Wat zijn de gevolgen van het achterlaten van de vader?

Veel kinderen groeien op in de wereld zonder de aanwezigheid van een ouder. De vertrekpercentages zijn nog steeds erg hoog. Voor sommigen is dit te wijten aan sociale problemen zoals werkloosheid en armoede. Voor anderen is cultuur de belangrijkste factor: in sommige situaties wordt het verlaten van de vader als een relatief normaal verschijnsel gezien.

Er lijkt een sterke relatie te bestaan ​​tussen ongeplande zwangerschappen, vooral bij adolescenten, en het achterlaten van de vader. Dit, in combinatie met machopatronen van gedrag, betekent dat veel mannen het verlaten van een kind niet als negatief beschouwen.

"Verlaten veld, vuur afgekondigd".
-Anoniem gezegde-

Hoewel het waar is dat een mens kan groeien en evolueren zonder een toegewijde vader aan zijn zijde te hebben, is het ook waar dat iedereen die hem heeft veel betere kansen in het leven heeft. En er zijn ook gevallen waarin vaderlijke afwezigheid een ballast wordt die het bestaan ​​aanzienlijk verslechteert. Waarom hebben we een vader en een moeder nodig? Psychoanalyse zegt dat moederliefde vraatzuchtig en totaliserend is.

De moeder heeft een totale invloed op het leven van haar baby.

Ze is alles. Het richt zich op de grote en de kleine, op de triviale en de belangrijke. Het is de omgeving, het universum waar het leven van een kind plaatsvindt. Afhankelijkheid is absoluut in het vroege leven. De sterke band die bestaat tussen een moeder en haar kind, duurt meestal na verloop van tijd. Het kind weet dat het er voor alles van afhankelijk is en zich overgeeft aan zijn logica. De jouwe is een in wezen onvoorwaardelijke liefde en dit geeft veiligheid aan de kleine. Sommigen hebben het geluk ook een vader te hebben. Eindelijk is er een wereld voorbij de moeder.

De vader is een universum waarover de moeder geen volledige controle heeft.

Het is de andere rand van de werkelijkheid. Een derde partij die binnenkomt om deze relatie van absolute afhankelijkheid in balans te brengen. Het vertegenwoordigt de limiet voor deze symbiose tussen moeder en kind. Symbolisch is het de wet. En het is ook de grond waaruit we leren dat de wereld zich niet zal aanpassen aan onszelf, integendeel. Verschillende vormen van verlatenheid Omdat er veel manieren zijn om een ​​kind te begeleiden, zijn er ook verschillende manieren om te vertrekken.

De afwezige ouder is in eerste instantie degene die de moeder fysiek en psychologisch alleen achterlaat bij het opvoeden van haar kind.

Hij ontkoppelt van de financiële bijdrage, van huishoudelijke taken, en maakt zich niet druk om wat er met het kind gebeurt. Er zijn ook mensen die emotioneel opgeven, maar niet fysiek. Ze voelen dat kinderen het probleem van hun moeder zijn. Ze zijn er, maar ze geloven niet dat ze enige verantwoordelijkheid hebben voor het opvoeden van kinderen. Ze praten niet met ze, ze brengen geen tijd met hen door, ze hebben geen idee hoe hun leven is. Ze betalen alleen de rekeningen en geven een of andere bestelling, van tijd tot tijd wanneer het hen uitkomt. Ze hebben geen interactie met de kleintjes.Er zijn ook mensen die emotioneel, maar fysiek niet opgeven. Ze hebben een ander gezin gevormd of zijn ver weg. Toch proberen ze op de hoogte te blijven van wat er met hun kinderen gebeurt. Je kunt ze nooit zoveel tijd geven als je zou willen, maar ze zitten in je verstand en je hart.

De verschillende vervolgvervolgingen

Elke modus van verlating heeft zijn eigen gevolgen.

In het geval dat de vader volledig afwezig is, variëren de gevolgen van ernstig tot zeer ernstig. Als de figuur van de vader wordt vervangen, altijd gedeeltelijk door iemand, zal het effect minder zijn. Als er maar één leegte overblijft, zijn de echo's van die afwezigheid waarschijnlijk bijna verwoestend.

Als het kind geen derde partij heeft in de moeder-kind relatie, zal het erg moeilijk zijn voor het kind om onafhankelijk te worden. U zult waarschijnlijk moeite hebben met het verkennen, uw horizon verbreden en vertrouwen op uw mogelijkheden. Het zal het gevoel hebben buitengesloten te zijn, een affectieve deprivatie te hebben.

Het lost de moeder niet op om 'tegelijkertijd vader en moeder' te zijn. Zelfs als ze dat wil, zal haar aanwezigheid nooit die van die derde vervangen die altijd gemist zal worden. Voor kinderen die door hun vader in de steek zijn gelaten, is het heel moeilijk om zich aan te passen aan de wereld en de realiteit. Ze zullen waarschijnlijk ook angst ontwikkelen voor diep affectieve banden.

En ze kunnen ook zelf "verlaters" worden. In het geval van vrouwen zullen ze mannen wantrouwen, of te veel vertrouwen, altijd om de verlatenheid te herhalen die ze willen overwinnen. Wanneer de verlating gedeeltelijk is, zijn de gevolgen minder duidelijk. Dezelfde eigenschappen verschijnen, maar samengevoegd en tot op zekere hoogte verdund. In ieder geval opent de afwezigheid van de vader een diepe emotionele wond, vooral in de eerste levensjaren. Je leegte zal nooit worden opgevuld, en in plaats daarvan zal het merk van je afwezigheid heel moeilijk te wissen zijn.