Woorden die kracht in onze geest en lichaam teweegbrengen

De laatste tijd stop ik met het analyseren van enkele woorden en de kracht die ze in onze geest produceren , lichaam en hoeveel invloed onze acties hebben. Kom op! Vandaag denken aan het woord moed. Afkomstig uit het Latijn, coraticum, afgeleid van kleur, "hart", orgel dat werd beschouwd als het centrum van moed, intelligentie. Zijn oorspronkelijke definitie was "het verhaal vertellen van wie je bent met het hart", "uit het hoofd weten". Aan deze kant analyseren, kunnen we begrijpen dat moedig zijn, authentiek zijn, echt zijn, de moed hebben om zichzelf te tonen. Zelfs als je er een prijs voor betaalt. Het is de durf te zijn wie we zijn ongeacht oordelen.Vandaag de dag, waar je mensen wilt standaardiseren en conditioneren tot een bepaald type, of het nu gaat om schoonheid of attitudes, durven zijn om anders te zijn is een geweldige uitdaging! We betalen de prijs om te zijn wie we zijn, maar dat betekent niet dat we niet kunnen evolueren. Nee! Het betekent om trouw te zijn aan onze essentie.

Heb de moed om niet te laten wat we geloven, stik temidden van angsten. Laat een droom niet in de steek omdat iemand er niet in gelooft. Het gaat erom dat we geloven en genoeg moed hebben om hem niet op te geven. Het is niet om onszelf te besmetten met wat tegen ons geweten ingaat.Hoe moedig zijn ze nodig ... In een wereld waarin velen liever onderwerpen dan betogen. Om ja te zeggen wanneer, diep van binnen, het enige is om nee te zeggen, zelfs als het diepgaand raakt aan wat we werkelijk zijn en geloven. Misschien zwijgen en accepteren wat ons mishandelt, pijn doet en ons laat lijden is lafheid. En we leren neutraal te zijn of zelfs onverschillig voor onze diepste oproepen.

Leren om te externaliseren wat we willen, wat we geloven, is een daad van moed die moet worden gecultiveerd. De dag zal komen waarop de originelen u zullen missen! Ik zou willen dat we dorst zouden krijgen voor moed en de wil om onszelf te zijn, in een wereld die zo schaars is aan waarheden ... De prijs betalen! Reflecties op geest en geheugen

Ik wilde mijn geheugen verliezen en helemaal opnieuw beginnen. Ik las die zin en ik mediteerde ... Ik kwam tot een conclusie: ik wilde dit niet voor mezelf! Mijn herinneringen verliezen? Zij vormen de basis van wie ik ben. Het zijn onze fundamenten, fouten, correctheid, fouten en bijna fouten ... Zonder een verleden zouden we geen verhalen te vertellen hebben, te leren om te delen, een glimlach om te onthouden en telkens opnieuw te glimlachen. Nee! Ik wil zeker alles in herinnering brengen dat me heeft geholpen om te zijn wie ik ben. Zelfs waardoor ik moest huilen. Op die momenten groeide ik meer ... Ik wil absoluut geen herinnering zijn. Ik wil precies weten wie me heeft laten huilen en wie me de grootste lach heeft gegeven. Voor alles wil ik dankbaar zijn, dankbaar voor wat ik heb en voor wat ik droom te bereiken. Ik moet me bewust zijn van alles wat ik heb verloren en alles wat ik heb opgedaan.

En elke dag ben ik gezegend met onbetaalbare restituties ...

Dus, veracht je herinneringen niet. We moeten niet van het verleden leven, maar intens leven om steeds meer waardevolle herinneringen te produceren. We hebben nog steeds veel verhalen te vertellen en opnieuw te vertellen.