Met elke dag voel ik me lichter, levendiger en minder perfect

Met elke dag die voorbijgaat zie ik mezelf minder volmaakt, en dit gevoel, verre van piekert, maakt me trots en stelt me ​​in staat om veel vrijer te zijn: meer mezelf Nu kan ik lichter lopen, zonder de gewichten van anderen, zonder doornen in mijn hart, en zonder stenen in mijn schoen die mijn vooruitgang belemmeren, mijn wandeling vol van harmonie en meerdere mogelijkheden. Al deze ideeën worden samengevat in een term die heel actueel is: persoonlijke groei.

De uitgeverswereld biedt ons verschillende benaderingen, strategieën en vaardigheden om de eerste stap te zetten: ze bieden ons een echte investering in onszelf. Het is niet bepaald eenvoudig om die verborgen talenten te vinden, ze te versterken en met een heldere geest en een brandend hart naar de horizon te kijken. "Want ik heb voeten nodig als ik kan vliegen."

- Frida Kahlo -
Daarnaast is een aspect dat aandacht verdient, en op zijn beurt de publishing markt is heel duidelijk, is dat het publiek de meeste wil dit soort lezingen over persoonlijke groei en ontwikkeling zijn vrouwen.

Ze proberen de grenzen van hun eigen contexten te overstijgen en veranderen op hun beurt hun realiteit en een samenleving waar veranderingen nog steeds erg traag zijn en waar de mens nog steeds regeert in de meeste gebieden. Het is niet gemakkelijk. We leven in een wereld waarin, vreemd genoeg, groei een grote uitdaging is in elke organisatie. Elk bedrijf wordt geregeerd door een fundamentele wet: het groeit of het vergaat. Op menselijk niveau is deze behoefte echter niet zo expliciet. Omdat 'groeien' soms betekent dat je moet ophouden bang te zijn om te spreken, durft uit te dagen wat er is vastgesteld om aan te tonen hoe capabel we zijn.

Een aspect dat het vrouwelijke geslacht al 'in stride' aan het ontwikkelen is.Laten we hier eens over nadenken? Persoonlijke groei betekent ook "verder gaan dan onszelf"

De meeste van onze lezers kennen zeker de beroemde behoeftepiramide van Abraham Maslow.

Deze theorie, die in 1940 werd geformuleerd, beschreef het concept van zelfrealisatie als de weerspiegeling van een persoon die blijkbaar eindelijk volledig persoonlijke ontwikkeling had bereikt.

Maar wat niet iedereen weet, is dat Abraham Maslow zelf twee decennia lang besefte dat zijn theorie veel gebreken vertoonde. Er was iets mis. De zoektocht naar zelfrealisatie houdt in dat we al onze inspanningen, vermogens en energieën op onszelf richten met exclusiviteit. We willen capabel, onafhankelijk, creatief, moedig en vooral zelfvoorzienend zijn in bijna elk aspect. Maslow besefte dat de meeste mensen de bovenkant van hun piramide interpreteerden als de kroon die wordt gegeven aan een persoon die zichzelf waardeert en zichzelf als intelligent, sterk en op zijn beurt los van zijn omgeving ziet. Er leek geen gemeenschappelijk goed te zijn, geen groter doel. Zijn aanpak was niet correct.

Op deze manier introduceerde hij een andere dimensie die verder ging dan deze zelfgenoegzaamheid, van die persoonlijke entropie naar een groter doel: wat hij zelftranscendentie noemde. Vreemd genoeg is deze behoefte aan zelftranscendentie kenmerkend voor de overgrote meerderheid van vrouwen die steeds meer geïnteresseerd zijn in persoonlijke groei en ontwikkeling.

De vrouw van vandaag weet perfect wat haar kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Het is niet nodig om te "verheffen" wat het al is, het streeft vooral om te transcenderen, om de grenzen te overschrijden die anderen oplegden om contact te maken met hun omgeving en het te veranderen.Minder perfect en vrij van de verwachtingen van anderen

Een vrouw hoeft niet perfect te zijn om haar best te doen en succes te behalen: het moet gewoon zichzelf zijn. Dr. Saskia Sassen, een gerenommeerde Nederlandse socioloog en schrijver bekend om haar werk in 'global cities', legt uit dat de meesten van ons gedwongen zijn zich aan te passen aan een wereld die gewoon niet werkt. Saskia Sassen bedacht de term 'global city' en is een van de belangrijkste referenties in de onderzoeken naar globalisering en de impact ervan op de stedelijke omgeving. "Verwacht niets van iemand, de verwachtingen doen altijd pijn."

- William Shakespeare -

Het vrouwelijke geslacht moet daarom rekening houden met een essentieel aspect: é vóór deze langverwachte persoonlijke ontwikkeling of zelftranscendentie, moet menbevrijden. Het is noodzakelijk om door te breken met de stereotypen, met de onzichtbare mandaten, met de vooroordelen en verouderde verwachtingen, waarvoor veel vrouwen zich nog steeds gevangen voelen.

Het is niet nodig perfect te zijn om als persoon te worden gewaardeerd. Er zijn geen perfecte lichamen, perfecte en onfeilbare professionals, perfecte moeders, perfecte vrienden, dochters of ideale vrouwen.
We zijn wat we zijn en we willen alles zijn dat we verdienen. Om dit te bereiken, moet je een doel in het leven hebben, een droom, doelen, passies om elke dag, te allen tijde voor fight te vechten. Ten tweede moeten we de verwachtingen van andere mensen loslaten en onze eigen verwachtingen nemen die de enige zijn die het echt waard zijn.

De derde en niet in de laatste plaats is om altijd jezelf te zijn, zonder tegenstellingen, zonder valse doelen, zonder vooroordelen die je eigen essentie tegenspreken. Alleen dan zullen we in harmonie leven, alleen dan zullen we onszelf behandelen zoals we verdienen. Op deze manier, door anderen en de wereld het 'beste' te geven, kunnen we ze waardiger en respectvoller maken.