Het transethische verandermodel van Prochaska en DiClemente

Het transethische verandermodel ontstaat met als doel te begrijpen hoe mensen veranderen in het licht van een bepaald verslavend gedrag. Het is geschreven door psychologen James Prochaska en Carlo DiClemente in 1982. Deze onderzoekers probeerden te begrijpen hoe en waarom mensen

veranderen, hetzij zelf of met behulp van een therapeut. Deze auteurs hebben een aantal stappen beschreven die een persoon ondergaat wanneer hij een gewoonte wil beëindigen, zoals drugsgebruik of oververwerkt voedsel.Deze stappen zijn van toepassing op de verandering die de persoon voor zichzelf voorstelt en realiseert, maar ook op de verandering geholpen door een therapeut. Dat wil zeggen dat mensen ongeacht of ze in of uit een therapie zijn, soortgelijke fasen doorlopen en vergelijkbare processen toepassen.

Binnen deze benadering wordt motivatie begrepen als de huidige staat van een persoon of het stadium van voorbereiding op verandering. Dit is belangrijk omdat we het woord 'motivatie' vaak verkeerd gebruiken.

Motivatie is een vereiste voor elk proces van persoonlijke verandering. Het wiel van de verandering van transethisch verandermodel

Het "wiel van verandering" dat voortkomt uit het transanseale veranderingsmodel van Prochaska-DiClemente, geeft het bestaan ​​toe van vier, vijf of zes stappen in wielformaat (rond). Zodoende passeren mensen die een verslavend gedrag willen elimineren de verschillende fasen van het wiel alsof ze er doorheen glijden.

Het feit dat het wiel een cirkel is, weerspiegelt een realiteit:

In elk veranderingsproces draait de persoon het proces verschillende keren om voordat hij een stabiele verandering bereikt. Prochaska en DiClemente ontdekten in hun vroege onderzoek naar rokers bijvoorbeeld dat rokers drie tot zeven keer rondzwierden (gemiddeld vier keer) voordat ze hun consumptie stopten zoals ze wilden.Dit wiel beschouwt terugval ook als een normale gebeurtenis of een veranderingstoestand. Soms zeggen psychologen tegen hun patiënten: "elke punctuele of terugval van de consumptie brengt je dichter bij herstel."

Dat betekent niet dat mensen terughoudend zijn om terug te vallen. Dit is echter een realistisch vooruitzicht om te voorkomen dat ze ontmoedigd raken, demoraliseren of opgeven wanneer er een terugval is.

Pre-contemplatie fase

Het beginpunt van het veranderingsproces is de fase van "pre-contemplatie". De persoon heeft nog niet overwogen dat hij een probleem heeft of dat hij een verandering in zijn leven moet introduceren. Een "pre-contemplator" is iemand die weet dat hij een probleem heeft, hoewel hij zich er niet van bewust is.

Podium van contemplatie

Zodra een bewustzijn van het probleem verschijnt, komt de persoon in een periode die gekenmerkt wordt door ambivalentie: de fase van "contemplatie". De contemplatieve persoon beschouwt de verandering en verwerpt ze tegelijkertijd. De ervaring van de contemplatieve persoon wordt beschreven als een soort van oscillatie tussen de redenen voor verandering en de redenen om op dezelfde manier door te gaan.

Iemand die problemen heeft met alcohol en in dat stadium is, kan bijvoorbeeld iets zeggen als:

"Ik denk niet dat ik een probleem heb met alcohol. Het kan zijn dat ik veel drink voor een goede gezondheid, maar ik denk niet dat ik meer drink dan mijn vrienden. Ik kan stoppen met drinken wanneer ik maar wil. ' Zoals we zien, is a een fase waarin de persoon, ondanks een probleem, het gevoel van controle heeft. Bepalingsstap De determinatiestap, binnen het transteórico-model van verandering, is als

een kans die de deur opent naar een nieuwe tijdsperiode.

Als gedurende die tijd de persoon het stadium van actie betreedt, gaat het proces van verandering gewoon door. Zo niet, dan gaat men terug naar het stadium van contemplatie. Actie stap De "actie" fase is wat mensen het vaakst beschouwen als het stadium van de start van de therapie. Hier voert de persoon acties uit die tot een verandering zullen leiden.

De meeste mensen die stoppen met roken, doen het bijvoorbeeld alleen. Het doel tijdens deze stap is om het probleem dat u wilt oplossen, te veranderen. De intentie om te veranderen garandeert echter niet dat de verandering in de loop van de tijd zal doorgaan.

Onderhoudsstap

Hier is de uitdaging om

de in de vorige stap behaalde verandering te behouden en terugval te voorkomen.

Drugs verlaten, alcoholgebruik verminderen of afvallen is een vroeg stadium van verandering, gevolgd door de uitdaging om onthouding of matiging te handhaven. Terugval Tot slot, als terugval optreedt, is de taak van de persoon

opnieuw rond het wiel te gaan draaien do en niet stil te staan ​​bij deze stap. Struikelen of terugval zijn normale, verwachte gebeurtenissen wanneer een persoon probeert een patroon van gedrag op de lange termijn te veranderen.

Zoals we al hebben gezien, omvat het transethische verandermodel een reeks circulair gerangschikte stappen. Iemand die een verslavend gedrag wil veranderen, doorloopt deze stadia voor onbepaalde tijd totdat hij uiteindelijk erin slaagt de verandering te behouden. Bibliografische referenties:William R. Miller en Stephen Rollnick. Het motiverende interview. Ed. Paidós. Barcelona, ​​1999.