Gemengde angst- en depressieve stoornis: definitie, oorzaken en behandeling

Gemengde angst- en depressieve stoornissen hebben grote controverses teweeggebracht over haar concept, dat niet door alle bestaande diagnostische classificaties is overgenomen. Dit betekent niet dat het bestaan ​​ervan niet is erkend, maar soms wordt het beschouwd als een depressieve stoornis met secundaire angstkenmerken, geen enkele aandoening.

Bij angst en depressieve gemengde stoornis zijn symptomen van angst en depressieaanwezig, maar geen daarvan overheerst duidelijk noch is voldoende intensiteit om een ​​afzonderlijke diagnose te rechtvaardigen.

Deze aandoening manifesteert zich door een combinatie van relatief milde symptomen.

De combinatie van depressieve symptomen en angst veroorzaakt een aanzienlijke beperking van het leven van de persoon die aan deze aandoening lijdt. Degenen die tegen deze diagnose zijn, beweren echter dat het bestaan ​​van dit concept artsen ontmoedigt om de tijd te gebruiken die nodig is om een ​​complete psychiatrische geschiedenis te maken. Een geschiedenis die het op zijn beurt mogelijk maakt om echte depressieve stoornissen te onderscheiden van angststoornissen.

Wanneer wordt een gemengde angst- en depressieve stoornis gediagnosticeerd?

Om de diagnose te stellen, is het noodzakelijk om de aanwezigheid van angstige symptomen en van depressie van lage intensiteit te verifiëren. Daarnaast moet er een vegetatieve symptomatologie zijn, zoals tremoren, palpitaties, een droge mond en een maagklachten.

Sommige voorlopige onderzoeken hebben aangetoond dat de gevoeligheid van de huisarts voor de identificatie van het syndroom van gemengde angst en depressieve stoornis laag is. Deze moeilijkheid kan echter een weerspiegeling zijn van het ontbreken van een adequate naamsbekendheid voor de diagnose van deze patiënten.

Symptomen van gemengde angstige en depressieve stoornis

De klinische manifestaties van deze aandoening combineren symptomen van angststoornissen en symptomen van depressieve stoornissen. Bovendien zijn symptomen van hyperactiviteit van het autonome zenuwstelsel, zoals gastrointestinale aandoeningen, gebruikelijk. Hierdoor zijn de mensen die aan deze aandoening lijden vaak aanwezig in de spreekkamer van de dokter. DSM-IV-criteria voor gemengde en angstige gemengde stoornissen

De diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (DSM) stelt een reeks criteria voor om deze stoornis te diagnosticeren. Aan de andere kant is, zoals we al hebben vermeld, het doel van het vaststellen van deze criteria onderzoekend. Laten we kijken wat ze zijn.

Er moet worden benadrukt dat

het fundamentele kenmerk van deze aandoening een aanhoudende of terugkerende dysfore geestestoestand is die minstens 1 maand aanhoudt. Deze gemoedstoestand gaat gepaard met aanvullende symptomen van dezelfde duur, waaronder ten minste vier van de volgende symptomen: moeilijkheden met concentreren of onthouden, slaapstoornissen, vermoeidheid of gebrek aan energie. Ac Ernstige prikkelbaarheid. Recorrente Herhaaldelijke en intense bezorgdheid. Fácil Makkelijk huilen, gebrek aan hoop of pessimisme over de toekomst en een laag zelfbeeld of gevoelens van waardeloosheid.

  • Hypervigilantie, anticiperen op gevaar.
  • Deze symptomen veroorzaken een aanzienlijke klinische malaise of sociale, beroepsmatige of andere belangrijke aspecten van de activiteiten van de persoon. Aan de andere kant moet gemengde angststoornis en depressieve stoornis worden weggegooid als de symptomen fysiologische effecten van een bepaalde stof of medische aandoening zijn, of als op een bepaald moment het individu heeft voldaan aan de diagnostische criteria voor depressieve stoornis, dysthymie, angst of gegeneraliseerde angststoornis.
  • Deze diagnose mag ook niet worden gegeven als tegelijkertijd de symptomen van de patiënt in een andere angststoornis of gemoedstoestand passen, zelfs als ze in gedeeltelijke remissie zijn. Het is ook noodzakelijk dat het symptomatische beeld niet beter kan worden verklaard door de aanwezigheid van een andere psychische stoornis.
  • De meeste vroege informatie over deze aandoening werd verzameld in eerstelijnscentra, waar de aandoening vaker voorkomt. Het is waarschijnlijk ook meer voor bij poliklinische patiënten.
  • Wat is de incidentie van gemengde angst- en depressieve stoornis?

Het naast elkaar bestaan ​​van een depressieve stoornis en een angststoornis is heel gebruikelijk.

Twee derde van de patiënten met depressieve symptomatologie heeft duidelijke angstklachten.

Een derde past bij de diagnostische criteria voor distress disorder. Sommige onderzoekers hebben gemeld dat 20-90% van alle patiënten met distress-stoornissen episodes van depressieve stoornis hebben. Deze gegevens suggereren dat het naast elkaar voorkomen van depressieve en angstsymptomen die niet voldoen aan diagnostische criteria voor depressieve stoornissen of angststoornissen zeer vaak voorkomt. Op dit moment zijn er echter geen formele epidemiologische gegevens over gemengde angststoornissen en depressieve stoornissen.

In dit geval schatten sommige onderzoekers dat de incidentie van deze stoornis in de algemene bevolking 10% is en 50% in de populatie die de eerste lijn krijgt. Meer conservatieve schattingen suggereren een incidentie van 1% in de algemene populatie.

