Teamleiderschap: 15 belangrijke punten om een ​​goede leider te zijn

Teamleiding, vooral in de professionele wereld, is een van de vaardigheden waarvan de waarde het meest is gegroeid. Het lijkt logisch dat elke organisatie die de competitie wil overleven, in verantwoordelijke posities die mensen plaatst met vaardigheden en houding ten opzichte van de leidende teams. Als we een paar jaar terugkomen (het hoeft niet veel te zijn), zullen we zien dat het beeld van de harde en veeleisende baas de overhand had; momenteel is dit profiel in veel bedrijven radicaal veranderd. Dus waar zoeken Human Resources-afdelingen naar in een persoon om hen te zien als een potentiële leider? Blijf lezen en kom erachter!

Teamleiderschap in werkgroepvorming

Een eerste sleutelpunt in teamleiderschap is de taak om de werkgroep te vormen. Bij het selecteren van de leden waaruit de groep bestaat, moet een goede leider zowel de vaardigheden van de werknemers als de te behalen doelen in overweging kunnen nemen.

Om dit te doen, zal consider moeten overwegen of de uitverkorenen over de nodige kennis beschikken om de hun toegewezen taken uit te voeren,

alsook om te voorspellen of zij op betrouwbare wijze kunnen samenwerken. Zodra de leider heeft beslist wie deel gaat uitmaken van zijn team, zal hij zich moeten focussen op het tweede belangrijke punt: het definiëren van de missie. Op dit moment is het cruciaal dat leden van de groep volledig begrijpen welke taak ze moeten uitvoeren,

dan duidelijk weten wat er van hun prestaties wordt verwacht. Dit laatste is precies het derde belangrijke punt in teamleiderschap: het stellen van verwachtingen en doelen, zowel voor de groep als geheel als voor elk van de individuen die het vormen. Het belang van de voorbereiding van de werkgroep Aangezien het voorgaande duidelijk is, moet rekening worden gehouden met het vierde hoofdpunt: structuur en planning van het werk. Dat wil zeggen,

de leider moet zowel de werkmethoden als de rollen van elk van de groepsleden verduidelijken,

evenals de tijden die zijn vastgesteld om de doelstellingen te bereiken. Daarna wordt het tijd om het vijfde punt te benadrukken: om de leden van de werkgroep op te leiden en te ontwikkelen.

Een goede leider moet rekening houden met de trainingsbronnen van het bedrijf en het gebruik ervan onder medewerkers aanmoedigen, en tevens optreden als mentor voor iedereen. Een zesde sleutelpunt in teamleiderschap is dat de leider groepsgevoel bevordert door de conflicten en de verschillende belangrijke gebeurtenissen voor het team te identificeren. Bovendien is het belangrijk dat periodieke evaluaties worden opgenomen in de planningom te analyseren of aan de doelstellingen en verwachtingen wordt voldaan. Dat wil zeggen, u moet het team volgen, wat het zevende belangrijkste punt is.

Teamleiderschap wanneer de taak begint te lopen Terwijl u controleert, is feedback op prestatiegerelateerde informatie vereist. Dit zou het achtste belangrijke punt in teamleiderschap zijn: feedback geven. Het is ook belangrijk dat de leider de relaties van de werkgroep met de rest van het bedrijf beheert. Een dergelijk grensbeheer zou het negende kernpunt zijn.

Het tiende belangrijkste punt is het vermogen van de leider om het team uit te dagen en te motiveren.

Het is ook noodzakelijk om deel te nemen en tussen te komen in de dingen die de groep zou moeten bereiken. Dat wil zeggen, de elfde sleutel van teamleiderschap zou zijn om de taken uit te voeren. In deze regel vinden we de twaalfde sleutel: het informatie- en resourceteam (materieel, persoonlijk en financieel) kunnen aanbieden. De leider moet ook het autonome werk van het team stimuleren door leden te motiveren om problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van de taak zelf. Deze manier om zelfmanagement te stimuleren is het dertiende kernpunt.

Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de leider de interpersoonlijke problemen aanpakt die de prestaties van de groep kunnen beïnvloeden. Met andere woorden: het is noodzakelijk het goede sociale klimaat te ondersteunen, wat het veertiende belangrijkste punt zou zijn. Ten slotte mogen we het laatste kernpunt niet vergeten: het vermogen van de leider om personeelsproblemen te detecteren en effectieve oplossingen te implementeren.