De definitie van libido volgens Sigmund Freud

De opvatting die de meeste mensen hebben over het libido is zeer beperkt, waardoor de duur wordt beperkt tot hun seksuele interpretatie. De definitie van libido volgens Sigmund Freud, de vader van de psychoanalyse, is echter heel anders. Verwijzend naar het libido, sprak hij van een veel breder concept dat verder gaat dan wat we vandaag kennen.

Freud definieerde als libido die energie die voortkomt uit de driften of instincten en die ons gedrag beïnvloedt, regisseert. Met het oog hierop onderscheidde hij twee soorten schijven: de drive voor het leven en de deathdrive. De drift van het leven verwijst naar al die impulsen die te maken hebben met gevoelens of emoties. Degenen die ons uitnodigen om verliefd te worden en zich te vermenigvuldigen, om contact te maken met andere mensen. Freud zei dat dit geassocieerd kon worden met wat hij definieerde als "Ego" en "Id", twee termen die we later zullen toelichten.

Aan de andere kant hebben we de doodsdrift begrepen als een die het leven tegenwerkt of een zekere slijtage suggereert. Hier vinden we die patronen van herhaling die ons uitnodigen om op dezelfde steen te struikelen. Dit zou bijvoorbeeld gekarakteriseerd worden als we verliefd worden op dezelfde soort mensen die ons uiteindelijk pijn doen.

De twee typen schijven die Freud heeft ingesteld staan ​​bekend als "life drive" of "Eros" en "death drive" of "Thanatos".

ShareDe definitie van libido en genot

Hoewel libido en seksueel genot iets zijn dat we gemakkelijk kunnen relateren, is de waarheid dat Freud het genot verder brengt. Kunnen we bijvoorbeeld niet genieten van drinkwater als we dorstig zijn? Vinden we ons niet gelukkig als we een heerlijk dessert proeven? En wanneer we opwarmen in de hitte van een vreugdevuur in de winter?

Voor Freud, in dit verband, verklaarde dat het libido aanwezig was in wat hij definieerde als Ego, Superego en Id.

In Id is het plezierprincipe of wat we kunnen beschouwen als onmiddellijk genot . Het is een onderdeel dat ons gedrag onbewust regisseert om dat genot na te jagen. Als ik bijvoorbeeld dorst heb, ga ik een koud biertje zoeken.Aan de andere kant bevat het Ego de energie van het libido van het ID, maar

is verantwoordelijk voor het bereiken van plezier, rekening houdend met de realiteit. Op dit punt komt de omgeving in het spel, evenals de regels en regels die gelden. Doorgaan met het vorige voorbeeld, misschien wil ik een biertje, maar kies er misschien een zonder alcohol omdat het gezonder is. Eindelijk,

het Superego is vergelijkbaar met het Ego, hoewel het veel belang hecht aan moraliteit. Op deze manier heb je alle normen en waarden die zich in de samenleving bevinden geïnternaliseerd en die worden geleerd door het contact en de interactie met andere mensen. In het geval van bijvoorbeeld, zou ik me schuldig kunnen voelen omdat alcohol drinken buiten een sociale en feestelijke context door de samenleving niet erg goed wordt gewaardeerd. Ik heb die visie mogelijk geïnternaliseerd en me schuldig gevoeld. Sigmund Freud vestigde een specifieke structuur van de geest om het menselijk psychisch functioneren te verklaren. Deze structuur bestond uit drie elementen: de Id, het Ego en het Superego.

ShareDe stadia van psychoseksuele ontwikkeling

Bij het definiëren van het libido van Freud is het ook aanwezig in de verschillende stadia van menselijke ontwikkeling, maar op een andere manier.

Dat wil zeggen, het libido drukt zichzelf anders uit, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waarin we ons bevinden. Mondelinge fase: plezier wordt verkregen door de mond. Anale fase: sluitspier en ontlasting worden gecontroleerd, activiteit in verband met plezier en seksualiteit. F Phallic Phase: plezier wordt verkregen door te urineren, dankzij de aangename sensatie die het produceert.

  • Latency fase: schaamte en schaamte gerelateerd aan seksualiteit verschijnen. Gen Genitale fase: het begin van de puberteit en geslachtsrijpheid.
  • Echter,
  • volgens Freud, is het libido soms stagnant, dat wil zeggen, het volgt niet de natuurlijke stroom.
  • Dit gebeurt wanneer er een fixatie is waardoor alles niet verder kan zoals het zou moeten. Als we bijvoorbeeld tijdens de orale fase vasthouden aan genot door de mond, zal het erg moeilijk zijn om het achter te laten om volledig in de volgende fase te duiken.
  • Zoals we hebben gezien, was de definitie van het libido van de vader in de psychoanalyse niet vergelijkbaar met degene die we vandaag hebben. Voor hem was het niet alleen een verlangen naar seksueel genot, maar dat plezier was impliciet in andere delen van ons leven. Bovendien gaat het op een normatieve manier vooruit terwijl we door verschillende stadia van onze psychoseksuele ontwikkeling gaan.