Littekens van de ziel

- Waar ging hij zo gekwetst worden? Hij dacht. Hij zou het vragen, maar hij wachtte af. Te midden van een onprofessioneel gesprek vertelde hij haar alles wat ze wilde en wat ze zich niet eens had voorgesteld. Het was slechts een dialoog, ze had niet verwacht hem zo snel naakt te zien, maar ze praatten en hij kleedde zich langzaam uit en onthulde zijn littekens. Aanvankelijk schrok ze van alle verhalen die hij daar ooit had meegemaakt. Hij sloot even zijn ogen en vroeg zich af of hij dat met hem wilde delen. Als hij het kon verdragen zich over te geven aan dat naakte lichaam dat al zo zwaar gewond was geraakt dat hij zoveel verwondingen had geleden. De dialoog ging zo door, zij, aandachtige luisteraar, hij, naakt en schaamteloos, riskeerde een alles of niets voor die vrouw met wie hij zei dat hij zijn leven wilde doorbrengen. Maar nu was ze bang, bang dat ze te bang zou zijn om hem naakt te zien en hem niet meer te willen. Hij wist dat zijn littekens niet aantrekkelijk waren, maar hij schaamde zich niet voor hen en toen hij de gebeurtenissen vertelde, toonde hij op zijn toon zijn stem overwinnend en trots op alles wat hij daar had gewoond, en meer nog, op hoe hij het had overleefd. "Wat nu?" Wil je alles opgeven en stoppen? Hij vroeg. Zijn toon was stabiel en probeerde onverschillig te staan ​​tegenover de beslissing die ze zou nemen. Zoveel keren was hij er doorheen geweest en hij had mensen zo vaak gezien toen hij naakt was dat hij niet langer zo veel om het besluit gaf dat ze zou maken. Ik voelde natuurlijk pijn. Ik was verliefd op die vrouw. Maar als ze wilde vertrekken, zou ze het overleven. Hij heeft het altijd overleefd. Ze staarde naar die betraande, belachelijk onverschillige ogen. 'Ze schaamde zich voor haar eigen littekens.' Ze lachte en stelde zich voor dat ze erover had nagedacht om haar eigen kleren uit te trekken, maar ze schaamde zich om haar eigen littekens bloot te leggen.Hij vond een bepaalde gratie in het lot, die kruisingpaden kruist die zo vreemd en merkwaardig zijn, met zoveel overeenkomsten.

Ook haar lichaam was niet iets dat met het blote oog te bewonderen was.

Nooit volledig uitgekleed voor andere mensen, duidelijkheid vermeden zodat ze hun sporen niet zouden zien en te veel vragen zouden stellen, vragen die ze niet wilden beantwoorden, omdat de antwoorden de meest pijnlijke verwondingen toebrachten. "Toen hij de man volledig naakt voor zich zag, was hij trots op de tekens die hij droeg. Hoe hij de nog steeds open wonden genas en hoe hij de wind en de storm doorstond en daar stond. De onzekerheden tot dat moment waren weg met een zacht briesje dat haar raakte toen hij zich uitkleedde en begon te praten, en toen besloot ze ... Ze draaide haar rug om en boog haar hoofd en zei zachtjes: open mijn jurk ?

Eén was de remedie voor de littekens van de ziel van de ander Ze kleedde zich uit voor hem en maakte de meest serene en mooie liefde die ze daar ooit had meegemaakt, waarbij ze de sporen die ze droegen delen.

Tegen de ochtend was er geen merkteken, alleen een gevoelige laag huid bezet de ruimtes van zulke diepe wonden. Ze begrepen niet precies wat er was gebeurd. Was het een droom? Welk deel ervan was niet echt?Ze keken elkaar aan en begrepen dat ze de remedie konden zijn voor de littekens van elkaars ziel, en de wonden deden niet zoveel pijn vanaf daar.