Oxytocine, het hormoon van geluk en trouw Curiosities

Oxytocine, een hormoon met bekende effecten, is de sleutel tot menselijk geluk. Uitgebracht als we sporten, dansen of iemand knuffelen, lijkt het erop dat ze ook verantwoordelijk kan zijn voor de trouw tussen koppels. Volgens het tijdschrift de Journal Neuroscience ,Duitse onderzoekers zorgden ervoor dat oxytocine (essentieel hormoon in het kraambed), wanneer het wordt toegediend bij mannen, zorgt ervoor dat ze meer trouw te worden. Oxytocine, of gelukshormoonzoals we het kunnen noemen, wordt dan een hulpmiddel voor monogame relaties.

Wat is oxytocine?

Dit hormoon, dat wordt geproduceerd in de hypothalamus, is tijdens de bevalling en borstvoeding absoluut noodzakelijk, en is ook direct verbonden met het creëren van sociale banden (familie, paar) en het vergroten van het vertrouwen tussen individuen. Wetenschappers wilden de rol van deze chemische stof bij het handhaven van monogame relaties bepalen. In dit onderzoek, geleid door René-Hurlemann van de Universiteit van Bonn, hebben wetenschappers oxytocine of een placebo toegediend aan een groep heteroseksuele mannen. Na een half uur toonden ze een vrouw, later beschreven als 'verleidelijk'. De vrouw moet rond de vrijwilligers lopen en zij moeten aangeven op welke afstand zij moet blijven, waarbij deze afstand als "correct" of "gevaarlijk" wordt beschouwd. Het verrassende resultaat

Experts studie bleek dat mannen die waren getrouwd of gepleegd werden toegediend oxytocine onderhouden een veel grotere afstand in vergelijking met degenen die placebo kregen, toen de onbekende vrouw probeerde om hen te verleiden. Echter, oxytocine had geen effect op enkele vrijwilligers. Eerder onderzoek bij muizen heeft al aangetoond dat oxytocine de sleutel is tot diergetrouwheid.

De nieuwe studie toont aan dat oxytocine een vergelijkbare rol bij mensen kan spelen. Het is bekend dat oxytocine het vertrouwen tussen mensen vergroot. Om deze reden werd aangenomen dat mannen onder invloed van dit hormoon aantrekkelijkere vrouwen zouden benaderen, maar het tegenovergestelde gebeurde, legt Hurlemann uit. Mannen die een stabiele relatie hadden en oxytocine kregen, bleven op grotere afstand van de vrouw dan alleenstaanden.

Het effect van oxytocine op alleenstaande mannen veranderde niet hun houding ten opzichte van vrouwen, zowel degenen die het hormoon innamen als degenen die placebo gebruikten. Het experiment toonde ook aan dat oxytocine geen effect had op mannen toen ze werden voorgesteld aan een andere man. Deze studie suggereert daarom dat de algemene rol van oxytocine in het bevorderen van monogaam gedrag wordt bewaard van knaagdieren tot mensen.