Authentieke mensen spreken zonder angst

Authentieke mensen spreken zonder angst; Ze zeggen wat ze denken en handelen volgens hun overtuigingen. Maar ze moeten weten hoe, wanneer, aan wie en waarom ze dingen op hun eigen manier moeten zeggen. Ze moeten de ruimte en hun tone-of-the-art beheersen, dat wil zeggen dat ze moeten ontwikkelen wat we 'sociale vaardigheden' noemen.

Sociale vaardigheden zijn zoveel meer dan alleen maar hun mening uitenze worden gebruikt om op een effectieve en bevredigende manier met anderen om te gaan en met anderen om te gaan. Ze zijn onze manier om onszelf aan de wereld te tonen, ze zijn onze sociale identiteitskaart; toon onze essentie als menselijke wezens.

Bovendien kan een gebrek aan sociale competentie een beperking of de basis van veel psychische stoornissen zijn. Daarom is dit vermogen niet alleen belangrijk als we authentieke mensen willen zijn, maar ook voor ons eigen psychologisch welbevinden en een goede relatie met de mensen om ons heen.

Tijd en plaats vertellen je meer over de persoon dan ze wil laten zien.Delen

Authentieke mensen weten hoe ze naar elkaar moeten luisteren

Authentieke mensen denken voordat ze spreken en luisteren aandachtig; ze zijn empathisch als ze met iemand praten. Ze begrijpen dat twee mensen misschien niet dezelfde mening hebben, maar iedereen heeft het recht met respect naar hen te luisteren. Ons grootste probleem bij het communiceren met anderen is dat we niet luisteren om het te begrijpen, maar we luisteren om te reageren. Bovendien luisteren we vaak niet naar wat de ander te zeggen heeft.

DelenWeten hoe te luisteren is een kunst en een vaardigheid die kan worden geleerd

. Luisteren kennen betekent aandacht geven en luisteren naar wat de ander zegt, de ander laten spreken en een correcte houding handhaven. We zullen hier enkele sleutels noemen om een ​​goede gesprekspartner te zijn.- Houd een receptieve lichaamshouding aan:

neem visueel contact op met de ander en ontspan de gelaatsuitdrukking. Eens in de zoveel tijd eens zijn om hem te laten weten dat je oplet. Steek uw armen of benen niet over, omdat deze kleine fysieke barrières anderen kunnen ontmoedigen om u te naderen. - Onderbreek het gesprek niet:

Het kan verleidelijk zijn om de zin van de andere persoon te beëindigen om aan te tonen dat je de boodschap hebt begrepen of om uit te leggen waarom je denkt dat hij of zij ongelijk heeft, maar dit lijkt misschien onbeleefd tegen je. Door educatie moeten we "in onze tong bijten" totdat de andere persoon klaar is met spreken. - Dialoog bevorderen:

Het krachtigste woord in een dialoog is "Vertel het mij". Mensen voelen zich goed als je hen vragen stelt en goed luistert naar hun antwoorden. Dit zal aantonen dat we begrijpen wat je bedoelt en de persoon empathie voor ons zal voelen. - Geef het woord door:

een dialoog is geen monoloog, neem nooit een monopolie op het gesprek. Laat de ander spreken, laat ze deelnemen aan het gesprek door vragen te stellen of interessante onderwerpen voor te stellen om te bespreken. Authentieke mensen stellen anderen niet altijd tevreden

Authentieke mensen waarderen anderen niet altijd, omdat ze weten hoe ze ja of nee moeten zeggen als dat nodig is.

Ze weten hoe ze het erover of oneens moeten zijn in elke situatie en voelen zich er niet schuldig over. Ze domineren een belangrijk deel van sociale vaardigheden die 'assertiviteit' wordt genoemd. Assertiviteit is een vorm van communicatie die bestaat uit het verdedigen van je rechten, het uiten van je mening en het doen van suggestieseerlijk, zonder agressie of passiviteit te verliezen, anderen te respecteren en vooral je eigen behoeften te respecteren.

Het is een zeer belangrijke vaardigheid omdat het uiten van je ware gevoelens en het opkomen voor je rechten erg geruststellend kunnen zijn. Wanneer je zegt wat je wilt, ongeacht of je het kunt of niet, leef je gelukkig en authentiek. De eerste stap om assertiever te zijn, is om je gevoelens te herkennen en te demonstreren. Als je oprecht bent en meent dat de andere je gedachten niet kan lezen, zal alles wat je zegt verkeerd zijn. Respect terwijl de andere het over heeft en vergeet niet dat

u de verdediging van "hun waarheid", niet de "absolute waarheid"

; uw standpunt heeft dezelfde waarde als die van uw gesprekspartner. Houd een passende stem, zonder te schreeuwen, om uw mening te versterken. Houd er rekening mee datniet het feit is van schreeuwen waardoor je meer reden krijgt.

Hetzelfde geldt voor de afstand tussen twee mensen: als je te dichtbij komt kan agressief en moeilijk te communicatie lijken; respecteer de interpersoonlijke ruimte. Sociale vaardigheden kunnen worden geleerd Als u wilt een echte persoon te zijn en niet domineren enige sociale vaardigheden die hier besproken, maak je geen zorgen: sociale vaardigheden kunnen worden geleerd.

Het zijn geen aangeboren vermogens, ze worden verkregen door observatie en ervaring.

Deze ontwikkeling komt vooral in de kindertijd, de eerste jaren van het leven zijn fundamenteel voor het leren van deze vaardigheden. Maar dat betekent niet dat volwassenen niet kunnen leren. Er zijn talloze therapieën binnen de psychologie die worden gebruikt om sociale vaardigheden te onderwijzen.

De meesten combineren directe sociale ervaringen, imitatie en versterking voor hun leren. Dus als je wilt naar een echte persoon te zijn, maar niet de eigenaar of domineren sociale vaardigheden, kunt u een psycholoog raadplegen en volg alle stappen die we laten zien in dit artikel. Op die manier kun je een authentiek persoon zijn en zonder angst spreken.