Twee wolven in mij

Een inheemse legende doet ons nadenken over onze beslissingsbevoegdheid.

Een oudere Indiaan zei tegen zijn kleinzoon: "Ik heb het gevoel dat er twee wolven in mijn hart vechten. Een van hen is gewelddadig, wraakzuchtig, vol haat. De andere is gevuld met liefde en mededogen. "De kleinzoon vroeg toen:" Grootvader, vertel me wie de strijd in je hart zal winnen? "Grootvader antwoordde:" Die ik voed. "

Tegenwoordig weten we dat (zoals depressie, angst, fobieën) en talrijke conflicten (familie, persoonlijk, arbeid) worden niet veroorzaakt door algemeen kwaad, maar door de aandringende monoloog die we met onszelf hebben en we houden binnen . Als onze gedachten en beslissingen overlopen van pessimisme en gebrek aan hoop, als we niet ophouden met het bekritiseren en evalueren van anderen en onszelf en alleen maar fouten en fouten waarnemen, zullen we ons altijd vreselijk verdrietig voelen. Onze manier van denken en handelen veroorzaakt vergelijkbare gevoelens en attitudes bij de mensen om ons heen. Ons doel in het leven zou moeten zijn om te beslissen welke acties we moeten ondernemen, zodat we niet ziek worden, dat we ons beter verhouden tot anderen en dat we goed leven.

Als we besluiten onszelf te vullen met passie, vreugde, optimisme, verbeeldingskracht, zullen we niet alleen onszelf ten goede komen, we zullen ook ten goede komen aan iedereen om ons heen, en dus zullen we een intenser en productiever leven leiden. Menselijk lijden is ongetwijfeld te wijten aan de noodzaak om elke dag keuzes te maken en afstand te doen van alles wat geen deel uitmaakt van de al gemaakte keuzes.

We hebben altijd te maken met even interessante keuzes als het gaat om het kiezen, maar we kunnen besluiten onze waarden te veranderen. Op deze manier is het mogelijk om onze gemoedstoestand te domineren en vooral om te reflecteren over ons bestaan, omdat, afhankelijk van onze beslissingen en positieve attitudes, "dat zal ons leven zijn".