Emotionele afwijzing, acceptatie en behandeling

Het leven kan ons veel dingen leren, maar het kan ons ook pijn doen. Afwijzing wordt gegeven als een van de grootste emotionele schade die mensen kunnen ervaren. Als het wordt ervaren in de kindertijd, kan dit verschillende consequenties hebben.

Een voorbeeld hiervan zijn kinderen die om vele redenen moeten leven met de situatie van een ouder die hen in de steek laat of die ze op een bepaald moment in hun jeugd afkeurt. Deze kinderen kunnen opgroeien tot succesvolle mensen, intellectueel briljant zijn, maar ze zijn nooit in staat geweest om emotionele volwassenheid te bereiken. Ze tonen enige onzekerheid in het aangaan van relaties, en wantrouwen en angst bepalen veel van hun gedrag. Dus, hoe dit allemaal onder ogen te zien?

Noch kunnen we het emotionele leed vergeten dat we tegenkomen als we worden afgewezen door iemand die ons aantrekt. Natuurlijk zal niet alles in ons leven succes en prestatie zijn, maar er zijn sommige mensen die langer duren dan anderen om af te keuren. Mensen voor wie de tijd lijkt te stoppen op het moment dat ze een "nee" krijgen, of erger nog, een minachting die ze niet kunnen vergeten.

Breng een beschermende muur tot stand

We moeten duidelijk zijn. Wat anderen over ons kunnen denken is één ding, en een ander heel anders is wat we werkelijk zijn. We kunnen op bepaalde gebieden van ons leven worden afgewezen: op het werk, in onze relatie ... maar een afwijzing mag geen bewijs zijn van onze beperkingen. We moeten niet rationaliseren wat er is gebeurd als argument om onszelf te zien als iemand die het verdient om alleen te zijn, als een persoon met weinig kwaliteiten, oninteressant of een andere negatieve dimensie. Helemaal niet.

Het is niet hetzelfde als zeggen "Ik faalde" en "Ik ben een verliezer". We moeten persoonlijke opdrachten vermijden. We moeten onszelf beschermen. Het leven zal zeker mogelijkheden bieden voor vele andere prestaties, prestaties en kansen om gelukkiger te zijn.

Afwijzing als een moment van crisis om te overwinnen

We hebben het volste recht om onze momenten van afwijzing te ervaren als een moment van persoonlijke crisis. Wordt afgewezen of in de steek gelaten door onze partner, dit vereist een periode van emotioneel rouw van ons. Ontslagen worden van een baan, een scheiding, de dood van een vriend of een familielid, is zeker een tijd van pijn.

Zie ervaring als wat het is: een verlies, een moment van lijden. Maar dit lijden moet tijdelijk en tijdelijk zijn. Een moment om de situatie opnieuw te beoordelen, om bij onszelf te zijn en na te denken over wat er is gebeurd, eindelijk, leer van de ervaring.

Uit alle ervaringen moet je leren.Vooral wat moet worden vermeden is de deconstructie van persoonlijke vaardighedenzoals "Ik ben afgewezen omdat ik niet aantrekkelijk genoeg ben, ik ben niet vriendelijk, intelligent, interessant ... etc.". Het is een zeer pijnlijke fout. Wat nodig is, is ongetwijfeld om lessen te trekken uit de ervaring: "Ik moet op zoek naar een ander type persoon, eenvoudiger, nederiger en minder trots." "Ik moet een baan zoeken waar ik al mijn vaardigheden en verdiensten kan laten erkennen."

Dat wil zeggen, gedurende een periode van tijd voelen we de pijn van afwijzing, een moment van introspectie van waaruit we sterker naar voren moeten komen en met voldoende prikkels om terug te keren naar "wandelen" door het leven met optimisme.

Vermijd internalisering of neem persoonlijke kant aan

Mindfulness vertelt ons dat we niet moeten schuwen wat we voelen, dat we die emoties vorm moeten geven en hoe we ze moeten beschrijven . Praat over hen. Dit is nodig om ze vervolgens te laten gaan. We weten dat we zijn afgewezen, maar laten een kennelijke mislukking geen interne wond worden die je ademhaling belemmert, waardoor je niet verder kunt.Deze persoon die op een bepaald moment in zijn leven je een 'nee' heeft verteld, is gewoon 'verleden'.

Je hebt het volste recht - en de plicht - om vooruitgang te boeken met nieuwe sterke punten, nieuwe projecten en nieuwe hoop. We hoeven niet het slachtoffer te worden van diegenen die ons hiervan bewust schade hebben berokkend of niet. We moeten helden zijn van onszelf, mensen die kunnen leren van ons eigen lijden, mensen die pijn kunnen veranderen in een gids, leren, rekening houdend met een horizon waarin we onze dromen kunnen terugkrijgen. Laat de emotionele pijn veroorzaakt door afwijzing je niet tegenhouden in een tijd in het verleden.

Het leven gaat vooruit en we moeten ermee doorgaan. Geluk kan elk moment opnieuw samenkomen.