5 Sleutels tot assertiviteit

De sleutels tot assertiviteit zijn in feite heel eenvoudig. Ze zijn gebaseerd op respect, nederigheid en de wens om beter te leven.Het is duidelijk dat leren assertief zijn inspanning vereist, maar dat levert veel beloningen op. We zullen zeker een minder gecompliceerd en meer vruchtbaar bestaan ​​bereiken.

Assertiviteit wordt gedefinieerd als het vermogen om op een openhartige, directe en zachte manier te communiceren, zonder dwang of schade aan anderen, en ook zonder te verzwijgen of niet uit te drukken wat we werkelijk bedoelen. Het is een attribuut dat ligt tussen passieve en agressieve communicatie. Bij passiviteit is er remming. In de agressiviteit, het zwijgen of opheffen van de ander. Precies in het middelpunt is assertiviteit.

"De manier waarop we communiceren met anderen en met onszelf bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons levens".
-Anthony Robbins-

Het kennen en toepassen van de sleutels tot assertiviteit helpt ons uit te drukken wat we willen. Het helpt ons ook om "nee" te zeggen en om verschillen te onderhandelen, zonder iemand schade te berokkenen.Het is een essentieel vermogen om goede communicatie met anderen te hebben en te behouden therefore en daarom goede menselijke relaties. De vijf sleutels om dit te bereiken zijn als volgt.1. Flexibiliteit, een van de sleutels tot assertiviteit

Het is normaal dat we leren ons passief of agressief te gedragen in communicatie gedurende ons hele leven. Er zijn veel nuances hierin, maar meestal overheerst één van de twee uitersten. Na verloop van tijd beseffen we dat ze ons allebei problemen bezorgen.

Dit is precies het moment waarop flexibiliteit een rol gaat spelen, een van de belangrijkste sleutels tot assertiviteit. Flexibel zijn, betekent dat we leren assertief te worden als we leren om slecht te communiceren. We kunnen echter alleen veranderen als we begrijpen dat we ons gedrag kunnen vormgeven om beter en gelukkiger te zijn.

2. Een adequaat mentaal schema van reactie We hebben veel mentale schema's voor alles. De belangrijkste zijn in ieder geval die naar onszelf verwijzen.Ze bevatten een speciale manier om onszelf te zien en te behandelen.

Er is ook een reeks verwachtingen met betrekking tot onze prestaties.

Als het mentale schema in relatie tot ons negatief is, is het erg moeilijk om goed te communiceren. Of we zullen verwachten dat ze ons opleggen of we zullen verwachten op te leggen. Een van de sleutels tot assertiviteit is juist een goede houding opbouwen ten opzichte van wat we zijn en wat we doen. Dit zal ons in staat stellen om op een slimmere manier op externe eisen te reageren. 3. Weten hoe problemen kunnen worden afgebakend

Het is misschien niet prettig om te denken aan problemen, maar het is wel noodzakelijk. Voor velen is het een oefening zonder veel zin, omdat deze reflecties er alleen maar voor zorgen dat ze zich nog meer depressief voelen. Wat echter moet worden vermeden, is niet aan de moeilijkheden te denken, maar ze alleen in het algemeen te analyseren.Een van de sleutels tot assertiviteit is het vermogen om problemen te specificeren.

Dat wil zeggen, om ze af te bakenen. Weet waar ze vandaan komen, met wie en hoe. Door op deze manier aan hen te denken, worden ze veel gemakkelijker te beheren.

Alleen al het feit dat je de afbakeningsoefening doet, helpt al. Het maakt het daarom voor ons gemakkelijker om assertiever te zijn in het oplossen ervan.4. Wees bewust van je eigen rechten en die van anderen

Respect is de basis van goede communicatie en daarom een ​​goede relatie met anderen. Respect betekent de waardigheid van de ander kunnen herkennen, maar ook de waardigheid van de ander.Dit, op zijn beurt, manifesteert zich als een overweging voor iemands behoeften en de behoeften van anderen. Ook als een verlangen om elke persoon te accepteren zoals hij werkelijk is.Een manier om dit respect, het eigen en andere te cultiveren, is om je bewust te zijn van de rechten die iedereen hebben.

Deze rechten houden precies verband met de overweging, acceptatie en behoud van waardigheid.

5. Defensief gedrag verminderen of eliminerenDefensief gedrag wordt geboren uit vooroordelen en angst.Ze komen overeen met alle vormen van actie die zijn geïnspireerd door de angst om te worden aangevallen, ondervraagd of geconfronteerd.

Ze zijn een gevolg van onzekerheid. Degenen die zich veilig voelen over zichzelf hebben er geen moeite mee om verschillende gezichtspunten of manieren van leven te vinden die niet op de hunne lijken.Het probleem is dat defensief gedrag de persoon vaak onbezorgd en zelfs agressief maakt ten opzichte van anderen.

Het verschil wordt bijna als een belediging verondersteld.

Het wordt niet gezien als een kans voor persoonlijke verrijking, maar als een bedreiging voor wie we zijn. Herkennen en heroverwegen van deze defensieve gedragingen is een van de sleutels tot assertiviteit.Wanneer we leren assertief te worden, wordt het leven gemakkelijker.Assertiviteit is een bepalend vermogen om conflicten te overwinnen which, die we onvermijdelijk vaak tegenkomen. Hiermee leren we optimaal van hen te profiteren en ze een kans te geven om te groeien.