7 Rechten van assertieve personen

De rechten van assertieve personen zijn gebaseerd op het principe van loyaliteit aan zichzelf en respect voor anderen. Een oefening in nucleaire intelligentie, waardoor het mogelijk is om zichzelf authentiek te definiëren, is ons te vertellen dat "ik dit ben, dat is wat ik denk, dat is wat ik wil en ik voel." Tacitus, een gevierd historicus van het Romeinse rijk, zei dat niets meer geluk voor de mens kan brengen dan om uiteindelijk te leven op het moment dat men denkt aan wat men wil en men denkt dat men denkt. Maar het meest curieuze van dit alles is dat we, hoewel we in een tijdperk leven waarin we oneindige kanalen hebben om onszelf te uiten, het nog steeds niet precies doen.

"Assertiviteit is niet wat je doet, het is wat je bent." - Cal Le Lun - Laten we er even over nadenken

.
Als er iets is dat buitengewoon gebruikelijk is in ons dagelijks leven, is het agressieve communicatie, hoewel we passieve communicatie niet kunnen vergeten.

We zijn niet altijd volledig oprecht en in staat om onze persoonlijke rechten te verdedigen.Het vinden van deze ideale balans waaruit noch agressiviteit, noch passiviteit blijkt, is moeilijker dan we denken. Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond door psycholoog Daniel Ames van Columbia University. Volgens deze onderzoeker hebben de meesten van ons nog steeds misvattingen over het onderwerp, tot het punt dat we denken dat we onszelf moeten opdringen in een bepaalde context of zelfs leiden, "agressief" moeten zijn. Het is een vergissing. Sterker nog, het type profiel dat meer succes en persoonlijk geluk bereikt, wordt gekenmerkt door een ontspannen, assertieve en intuïtieve persoonlijkheid.

1. Rechten van assertieve mensen: uitingen van mening en gevoelens De rechten van assertieve mensen worden niet van de ene dag op de andere verdiend. Niemand komt op deze wereld met een door de fabriek geïnstalleerd assertiviteitshandboek. Hoewel al deze oefeningen zowel thuis als op school moeten worden gegeven, is dit niet altijd correct gedaan of correct gedaan.

Weten hoe je meningen moet uiten zonder angst of zonder jezelf gewelddadig op te leggen is echt een kunst die we dagelijks verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk om vooral bewust te zijn van al onze contexten van het leven (school, familie, vrienden, werk, relaties).

Het is essentieel om te weten hoe emoties, ideeën, gevoelens ... te communiceren

"Bovendien, in het geval dat je het niet doet, als je jezelf toestaat gemanipuleerd te worden, te zwijgen en toe te geven, is het heel goed mogelijk dat vroeg of laat agressieve houding tegenover zoveel opgeslagen en gesteunde lading. "

Share 2. Goed dat je geen goedkeuring van anderen nodig hebt We moeten allemaal passen in onze vroege kindertijd en adolescentiejaren.

In dit stadium denken we echt dat 'overleven' en geluk ervan afhangen. Naarmate we ouder worden, beseffen we echter dat het leven op die manier niet werkt. Harmony is niet dit multifunctionele stuk dat in alle instellingen past.Welzijn gaat over het beste deel voor jezelf zijn, consequent zijn, je waardigheid behouden. Aldus wordt de genoemde consistentie overwonnen door de balans tussen wat men voelt en wat men doet, tussen wat men denkt en wat men zegt.

We hoeven niet te obsederen om iedereen te behagen,

of dat onze acties en meningen in ieders smaak zijn.

3. Recht om geen verantwoordelijkheid te nemen voor anderen Een van de rechten van assertieve mensen is het gezonde principe om geen verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat anderen zeggen, doen, denken of nodig hebben.Laten we verantwoordelijk zijn voor onszelf. Buiten deze grens is het niet onze taak om ons bewust te zijn van de psychologische scenario's die niet met ons concurreren, die niet de onze zijn.

4. Het recht om fouten te maken

Een van de assertieve rechten die eenieder van ons heeft, is de toestemming om fouten te maken. Wie zei dat we onfeilbaar moesten zijn? Dat is niet zo, we hebben de absolute vrijheid om één, tien of twintig fouten te begaan

. Het is nu onze plicht om van hen te leren en de verantwoordelijkheid te nemen om de volgende keer beter te doen.

5. U hebt het recht om te zeggen: "Ik weet het niet"

Niet weten is geen misdaad, een aanval op de persoonlijke waardigheid of het aantonen van onze ineffectiviteit.Al het leren begint met het aannemen van de eigen onwetendheid en het kunnen hardop zeggen dat men iets niet weet. Dit geeft ons de kans om beter te worden. Dus laten we niet aarzelen om het elke keer te vragen dat we iets moeten weten, om wat details te verduidelijken of om ons door een specialist te laten helpen. Right 6. Goed om van mening te veranderen "Maar zei je niet dat je het leuk vond en ermee instemde? Maar heb je me een tijdje geleden niet verteld dat het jouw droom was om dit of dat te doen? " We hebben elkaar allemaal in deze situatie gezien, geconfronteerd te zijn met een verwarde persoon die niet begrijpt waarom we nu het leven op een andere manier zien of voelen.

We moeten begrijpen dat het veranderen van onze geest, het hebben van andere smaken, het verdedigen van andere dingen, niet altijd een teken van instabiliteit of onsamenhangendheid is.

Mensen volwassen worden en opgroeien neemt andere perspectieven die het meest nuttig voor ons zijn. "Dus, onder de rechten van assertieve mensen, is er ook de mogelijkheid om van mening te veranderen wanneer de mogelijkheid wordt gecreëerd. Uiteindelijk is ontvankelijkheid voor verandering ons in staat om verder te gaan met meer gemak en wijsheid. "

Share

7. Het recht om trots op jezelf te zijn

Niemand heeft een beter recht om successen, prestaties en zelfs te vieren simpel feit van "zijn en bestaande" zijn dan onszelf. Het waarderen van wat we zijn maakt deel uit van de viering van het leven. We zijn een waardevol geschenk dat we niet altijd even belangrijk vinden als we zouden moeten, en trots zijn op jezelf is ook een assertief recht. Door ons daarbij te vertellen hoeveel we waarderen en onszelf met positieve woorden te schenken, is het niet een daad van ijdelheid of zelfzucht, integendeel. Laten we daarom niet aarzelen om elke cel, elk detail en elke vezel van onze mensen elke dag in onze spiegels te laten weerspiegelen.

Kortom, deze rechten van assertieve mensen zijn ongetwijfeld hulpmiddelen voor welzijn en psychische gezondheid die we allemaal bij de hand moeten hebben. Laten we er gebruik van maken, laten we ze houden en deze oefeningen van respect voor jezelf en anderen oefenen.