Van egoïsme aan de liefde zelf volgens Aristoteles

Aristoteles zei ooit: "iemand vroeg of het beter is om jezelf te houden in de voorkeur aan al de anderen of meer waard van elkaar houden". Deze wijze Griekse filosoof postuleerde een unieke kijk op egoïsme en zijn intieme relatie met eigenliefde. Laat ons iets meer weten over je enkelvoudige aftrek?

Alvorens verder te gaan, verduidelijk ik dat we ons zullen concentreren op zijn beroemde werk "Nicomachean Ethics". Om preciezer te zijn gaan we rechtstreeks naar hoofdstuk VIII van het negende boek met de titel "Van egoïsme naar eigenliefde".

liefde voor jezelf volgens Aristoteles

In dit hoofdstuk van het vele werk van Aristoteles, de filosoof met een deductieve lijn onthult wat hij richtte een deugdzaam man. In dit werk concentreert de auteur zich op de vergelijking van liefde voor zelf en egoïsme. Deze filosoof is van mening dat de echte feiten de theorieën van het egoïsme tegenspreken.

Hoewel het waar is dat het houden van een beste vriend een deugd is, gaat het er ook vanuit dat we zelf de beste vrienden zijn die we kunnen hebben. Dat wil zeggen, jijzelf bent je beste vriend. Dan komt de vraag: is het zelfzuchtig om van jezelf te houden? Natuurlijk is de nauwste relatie die iemand in het leven kan hebben, met zichzelf. Immers, met wie leven we gedurende de 24 uur van de dag en wie moeten we verdragen wat je humeur ook is?De twee types van zelfzucht die Aristoteles

bepaalt Zodra de filosoof stelt de voorschriften van de liefde zelf, haast zich naar de uitleg van de twee richtingen, dat is egoïsme. Hoewel het de term als een pejoratieve en beschamende kant beschouwt, neemt het ook aan dat er een veel hogere variabele is.

Het eerste type egoïsme dat Aristoteles presenteert, richt zich op de liefde van het land.

De filosoof stelt deze manier van handelen gelijk aan die van de mensen, dat wil zeggen, van de meerderheid, die hij het gewone noemt. Dit is ongetwijfeld het resultaat van een buitengewoon stijlvolle samenleving zoals die van het oude Griekenland. In dit geval identificeert Aristoteles dit eerste type egoïsme als de meest angstige angst voor lichamelijk plezier.

Dat wil zeggen, deze mensen houden voor zichzelf de grootste rijkdommen, eer en goederen. Ze hebben een echte toewijding om te verzamelen wat materieel is, hoe waardevoller hoe beter. Dat wil zeggen, zijn enige doel is om zijn verlangens en passies te bevredigen, die hij als het meest irrationele deel van de ziel beschouwt. Hij ziet het als een vulgaire, deplorabele en zeer wijdverspreide gewoonte. Als zodanig zou het een verwerpelijke houding zijn. "We noemen egoïstische mensen die toeschrijven aan zichzelf het beste van de rijkdom, de eer, de lichamelijke genoegens, omdat de gewone mensen voelen zich het meest levendige angst voor dit alles."

-Aristóteles- Maar al snel de klassieke filosoof schattingen
Die mannen die zich laten leiden door de hoogste niveaus van rechtvaardigheid en wijsheid zijn ook egoïstisch.

Het zijn echter mensen die deugd, goede werken en schoonheid zoeken. Hij vindt niets aanstootgevend in deze houding. Egoïsme maakt plaats voor eigenliefde We blijven praten over dit tweede type egoïsme dat Aristoteles overweegt.

Hoe kunnen we niet egoïstisch iemand noemen die lichaam en ziel heeft gegeven aan het nastreven van wijsheid, rechtvaardigheid en schoonheid?

Ze moeten ook in hun eigen behoeften voorzien, en dit is hun enige einde in het leven. Echter, philos de filosoof hecht veel waarde aan deze wezens. Dat wil zeggen, beschouw de goede man als de meest egoïst van alles. Maar dit egoïsme is niet onbeleefd, maar nobel. Het is niet vulgair omdat het de reden is die domineert. Het zal nooit passie zijn, zoals het geval is in het bovengenoemde geval, alleen gebaseerd op het materiële aspect.

Volgens Aristoteles, deze nobele maar egoïstische mensen richten hun inspanningen in het beoefenen van deugd, want het is zij verheugen zich. En deze houding leidt uiteindelijk tot een verrijking van de hele gemeenschap. Op deze manier vinden ze zowel persoonlijke vreugde als service aan anderen. Voor de Griekse filosoof is deugd de hoogste van alle bezittingen die bezeten kunnen worden. Dan, terwijl de deugdzame mens doet wat hij moet doen en met intelligentie en rede opereert, doet de slechte man dat met een diepe disharmonie tussen zijn plicht en wat hij feitelijk doet.

"Een deugdzame man zal veel doen in het belang van zijn vrienden en zijn land." A -Aristotle-

Conclusie We kunnen concluderen dat Aristoteles de goede en nobele man als egoïstisch beschouwt.

Maar vanwege hun deugd en correcte houding zijn er voordelen die hun vrienden, hun thuisland en hun eigen gemeenschap ten goede komen. Hij is een toegewijd persoon die materiële rijkdom veracht, maar geniet van het voordeel van eer en waardigheid.
Voor een persoon als Aristoteles geeft de heteroseksuele man de voorkeur aan een seconde plezier in plaats van een onwaardig leven. Hij is vrijgevig en offert zichzelf op als dat nodig is. Je zult alles kunnen opgeven wat je nodig hebt. Het zal geen probleem zijn om de glorie van de ene handeling aan de andere over te dragen. Dat wil zeggen, het is iemand die weet hoe egoïstisch te zijn en tegelijkertijd een wezen met hoge eigenliefde.