Waarom verschijnt deze stoornis? Vier experimentele lijnen suggereren dat de symptomen van angst en depressieve symptomen verband houden met geïdentificeerde oorzaken. Ten eerste

verschillende onderzoekers hebben vergelijkbare neuro-endocriene oorzaken gevonden bij depressieve stoornissen en angststoornissen.

Dergelijke symptomen omvatten een afvlakking van cortisol respons na adrenocorticotroop hormoon, afvlakking van het groeihormoon respons op clonidine en een minder steile TSH en prolactine reacties te TRH. Ten tweede hebben verschillende onderzoekers gegevens gepresenteerd die de hyperactiviteit van het noradrenerge systeem identificeren als een relevante factor in de oorsprong van de depressieve en angststoornissen van sommige patiënten. Specifiek deze studies bleek dat depressieve patiënten met angststoornissen en actief te ervaren van een angst crisis hoge concentraties van de metaboliet van noradrenaline (MHPG) in de urine, plasma of cerebrospinale vloeistof hebben

.

Net als bij andere depressieve stoornissen en angststoornissen, kunnen serotonine en gamma-aminoboterzuur (GABA) ook worden geassocieerd met een angstige en depressieve gemengde stoornis.

Ten derde hebben veel studies aangetoond dat serotonerge geneesmiddelen, zoals fluoxetine en clomipramine, zowel bij de behandeling van depressieve stoornissen als bij angststoornissen nuttig zijn. Ten slotte hebben verschillende familieonderzoeken gegevens gerapporteerd die aangeven dat angst- en depressieve symptomen genetisch gerelateerd zijn, althans in sommige families. De ontwikkeling en prognose van de ziekte Volgens de huidige klinische informatie, blijkbaar in het begin van patiënten dezelfde kans om overheersende symptomen van angst of overheersende symptomen van depressie, of een evenredige mix van beide aanwezig kan hebben.

In de loop van de ziekte, zou het overwicht van symptomen van angst en depressie wisselen.

Het is nog niet bekend wat de prognose is. Afzonderlijke, depressieve en angststoornissen hebben de neiging chronisch te worden zonder de juiste psychologische behandeling. Behandeling van gemengde angst en depressieve stoornis

Aangezien er geen adequate onderzoeken zijn waarin de behandelingsmodaliteiten voor angststoornissen en depressieve gemengde stoornissen worden vergeleken, hebben

artsen de neiging om een ​​behandeling te bieden op basis van de symptomen, hun ernst en de eerdere ervaring

die heeft plaatsgevonden met de verschillende behandelingsmodaliteiten. .

Psychotherapeutische benaderingen kunnen in de tijd beperkt zijn, zoals cognitieve of gedragstherapieën. Sommige artsen gebruiken daarentegen een minder gestructureerde psychotherapeutische benadering, zoals introspectiepsychotherapie.

Farmacologische behandeling De farmacologische behandeling van gemengde angst- en depressieve stoornissen is gebaseerd op anxiolytica, antidepressiva of beide.

Van de anxiolytica wijzen sommige gegevens erop dat het gebruik van benzodiazepinen (bijv. Alprazolam) mogelijk geïndiceerd is vanwege de efficiëntie bij de behandeling van depressie die gepaard gaat met angst.

Stoffen die de 5-HT-receptor beïnvloeden, zoals buspiron, kunnen ook geïndiceerd zijn. Onder antidepressiva kunnen serotonerge geneesmiddelen (bijv. Fluoxetine) zeer effectief zijn bij de behandeling van gemengde angst- en depressieve stoornissen. Psychologische behandeling In elk geval is treatment de voorkeursbehandeling voor dit type pathologie cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie.

Aan de ene kant is het de bedoeling dat de patiënt in eerste instantie zijn niveau van fysiologische activering kan verminderen. Dit wordt bereikt door ademhalingstechnieken (bijv. Diafragmatische ademhaling) en ontspanningstechnieken (progressieve spierontspanning, autogene training, mindfulness, enz.).

Ten tweede is het nodig dat de patiënt zijn humeur verbetert.

Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Gedragsactivatie therapie kan in dit opzicht zeer effectief zijn. Het is dat de patiënt terugkeert naar zijn eerdere niveau van activiteit. Hiervoor wordt hij gestimuleerd om leuke activiteiten uit te voeren, door deel te nemen aan of deel te nemen aan een nieuwe activiteit in fasen. Ten derde, een periode van psycho-educatie is erg handig.

In deze periode wordt de patiënt uitgelegd wat er met hem gebeurt en waarom. Het gaat om het bieden van inzicht in de kenmerken van angst en depressie zodat de patiënt zijn ervaring kan formaliseren.

Daarna kan het nodig zijn om enkele overtuigingen of gedachten te veranderen die het probleem mogelijk in stand houden. Dit kan worden gedaan met behulp van de cognitieve herstructureringstechniek. Tenslotte heeft gemengde angstige en depressieve stoornis behandeling en kan, indien onbehandeld, chronisch worden.

Bibliografie: Bobes García, J. (2001). Angststoornissen en depressieve stoornissen in de eerste lijn. Barcelona, ​​etc.: Masson. Derogatis, L.R., & Wise, T.N. (1996). Depressieve en angststoornissen in de eerste lijn. Barcelona: Martinez Roca.

Miguel Tobal, J.J. (1990). La angst op. In J. Mayor en J.L. Pinillos (red.). Verdrag van Algemene Psychologie. (Vol.3). Motivatie en emotie. Madrid: Alhambra.