Leerde hulpeloosheid

Wanneer misbruik een gewoonte wordt

Als het gaat om mishandeling van vrouwen, vragen we ons af: waarom niet ontsnappen? In de film "Sleeping with the Enemy", met in de hoofdrol Julia Roberts, waar ze zich voordoet als slachtoffer van een schipbreuk, lijkt het gemakkelijk. Maar voor iemand die constant fysiek en geestelijk mishandelt, is het niet zo eenvoudig. De psycholoog Seligman, rond de jaren zestig gebruikte de term geleerde hulpeloosheid om dit fenomeen te verklaren. Wat is aangeleerde hulpeloosheid?

Als je lange tijd ongunstige situaties ervaart, voel je je onmachtig om ermee om te gaan. Eerdere ervaringen hebben aangetoond dat er geen manier is om de situatie te veranderen. Seligman, na een reeks dierstudies in het laboratorium, onderworpen aan elektrische schokken waarvan ze niet konden ontsnappen, concludeerde dat ze hoorden dat hun acties geen verschil maakten en niet konden reageren om aan de mishandeling te ontsnappen.

Na een tijdje, zelfs met een ontsnapping, werden de dieren passief omdat ze ontdekten dat het onmogelijk was om te ontsnappen. Dit passieve gedrag is een gewoonte geworden. De geleerde hulpeloosheid verenigt de slachtoffers met hun beulen.

Dit gebeurt niet alleen in liefdesaangelegenheden, maar ook tussen ouders en kinderen, in werkrelaties, vrienden, enz. Juan José Millás in zijn boek "Er is iets dat niet is wat ze me vertellen" zegt: mensen zijn als gekleurde vissen, ondanks de schoonheid handelen sommigen als kannibalen. In dit boek verhaalt de auteur over de seksuele intimidatie van Nevenka, door zijn chef Alcaide Ismael Alvarez. "Waarom verdedigde je jezelf niet toen Ismaël je lastig viel? ze vroegen Nevenka. [...]. Het existentiële proces waar Nevenka doorheen is gegaan, mag niet heel erg verschillen van het proces van gekleurde vissen

[...]. Op een dag, kort na het begin van de relatie, naderde de gekleurde vis en beet een vin. Het was een onverwachte aanval [...]. Intimidatie gebeurt niet opeens, het is een langzaam proces. Elke dag een nieuwe agressie. Wanneer dit gebeurt, ben je hulpeloos en heb je geen controle over de situatie. Je hebt je vinnen niet verloren ,je wil verloren, je gevoel van eigenwaarde en uiteindelijk samenzweerderig zijn met alles wat je overkomt.Hoe te reageren op aangeleerde hulpeloosheid? Wat te doen als de geleerde hulpeloosheid je leven al heeft gedomineerd en alle pogingen nutteloos zijn gebleken?

Het is niet gemakkelijk om uit deze vicieuze cirkel te geraken. De aangeleerde hulpeloosheid wordt gekenmerkt door een laag zelfbeeld. De herhaling van de vragen "waarom niet weggaan"? ze verwarren de slachtoffers die ervan overtuigd zijn dat het nutteloos is om te reageren. Het is een psychologische constructie die mensen manipuleert, dus het is moeilijk om eraan te ontsnappen.

De eerste stap is het herkennen van hulpeloosheid

die is geleerd en hulp zoeken

. Gedragspsychologen kunnen ons helpen. Elke geconditioneerde reflex kan worden gewist. Met professionele hulp, met behulp van technieken zoals systematische desensibilisatie, laten we deze conditionering stap voor stap wissen. Dit leren moet gepaard gaan met een groot verlangen om het zelfrespect te herwinnen, terug te komen om in jezelf te geloven.Als we iets kunnen leren dat ons verkeerd doet, kunnen we dingen leren die goed voor ons zijn. Foto met dank aan Abraham Perez