De invloed van gezinsleden op professionele keuzes

De band met het beroep begint in de kindertijd. Kinderen identificeren zich vaak met de beroepen van hun ouders of de naasten. Aan de andere kant zitten sommige beroepen vol met onaangename herinneringen die hen traumatiseren.

Werken voor een bepaald onderwerp kan verschillende betekenissen hebben, kan het gevoel van plezier of ongenoegen hebben, of gewoon gezien worden als iets dat alleen maar kan overleven. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat veel mensen werk niet zien als een vorm van persoonlijke vervulling en groei. Voor Soares (2002) kost werk veel tijd in iemands leven. Om deze reden moet professionele keuze bewust en coherent worden gemaakt met persoonlijke behoeften en interesses.

Het professionele project van de meerderheid van de jongeren wordt beïnvloed door verschillende kenmerken, waaronder de bekende. Wat het gezin betreft, maken de meeste jongeren hun keuzes zonder zich bewust te zijn van de invloeden die het veroorzaakt. Het onderzoeken van deze determinanten verhoogt echter de mate van keuzevrijheid.

Aldus is het werk van psychologen erop gericht om deze jongere te adviseren om bewust na te denken over het beste pad, zonder beïnvloed te worden door gezinswensen bijvoorbeeld. De rol van de psycholoog is dus niet om aan te geven wat de waarschijnlijke actiegebieden zijn, maar om instrumenten te bieden om te helpen bij het nemen van beslissingen met hun risico's en verantwoordelijkheden. Hiervoor is het van essentieel belang dat de jongere een kritische analyse van de realiteit, de context waarin deze wordt ingevoegd, en ook de arbeidsmarkt analyseren. SOARES, Dulce Helena Penna.

Professionele keuze: van jong tot volwassen. São Paulo: Summus, 2002.