Een positieve emotionele intelligentie is het geheim van succes

"Emotionele intelligentie vertegenwoordigt 80% van het succes in het leven". Dat is tenminste wat Daniel Goleman denkt. Dus een positieve emotionele intelligentie kan het geheim zijn om te vinden waar we echt van dromen.

De filosoof César Ojeda, op basis van studies op het gebied van emotionele intelligentie en de positieve psychologie grootheden als Goleman, Fromm of Rojas, probeerde uit te leggen wat deze vereniging dat ofwel zou kunnen brengen in je leven.

Emoties en de moderne wereld

Volgens Ojeda blijven emoties irrationeel, met het oog op westerse denkstructuren. Het is alsof we ons moeten gedragen als absoluut rationele wezens. Dit bijna technologische beeld van de mens, dat heel goed in een machine zou kunnen veranderen, lijkt na verloop van tijd te verdwijnen. Toch blijft de scheiding tussen rede en emoties, zo niet confrontatie, bestaan. In feite blijft het zo veel dat we ons nog steeds verplaatsen in een geïndustrialiseerde vitale omgeving waar alles heel snel gaat. In deze situatie zijn termen als effectiviteit en efficiëntie synoniem met persoonlijk, sociaal en professioneel succes.

Hieraan moet de komst van sociale netwerken worden toegevoegd. Nu kan de wereldvisie van een persoon variëren, afhankelijk van de Facebook-status of Twitter-opmerkingen. Dit alles laat echter ook andere zaken buiten beschouwing, zoals liefde, gevoelens, gelijkheid en zelfs eenheid. Positieve emotionele intelligentie om elkaar te leren kennen

Velen hebben de consequenties van nieuwe trends in de hedendaagse samenleving bestudeerd. Zoals we al zeiden, zijn de namen die al genoemd werden als Fromm of Goleman toegevoegd aan het belang van Frankl. Blijkbaar kwamen ze allemaal tot een basisconclusie: ken jezelf goed.

Iets dat, hoewel je zou denken dat het gezond verstand is en te simpel is, een volkomen logische verklaring heeft.

Onthoud dat de mens, als een mens, altijd hetzelfde is. In feite verandert het de historische en sociale omstandigheden. Wij, als fysieke wezens, blijven echter zoals altijd. Dus positieve emotionele intelligentie is vandaag nog steeds even geldig als het 2000 of 100 jaar geleden zou kunnen zijn. Het biedt het vermogen om te leren uw eigen emoties waar te nemen, te begrijpen en te beheren met wijsheid en succes. Emoties zijn inherent aan de mens

dus al deze denkers en psychologen beschouwen de emoties als iets intrinsieke en zeer menselijk. Ze zijn geïntegreerd binnen het bereik van de rede, zodat ze kunnen worden gekanaliseerd om grote voordelen op individueel en sociaal niveau te bereiken. Dus,

emoties zijn geen vijanden van de rede, maar zijn ideale hulpmiddelen om het volledige potentieel te bereiken dat elke persoon in zich draagt. Op deze manier kunnen we een gezonder, harmonischer en voller leven krijgen.

De combinatie van een wijze reden en een breed emotioneel spectrum is perfect om elke tegenslag die zich kan voordoen tegen te gaan. Immers, weten hoe problemen aan te pakken is geen sleutel tot succes?

Positieve emotionele intelligentie is de sleutel Als we combineren emotionele intelligentie, zijn wijsheid benadering van de wereld worden geconfronteerd met het positivisme van de persoon die altijd zin om te mogelijk te verbeteren, zullen we als gevolg een mens gelukkiger. Zoveel Ojeda als psychologen die zich met onderzoek neemt hij als referentie in hun studie stellen voor

vergeten een beetje hedendaagse aspiratie van geavanceerde en gemoderniseerd professional. We hebben geen reden om in de juiste mal te passen, maar om de mallen aan de mens aan te passen.

Dat is de reden waarom

positieve emotionele intelligentie een ideaal hulpmiddel is om de volheid van het leven te vinden.

Vergeet de overdreven objectivering van de mens en het nastreven van hoge professionaliteit. Volgens de auteurs ligt de sleutel tot succes misschien wel in de wijze combinatie van rede en emoties.