5 Verontrustende kenmerken van de 'smartphonegeneratie'

'Generation-smartphone' is een label dat op de een of andere manier alle mensen omvat die sinds 1995 in een westers land zijn geboren. Ze worden zo genoemd omdat de meeste mensen van deze generatie hun hele adolescentie doorbrachten met een mobiele telefoon in hun handen. De waarheid is dat het voor de meesten van hen moeilijk is om je voor te stellen hoe het mogelijk zou zijn om te bewegen in een wereld waar deze technologie niet bestond.

Ze maken deel uit van de groep die we 'hyperverbonden jongeren' zouden kunnen noemen. Jean Twenge, doctor in de psychologie en professor aan de San Diego State University, heeft zojuist een onderzoek over dit onderwerp gepubliceerd. Ze slaagde erin om een ​​onderzoek uit te voeren met 11 miljoen jonge mensen in de Verenigde Staten, waarbij de interviews grondig waren. Haar conclusie is dat deze jongeren meer tolerant en minder rebels zijn. Ze zijn ook meer ongelukkig en minder bereid om de verantwoordelijkheden van de volwassenheid op zich te nemen.Is het mogelijk dat het loutere bestaan ​​van smartphones op deze manier de manier van denken en gedrag van mensen heeft gemarkeerd? De gegevens geven aan dat ja. De 'smartphonegeneratie' is losgekoppeld van veel van de traditionele manieren om met de wereld te communiceren. Ze zijn meer statisch. Ze hebben de illusie dat ze met de realiteit in de mobiele telefoon omgaan. In feite presenteren ze enkele verontrustende eigenschappen. Hier zijn er vijf van. "Jeugd is geen periode van leven, het is een gemoedstoestand."

-Mateo Alemán- 1. De 'smartphonegeneratie' groeit langzamer

Leden van de 'smartphonengeneratie' brengen veel meer tijd thuis door.
In tegenstelling tot hun voorgangers laten ze weinig over en zijn ze minder geïnteresseerd in het nastreven van onafhankelijkheid. Haast je niet om je eerste seksuele ervaringen te hebben. Ze voelen zich ook niet erg aangetrokken tot het werk, leren autorijden of alcohol drinken.

Ze groeien eigenlijk in de veilige omgeving van hun huis. Ze worden bijna altijd omringd door volwassenen. Daarom

zijn voorzichtiger en worden minder blootgesteld aan risicovolle situaties. Dat heeft zijn positieve kant. Ze zijn echter ook minder onafhankelijk. Ze hebben moeite met het nemen van beslissingen en voelen zich moeilijker met verandering.

2. Technologie heeft een prioriteit in hun leven Gemiddeld besteden leden van de smartphonegeneratie 6 uur per dag verbinding met internet. Meestal sturen ze berichten en spelen ze games. Dus besteed veel minder tijd aan uw vrienden in persoonlijke ontmoetingen.

Technologie neemt daarom een ​​centrale plaats in hun leven in.

Een van de meest gevreesde straffen voor hen is om zonder de mobiele telefoon te zijn of om verbannen te worden van het gebruik van internet. Ze zijn na verloop van tijd logisch dankzij de verbinding.3. Minder sociale en cognitieve vaardigheden

Het feit dat leden van de 'smartphonegeneratie' minder tijd met hun ouders doorbrengen, heeft verschillende effecten. De eerste is dat ze 'hun sociale vaardigheden ontwikkelen' op een beperkte manier. Het is één ding om een ​​mobiele telefoon in uw handen te laten communiceren, een andere om face-to-face te communiceren. Ze drukken hierbij een zekere vrees uit.

Tegelijkertijd lijken ze volgens het onderzoek van Dr. Twenge minder lees- en schrijfvaardigheden te hebben.

Misschien heeft dit te maken met de kleine semantische rijkdom die ze in hun boodschappen gebruiken om te communiceren. Bovendien communiceren ze in veel situaties met onvolledige zinnen. 4. Ze zijn angstiger en depressiever Dezelfde onderzoeker vestigt de aandacht op een verontrustend feit. Deze jonge mensen lijken een hoger niveau van angst en depressie te hebben.

Het geeft aan dat zelfdoding de laatste 10 jaar verdrievoudigd is onder jongeren in deze leeftijdsgroep. Dit kan te maken hebben met het gebrek aan sociaal contact dat zij hebben en met een lager niveau van fysieke activiteit. In feite verschijnen deze effecten van angst en depressie niet omdat ze zo lang met elkaar verbonden zijn geweest. Maar als een gevolg van wat ze niet doen omdat ze verbonden zijn. Als de balans tussen beide aspecten beter was, zouden ze zeker in staat zijn om meer stabiliteit te genieten.

5. Ze waarderen veiligheid en zijn zich meer bewust

Anders dan de 'generatie Y' zijn leden van de 'smartphonegeneratie' realistischer. Creëer geen hoge verwachtingen en waardeer vooral de beveiliging. Ze zijn meer bereid om hard te werken. Wees niet aangetrokken tot activiteiten die veel risico's met zich meebrengen. Het is opvallend dat deze jongeren ook meer bewust zijn van hun situatie.

Ze weten dat te veel tijd op de mobiele telefoon niet veel voordelen oplevert. Ze zeggen echter ook dat ze niet weten hoe ze op een andere manier moeten leven. De 'smartphonegeneratie' is een product van de culturele veranderingen die door de nieuwe technologieën worden veroorzaakt.

Misschien heb je meer van je ouders nodig om kennis te maken met andere manieren van leven.

Zoals ze zelf zeggen, ze weten niet hoe ze anders moeten leven, ze weten geen andere alternatieven en houden er daarom mogelijk geen rekening mee. Ten slotte mogen deze jongeren geen problemen veroorzaken die even duidelijk zijn als de generaties die eraan voorafgingen. Maar ze lijken ook wat van de energie te hebben verloren, de wil om de wereld te ervaren of te veranderen. Ze zijn verdrietig en vinden geen andere manier om zich passief aan te passen aan de realiteit die ze hebben.