Liefde en verdriet in de schilderijen van Van Gogh

Friedrich Nietzsche zei ooit: "Er is altijd wat gekte in de liefde, maar er is altijd een reden in de gekte" . Hij had gelijk; het is soms erg moeilijk om de grenzen te vinden in veel aspecten van het menselijk leven.En meer ... Waarom waren de meeste grote kunstenaars begiftigd met

eccentricities die vaak gek werden? Denk aan enkele voorbeelden, zoals Edvard Munch (auteur van "The Scream") of de paranoïde crises van de grote Dalí; kunstenaars die in de kunst de perfecte uitdrukking vonden voor de kwellingen en wonderen van hun bevoorrechte geest, maar ook leden. Van orde tot chaos

Epilepsie, menière syndroom, manisch-depressieve psychose, Van Gogh leed aan verschillende ziekten en werd nooit bekend en gewaardeerd.

Studies over zijn leven, zijn brieven en zijn werken suggereren dat zijn leven niet gemakkelijk was. Ondanks de steun van zijn broer en goede vriend Paul Gauguin pleegde hij zelfmoord op 37-jarige leeftijd. Zijn werken waren donker geworden, met golvende trekken en sterren die op ogen leken, zijn verdriet aanschouwden en de echo's van zijn eigen waanzin brachten. Maar het was niet altijd zo; er waren goede tijden, vooral toen hij zijn opleiding in Parijs voltooide en een mooi huis in de Provence huurde. Er woonden andere kunstenaars van die tijd en hij had het voortdurende gezelschap van Paul Gauguin. Ze gingen vaak uit, werden dronken en vermaakten zich op Parijse avonden, waar de originaliteit en alle aspecten van de stad hen inspiratie brachten voor nieuwe schermen. Het was in deze tijd dat hij 'Cafe Terrace at Night' schilderde.

De perfecte balans in je verticale lijnen brengt je innerlijke rust en geluk over

. Maar kort daarna begonnen de manische episodes, waarin slapeloosheid, paniek en waanzin hem ertoe brachten de stijl van zijn kunst te veranderen. Zijn trekken werden zwaar, nerveus, de kraaien vlogen in hun eindeloze graanvelden en vestigden de aandacht op hun levendige kleuren.

Van Gogh's oorHeeft hij echt zijn eigen oor gesneden?

Er is veel onderzoek gedaan naar dit incident en sommige geleerden geloven dat dit niet het geval was.

Van Gogh richtte zijn leven op een heel speciaal persoon voor hem: Paul Gauguin. Op een avond, tijdens een bezoek aan een bordeel, zei Gauguin dat hij van plan was hem te verlaten, want hij kon zijn humeur, zijn excentriciteiten en zijn zwakheden niet langer verdragen. Ze begonnen op straat te vechten met zwaarden en Gauguin was een geweldige schermer. Misschien heb je per ongeluk het oor van je vriend afgesneden. Van Gogh ging naar huis en de volgende dag wikkelde hij zijn oor in een zakdoek en stuurde het naar de prostituee Rachel, die een vriend van Gauguin was. Hij zei dat het een daad van wanhoop was en had zijn eigen oor door waanzin gedreven.Hij beschuldigt Gauguin niet en wil niet dat zijn vriend wordt berecht en veroordeeld. Na dit incident verdween Paul Gauguin voor altijd uit zijn leven, waardoor hij werd overvallen door zijn waanzin en wanhoop, die we op het scherm "De Sterrennacht" kunnen zien in een hemel die wordt gekenmerkt door gewelddadige spiralen en heldere sterren.

Hij pleegde zelfmoord kort daarna met een schot in de borst en nam afscheid van zijn broer Theo met de zin"Er zal nooit een einde komen aan ellende."