Plato's beste uitdrukkingen om de wereld te begrijpen

Er was een tijd dat het oude Griekenland synoniem was met pracht en wijsheid. Filosofen als Plato leefde met dichters, wiskundigen, astronomen en andere geleerden, maar er is nog nooit iemand beter dan hij de gedachten van zijn generatie uiten. De beste zinnen van Plato zijn die gericht zijn op begrip, individualisme en zelfkennis.

Het is niet gewaagd om deze filosoof als een van de meest reactionnaire van deze periode te beschouwen. Hoewel het waar is dat de lange schaduw en invloed van Socrates werd geprojecteerd op zijn prestaties, was het niet iets dat hem in zijn tijd overdreven hinderde.

Als wijze wijze was het een eer voor hem om de meningen van anderen die intelligenter waren te beschouwen. Vanwege je dwingende behoefte om al je ideeën te schrijven, hebben we tegenwoordig met grote gemak toegang tot je geschriften, advies en lessen.

Dankzij hun bevindingen deze Atheense gymnastiek fan bleek, samen met Aristoteles en Socrates, een van de grote figuren van de westerse filosofie. Filosofie die vandaag de basis legt van onze opvoeding, politiek en hedendaags denken.

De beste zinnen van Plato aan de wereld

begrijpen 1. "Het is niet de ogen die zien, maar wat we zien door de ogen"

Plato maakt gebruik van een allegorie, "De mythe van de grot," om de relatie van de wereld te verklaren met de wereld van ideeën. De groep mensen die gevangen zit in de grot, gelooft dat dit hun enige realiteit is en wanneer ze kunnen zien wat daarbuiten is, beschadigt de zon hun ogen. Ze willen terugkeren naar de duisternis, want het is meer comfortabel en is wat ze gewend zijn, maar wanneer ze terugkeren, hun perceptie van de wereld veranderd.

Met deze fabel dwingt de filosoof ons af te vragen waarom we gevangen zitten. Zijn we bang voor wat we kunnen ontdekken als we ons bevrijden uit onze gevangenissen? De schaduwen die we vanuit de grot waarnemen, simuleren een misleidende realiteit en leiden ons af van de echte realiteit: wat er buiten gebeurt.

2. "De wijze man zal willen altijd degene die beter is dan hem"

Een van de beste lijnen van Plato richt zich op zijn overtuiging dat de wereld zou worden geregeerd door filosofen. Volgens hem zijn ze de wijste en de meest geschikte om te regeren. Omdat hij tot een aristocratisch gezin behoorde, was hij diep ondemocratisch, hoewel hij nooit bang was om zijn ontevredenheid over overheidsmaatregelen te tonen.

Hij bewonderde vele andere filosofen, zoals Socrates, met wie hij vond dat hij veel kon leren. Dankzij hem ontdekte hij een absolutistische opvatting van universele waarheid, veel verder dan de ideeën die hij als individu zou kunnen hebben. Het is altijd nodig om ons te omringen met mensen die ons iets kunnen leren, zelfs als we het niet met hen eens zijn.

3. "We moeten kijken naar onze kwalen anders dan God oorzaak"

Gezien zijn bewondering voor Socrates, die een leerling was, zijn doodvonnis voor het propageren van vermeende heidense theorieën beïnvloed hem diep. Hij beschouwde het als onrechtvaardig dat hij moest worden geëxecuteerd omdat hij alternatieven voor de gevestigde had voorgesteld, die niet eens zo waren.

Van zijn mentor hoorde hij dat mensen van nature niet slecht zijn, maar uit onwetendheid. De mens zelf is de eigenaar van zijn acties en verantwoordelijk voor zijn beslissingen. Het afschermen van een God om onrechtvaardige daden te verrichten is een aberratie.

4. "Geen enkel menselijk doel verdient dergelijke angst"

Deze verklaring is een van de beste zinnen van Plato geworden. Geen enkel menselijk doel verdient onze angst en stress. Als we stoppen om na te denken, maken we ons de meeste tijd zorgen over banale dingen die een eenvoudige oplossing bieden.

In de situatie waarin angst echt gerechtvaardigd is, moeten we het redden. We kunnen het onze gezondheid niet laten beïnvloeden of ons nog ongelukkiger doen voelen.

5. "Zoekend naar het welzijn van onze medemensen, zullen we die van ons vinden"

Deze vijfde raad is op dit moment een lied van begrip en vriendelijkheid. De stelregel van Plato was om een ​​rechtvaardig regime in het leven te roepen waardoor mensen in vrede zouden kunnen leven. Helaas kon hij dat niet, maar het is nooit te laat voor ons om onze bijdrage te leveren.

"Doe goed zonder te kijken naar wie." R -Ricardo Palma-
Anderen helpen niet alleen aan hen, maar ook aan ons. Het zorgt ervoor dat we ons nuttig voelen en ons inleven in anderen, wat een zeer bevredigend gevoel genereert. Plato was zijn tijd vooruit.

Ondanks de verschillende kritieken op zijn antagonistische posities, blijven zijn leringen geldig vandaag. Onze problemen lijken erg op elkaar, en misschien als we hun advies in de praktijk brengen, leren we het leven vanuit een ander perspectief te bekijken.