De kracht komt van de waarden van elk

Het beste voorbeeld van dit soort kracht is dat van Gandhi. De grootheid van zijn strijd was erin geslaagd om een ​​rijk te overwinnen, en dat te hebben gedaan door zijn kracht en door de kracht van zijn overtuigingen, het afzien van geweld. Er zijn veel andere alledaagse helden met minder vermeldingen in geschiedenisboeken die de waarheid van dit feit vergroten met hun daden: kracht komt van de waarden van elk.

Er zijn velen die door de geschiedenis heen de verschrikkelijkste zorgen hebben verduurd om hun overtuigingen te verdedigen. Ze toonden indrukwekkende kracht. Een kracht die van binnenuit komt, wat in je geest zit en in je hart. Er is geen behoefte aan fysieke, economische of andere superioriteit. Ze kunnen zichzelf handhaven en winnen vaak door alleen te vertrouwen op hun morele superioriteit.

"Je waarden bepalen wie je echt bent. Je echte identiteit is de som van al je waarden. "
-Assegid Habtewold-

Dit gebeurt ook in ons leven minder theatraal en meer alledaags. We kunnen situaties van onrecht, onwaarheid of schande onder ogen zien wanneer onze waarden worden geconfronteerd en een kompas worden dat moet worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor onze doelen: we kunnen er achteraan gaan als ze worden ondersteund door zeer duidelijke en gedefinieerde waarden. Dat is wat ons kracht geeft. Dit is wat ons in staat stelt om weerstand te bieden, vol te houden en niet op te geven.

Waarom komt kracht van de waarden van elk?

Ethiek is het meest waardevolle product van cultuur. En ook van het individu. Waarden zijn dingen die samenhang brengen in een samenleving. Ze zijn ook wat de co-existentie mogelijk maakt, waardoor sociaal leven mogelijk wordt. Deze impliciete en expliciete overeenkomsten over wat goed of wenselijk is en over wat slecht of verwerpelijk is, zijn de dingen die het sociale weefsel vormen.

Volgens Jean Piaget is de autonome ethiek het meest geavanceerde punt van de morele evolutie van een wezen. Het wordt alleen bereikt als de intelligentie voldoende ontwikkeld is. Het is de vrucht van een lang proces van rijping, variërend van de anomie of het totale gebrek aan waarden waarmee we zijn geboren, tot autonomie, of het vermogen om voor onszelf te denken en onze eigen conclusies te trekken.

Afgezien van het maatschappelijk belang ervan, speelt ethiek ook een beslissende rol in het individuele leven. Het leidt de acties en geeft ze betekenis. Het is ook de kracht die het mogelijk maakt om de moeilijkheden het hoofd te bieden en op te staan ​​tijdens de moeilijkste tijden.

Door sommigen wordt deze persoonlijke ethiek ondersteund, gebaseerd op of ingegeven door religie. Dus, in de moeilijkste tijden klampen deze mensen zich vast aan hun religieuze waarden. Voor anderen is ethiek een filosofie, een these of een andere soort overtuiging. Er zijn ook mensen die afstand doen van hun waarden en een pragmatische en cynische houding tegenover het leven aannemen. In dit geval verzaken mensen ook de toewijzing van betekenis aan acties die verder gaan dan persoonlijke interesses en gemakken, en voor zichzelf leven. Ze beschermen zichzelf tegen teleurstellingen, maar ze verarmen tegelijkertijd hun leven.

Gedrag en waarden

De mens ondergaat een proces van evolutie voordat hij zijn of haar eigen waarden bereikt. Niet allemaal komen ze aan het einde van dit proces. Velen bevinden zich in het ontwikkelingsstadium dat 'heteronomie' wordt genoemd. In dit stadium handelt het kind, of de volwassene, niet op basis van hun overtuigingen of waarden, maar leidend door wat de autoriteiten in cijfers opleggen. Voor hen is het goede of het kwade wat de figuren boven hen definieerden. Het hoofddoel is niet om gezaghebbende figuren tegen te spreken.

Wanneer de morele ontwikkeling ten einde komt, is de enige autoriteit die gehoorzaamd wordt, het geweten zelf. Het verschil met de vorige stappen is dat de waarden niet worden overgenomen door een traditie, herhaling of omdat een of andere autoriteit heeft geboden. Ze worden de vrucht van persoonlijke reflectie, vaak in strijd met wat de meeste van de samenleving ondersteunt. Kortom, het zijn autonome waarden.

Laten we denken waarden zijn betekenissen. Attributen die wenselijk worden geacht of die promotie verdienen. Ze sturen gedrag en geven betekenis aan acties. Ze impliceren een commitment: staan ​​aan de kant die passend of juist wordt geacht. Ethiek is echter flexibel. Dit is geen dogmatisch mandaat. Het hangt altijd af van de constante en bewuste evaluatie die een persoon maakt van de verschillende situaties die zich voordoen. Precies om deze reden brengen waarden kracht: een afhankelijkheid alleen van het eigen bewustzijn, en niet van een externe orde of improvisatie.

We komen op een punt waar het handig is om ons af te vragen wat de waarden zijn die ons gedrag en onze acties baseren . Vaak beslissen we gewoon wat we geloven op gewoonte of traditie, of gewoon omdat de meesten ergens in geloven. Dit is precies wat ervoor zorgt dat we ons op een bepaald moment in ons leven verloren voelen. Ethiek geeft ons niet alleen de kracht om te doen wat we willen, maar maakt het ook mogelijk dat onze intentie en ons handelen meestal constant en op één lijn blijven.