. Een goede vriend doet de ander nooit teniet, maar helpt hem eerder problemen te overwinnen.Vriendschap is gebaseerd op empathie, dat wil zeggen op het vermogen om te begrijpen en jezelf in de huid van de ander te plaatsen, om te lijden en om er blij mee te zijn. Het is een band die ons in staat stelt om "de zorgen te verdelen en de vreugden te vermenigvuldigen".

Een gezonde en constructieve relatie is gebaseerd op waarden, zoals oprechtheid, begrip, wederzijdse genegenheid, respect, communicatie, overgave, zorg voor anderen, onbeperkt vertrouwen, geduld, het vermogen om te luisteren en weten hoe te vergeven. Samenhang, flexibiliteit, vrijgevigheid, dankbaarheid en loyaliteit zijn andere waarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het consolideren van een vriendschapsrelatie.Voordelen van vriendschap

Onze toestand als sociale wezens creëert de bijna imperiale behoefte om relaties en banden met andere mensen tot stand te brengen.

Vriendschap is daarom belangrijk in iemands leven, omdat het een enorme emotionele last met zich meebrengt. Het gezegde luidt: who "wie een vriend heeft, heeft een schat", en hij heeft helemaal gelijk. Geliefd voelen bij iemand met wie we geen bloedbanden hebben, geeft ons voldoening en enige emotionele steun. Deze band versterkt ons zelfrespect en het plezier van begeleid voelen. Het geeft ons ook het vertrouwen en vertrouwen om in moeilijke tijden op iemands respect te rekenen.