Wat zijn de factoren die het welzijn beïnvloeden?

Vele factoren beïnvloeden het welzijn. Het is een complex ecosysteem, tegelijkertijd beïnvloed door verschillende aspecten, elk met een bepaald gewicht. Het is een term die vaak wordt gebruikt in het dagelijks leven. Maar we weten niet altijd wat 'zijn' is. Dus, zoals we vaak niet weten, hebben we geen idee hoe het beter gaat.

Wat we kennen als wellness, omvat ten minste zes variabelen: emotioneel, intellectueel, beroepsmatig, fysiek, sociaal en spiritueel. Dit zijn allemaal factoren die ons leven kunnen maken of breken. Daarom zijn ze allemaal ook verbonden met welzijn.

Hoewel we ons dat niet realiseerden, zetten we elke dag al deze variabelen in het spel. Wees in dat opzicht voorzichtig! Soms denken we dat wellness zich alleen op één van hen concentreert, omdat dit het meest verontrustende of lonende is. Ze werken echter allemaal tegelijkertijd. Samen faciliteren of belemmeren ze het onderhoud van een bevredigend leven. We zullen elke variabele hieronder in meer detail analyseren.

"Gelukkig zijn betekent dat je je realiseert dat je hebt waarnaar je op zoek was."
-Alan Cohen-

Factoren die het welzijn beïnvloeden

Emotioneel aspect

Het heeft te maken met het herkennen en accepteren van de eigen emoties en gevoelens. Dit impliceert het vermogen om coherent te redeneren over jezelf, en ook het vermogen om je bewust te zijn van iemands beperkingen en sterktes.

Emotioneel welzijn manifesteert zich als het vermogen om gevoelens te uiten en anderen te begrijpen. Ook als een mogelijkheid om redelijke zelfevaluaties te maken. Op dezelfde manier drukt het zichzelf uit als assertiviteit en proactiviteit.

Het intellectuele aspect

Intellectueel welzijn houdt verband met het vermogen om creatieve mentale acties uit te voeren. Maak gebruik van wat geleerd is en probeerde dagelijkse of grotere problemen op te lossen. Het impliceert ook het vermogen om tegenstellingen op te sporen en manieren om ermee om te gaan.

Er is welbevinden in het intellectuele aspect wanneer nieuwsgierigheid en de wil om te leren aanwezig zijn, evenals de interesse om nieuwe oplossingen te proberen, om verschillende intellectuele posities te onderzoeken en te kunnen evalueren.De bezettingsfactor

We praten over beroepsbevordering

als we voldoening krijgen van het werk dat we doen. Met andere woorden, als er een goede houding tegenover werk is. Het impliceert het vermogen om een ​​baan te vinden die in overeenstemming is met onze interesses. Beroepswelzijn komt tot uiting in het vermogen om nieuwe vaardigheden in werk of beroep te ontwikkelen die dagelijks worden uitgevoerd, en ook door werk in verband te brengen met persoonlijke waarden en met de wens om te verbeteren.

Lichamelijk welzijn

Een andere factor die van invloed is op het welzijn, heeft te maken met de zorg en het uiterlijk. Het veronderstelt het vermogen om voedings- en bewegingsbehoeften te herkennen.

Ook om gewoontes aan te nemen of te laten varen die het lichaam bevoordelen of schaden. Lichamelijk welzijn wordt uitgedrukt als interesse in en zorg voor het eigen lichaam. Saud Gezonde hygiënische gewoonten en een goede persoonlijke presentatie. Iemand is fysiek prima wanneer acties zijn gericht op het behoud van het leven.

De sociale factor Sociaal houdt verband met het vermogen om harmonieuze en coöperatieve omgevingen te creëren. Het vermogen om constructieve banden aan te knopen met anderen, en ook om relaties van welke aard dan ook op te geven die schade of ongemak veroorzaken.

Sociale welvaart manifesteert zich door sterke en stabiele ondersteuningsnetwerken, gebaseerd op wederzijdse hulp en begrip.

Respect is ook een uitdrukking van maatschappelijk welzijn, evenals het vermogen om grenzen te stellen met anderen.

Geestelijk welzijn Heeft te maken met de component van transcendentie die aan het leven wordt gegeven. Het hangt nauw samen met het gevoel dat aan het persoonlijk bestaan ​​wordt gegeven.

Spiritualiteit ontwikkelt zich wanneer je de feiten vanuit een langetermijnperspectief kunt zien, en ook wanneer je je geïnteresseerd voelt in het aannemen van een waardenmodel en in staat bent om er consistent mee om te gaan.

Het impliceert het vermogen om universele waarden te identificeren en eraan te hechten. Ook het vermogen om zich aan te sluiten bij rechtvaardige doelen en er actief aan deel te nemen. Geestelijk welzijn zou een optelsom zijn van alle andere manieren om goed te zijn. Zoals je ziet, is welzijn een klein woord dat vele realiteiten omvat. Zoals we in het begin al zeiden, staan ​​alle factoren die van invloed zijn op het welzijn permanent op het spel. Soms verliezen we het uit het oog, omdat we bijzonder gevoelig zijn voor slechts een van deze dimensies.

Het is altijd belangrijk om te onthouden dat mensen veelzijdig zijn. Ons ecosysteem van welzijn is dus complex.

Het is belangrijk om de facetten ervan niet uit het oog te verliezen. Ze houden onderling verband, dus wanneer een van hen ongelijk heeft, kan een andere die goed is, het evenwicht vinden.