De persoonlijkheidstheorie van Eysenck

Eysenck's persoonlijkheidstheorie wordt als een echt paradigma beschouwd, het meest solide dat de psychologie tot nu toe heeft geboden.Het is een van de theorieën die het beste verklaren waarom elke persoon zijn eigen persoonlijkheid heeft.

Eysenck's persoonlijkheidstheorie is van mening dat er 3 belangrijke dimensies zijn van kenmerken of superfactoren van waaruit prognoses kunnen worden gemaakt op biopsychosociaal niveau.De niveaus van psychoticisme, extraversie en neuroticisme van een persoon zijn voldoende om fysiologische, psychologische en sociale voorspellingen te formuleren.

Eysenck's persoonlijkheidstheorie stelt dat er 3 grote dimensies van kenmerken zijn om biopsychosociale prognoses te maken.Share

Hans Eysenck's aanpak

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog moest deze in Duitsland geboren psycholoog naar Engeland migreren. In Londen werkte hij als spoedeisende psycholoog in Mill Hill Emergency Hospital, waar hij de leiding had over de psychiatrische behandeling van het leger. Zijn professionele achtergrond, zijn onderzoek, zijn meer dan 700 gepubliceerde artikelen en zijn studies van de persoonlijkheid die hem worden gegarandeerd een plaats tussen de meest invloedrijke psychologen van de 20e eeuw

Hij was zeer sceptisch over het gebruik van psychotherapie en psychoanalyse in klinische gevallen. In plaats daarvan pleitte voor gedragstherapie als de beste behandeling voor psychische stoornissen.

Kenmerken: persoonlijkheidsscanner

Zijn benadering past in de theorie van eigenschappen. Dat wil zeggen, het is van mening dat menselijk gedrag wordt bepaald door een reeks attributen.Deze genetische eigenschappen zijn de fundamenten of basiseenheden van de persoonlijkheidomdat ze ons vatbaar maken om op een bepaalde manier te handelen.

Bovendien gaat het ervan uit dat deze eigenschappen variëren van persoon tot persoon, consistent zijn in verschillende situaties en min of meer stabiel blijven in de tijd. Hij gelooft ook dat door het isoleren van deze genetische eigenschappen de diepere structuur van de menselijke persoonlijkheid te zien is. Eysenck en individuele verschillen

Voor deze psycholoog zijn onze eigenschappen beïnvloed door de genetica, de bron van individuele verschillen. Natuurlijk heeft

Eysenck andere invloeden of milieusituaties niet uitgesloten.Dit betekent dat deze sporen kunnen worden geaccentueerd of verzwakt wanneer ze in contact komen met de omgeving.Bijvoorbeeld gezinsinteracties tijdens de kindertijd: affectie en communicatie tussen ouders en kinderen kunnen een groter of kleiner effect hebben op hun ontwikkeling. Zijn aanpak is daarom biopsychosociaal. Dat wil zeggen, een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren als bepalende factoren voor gedrag.

De persoonlijkheidsstructuur volgens EysenckDeze auteur is van mening dat personality de persoonlijkheid op 4 verschillende niveaus hiërarchisch is.

Aan de basis vindt u specifieke antwoorden, die één keer voorkomen en die al dan niet kenmerkend zijn voor de persoon. Op een tweede niveau de gebruikelijke reacties, die het vaakst en in vergelijkbare omstandigheden voorkomen.

Ten derde worden gewone handelingen ingedeeld naar kenmerken. Dat wil zeggen, associaties van gerelateerde gewoonten. Ten slotte zijnbovenaan de piramide de superkrachten, waarin we hieronder duiken."De DASH begrip is nauw verwant aan het begrip correlatie, stabiliteit, consistentie of herhaaldelijk voordoet aandelen heeft betrekking op de co-variatie van een reeks gedrags handelingen."

-Eysenck en Eysenck, 1987- Zijn theorietwee factoren of PEN

model op basis van deze ideeën, Hans Eysenck ontwikkelde zijn theorie van twee factoren. Voor dithij vertrouwde op de resultaten van antwoorden op zijn persoonlijkheidsvragenlijsten.
Factoranalyse is een statistische techniek voor gegevensvermindering en informatie-agglutinatie in variabelen. In dit geval gaat het om het verminderen van gedrag voor een reeks factoren met gemeenschappelijke kenmerken, de superfactoren. Elke reeks factoren is gegroepeerd in één dimensie.

Eysenck identificeerde 3 onafhankelijke persoonlijkheidsdimensies

: Psychoticism (P), Extroversion (E) en Neuroticism (N), vandaar dat het model PEN wordt genoemd. Voor deze auteur zijn deze 3 superkrachten voldoende om de persoonlijkheid adequaat te beschrijven.De 3 dimensies van de persoonlijkheidstheorie van EysenckNeuroticisme (stabiliteit-emotionele instabiliteit)

Eysenck begrijpt neuroticisme als de grootste mate van emotionele instabiliteit. Met deze dimensie wil hij uitleggen waarom sommige mensen vaker dan anderen lijden aan angst, hysterie, depressie of obsessie in verschillende situaties.Hij definieert ze als degenen die vaker overreageren en het moeilijk vinden om terug te keren naar een normaal niveau van emotionele activiteit.

Aan het andere uiterste van de dimensie zijn er emotioneel stabiele, kalme en rechtvaardige mensen met een hoge mate van zelfbeheersing.

Extroversie (extraversie-introversie)

Mensen met hogere scores in extraversie hebben grotere kenmerken van sociabiliteit, impulsiviteit, ontremming, vitaliteit, optimisme en vindingrijkheid.Aan de andere kant geven de meer introverte mensen meer voorbeelden van rust, passiviteit, weinig gezelligheid, reflexiviteit of pessimisme.

De persoonlijkheidstheorie van Eysenck is echter van mening dat het belangrijkste verschil tussen de twee factoren fysiologisch is: het niveau van corticale opwinding.

Psychoticism

Iemands mate van psychoticisme weerspiegelt hun niveau van kwetsbaarheid voor impulsief, agressief of laag-empathisch gedrag.Deze mensen zijn vaak ongevoelig, onmenselijk, antisociaal, gewelddadig, agressief en extravagant. Als uw score hoog is, is deze gerelateerd aan verschillende psychische stoornissen, zoals psychose.In tegenstelling tot de andere twee dimensies, heeft psychoticisme geen tegenovergesteld of invers extreem omdat het een component is die aanwezig is op verschillende niveaus van de persoon.

Persoonlijkheid is een van de meest interessante, bestudeerde en essentiële onderwerpen van de psychologie. Het is grondig bestudeerd om uit te leggen waarom een ​​persoon is wat hij is. Een van de belangrijkste instrumenten op dit gebied is Eysenck's persoonlijkheidstheorie, die een echt paradigma is geworden. Bovendien legde

ze In de basis voor de wetenschappelijke studie van persoonlijkheid en menselijk gedrag.