Leiderschap en sociale identiteit

Wat betekent het om een ​​leider te zijn?In de loop van de geschiedenis hebben veel mensen zich onderscheiden door hun vermogen om de massa te leiden.Een van de vragen van de sociale psychologie is echter de reden voor dit artikel. De klassieke strengen van leiderschapstudie hebben geprobeerd een aantal kenmerken te vinden die de leider vormden en de redenen waarom ze zich met hem identificeren. Er is echter veel variabiliteit tussen verschillende leiders om een ​​enkele classificatie te maken. Een minder persoonsgerichte, procesgeoriënteerde kijk op sociale groepen zal echter helpen om het probleem beter te begrijpen. We moeten bijvoorbeeld de relatie tussen leiderschap en sociale identiteit evalueren.

John Adair heeft eens gezegd dat het belangrijkste woord voor een leider 'wij' is en het minst belangrijke 'ik'.Deze observatie onthult een gezichtspunt van sociale identiteit. Leiderschap wordt onderhouden door een 'wij', een groep die ons verenigt en ons naar hetzelfde doel leidt. Op deze manier zullen volgers hun persoonlijke interesses opgeven en in het voordeel van de groep handelen.

Voordat we uitleggen hoe de leider geboren wordt door groepsprocessen en sociale identiteit, zullen we kijken naar de klassieke perspectieven van leiderschapstudie. Op deze manier krijgen we een completer beeld van alle aspecten van het leiderschapsproces. Cláss Klassieke leiderschapbenaderingenAls we het hebben over klassieke leiderschapsaanpak, concentreren we ons op het idee van de 'Grote Man' en zijn persoonlijkheid. Deze opvatting gaat minstens terug tot Plato's geschriften, op zoek naar de substantie die de leider vormt. De discussie over persoonlijkheid of de kenmerken ervan is al zo'n 2500 jaar aan de gang.In het algemeen geldt in dit perspectief

dat de leider over een groot vermogen beschikt om de rest van het volk te leiden, te managen en te motiveren.

Bovendien wordt het algemeen erkend door een essentieel kenmerk, "charisma" genoemd. Maar wat is charisma? In de loop van de geschiedenis heeft dit kenmerk veel extreem gevarieerde betekenissen gekregen. Dit gaf zelfs aanleiding tot tautologische definities, zoals deze: "charisma maakt een leider en een leider zijn heeft charisma".

Het grootste probleem dat uit deze perspectieven voortvloeit, is de heterogeniteit die we onder leiders kunnen vinden.Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om overeenkomsten tussen leiders te analyseren. Bovendien probeerden deze studies te definiëren met welke kenmerken iemand een leider werd of niet. De resultaten geven echter geen duidelijke conclusies. De variabele die leiderschap het best voorspelt, is intelligentie, wat 5% van de variantie vertegenwoordigt, maar 95% van de variantie zou worden veroorzaakt door variabelen die we niet kennen.Daarom is persoonlijke identiteit een slecht mechanisme om leiderschap te voorspellen. We kunnen echter zien wat er gebeurt als we kijken naar de identiteit van de groep of de sociale identiteit van de leider. Leiderschap en sociale identiteit

Ten eerste, als je niet goed thuis bent in wat de processen van zelfcategorisering en sociale identiteit betekenen, kun je op deze link klikken. Het kennen van deze theorieën zal je helpen om dieper in te gaan op wat we hieronder uitleggen.Een essentieel aspect voor iemand om een ​​leider te zijn, is door volgers te hebben die hem herkennen als leider, impliciet of expliciet. Dat wil zeggen, achter elke leider bevindt zich een groep, die een eigen groepsidentiteit zal hebben. Deze identiteit wordt weerspiegeld in een reeks kenmerken en doelstellingen die de groep definiëren. Vandaar dat individuen binnen het worden geïdentificeerd met een groot deel van dergelijke kenmerken.

Dus als de volgers degenen zijn die de leider kiezen, op welke basis moesten ze dan het leiderschap bepalen? Het is gemakkelijk om dat voor te stellenals de volgers hun actieve sociale identiteit hebben, zullen ze op zoek gaan naar iemand die de kenmerken en doelstellingen van de groep vertegenwoordigt

. In hun zoektocht zullen ze de postulanten vergelijken met de rang van leider met de identiteit van de groep. Alleen dan zal een van hen opvallen omdat hij het exacte prototype van de groep is, en veel volgers zullen hem als het hoofd van de groep zien.

De leider is iemand die een persoonlijke identiteit mist vanuit het oogpunt van volgers

. Je hele wezen vertegenwoordigt de groep. Dit maakt hem de ideale persoon om deze rol te spelen. Immers, als hij gelijk is aan de groep, kan het niet tegen de belangen van de groep ingaan. Bovendien, wanneer alle leden een groepsidentiteit delen, zal er een sterke identificatie en empathie met de leider zijn.Deze nieuwe kijk overwint de tekortkomingen van klassieke leiderschapsmodellen

. Het uitleggen van de leider van elke specifieke groepsidentiteit helpt ons het bestaan ​​van grote variabiliteit onder verschillende leiders te begrijpen. Maar er is nog steeds veel te onderzoeken en veel processen om te begrijpen binnen de mechanismen van leiderschap.