3 Oefeningen op basis van compassionate therapie

Oefeningen op basis van compassionate therapie kunnen elk gebied van menselijke relaties verrijken. Een van hun doelen is om een ​​goed innerlijk welzijn te bevorderen, zodat deze balans fungeert als een vitale impuls, zoals een fantastische explosiegolf waarmee we het lijden kunnen verlichten, ondersteuning kunnen bieden en bewustzijn kunnen creëren.

Dit soort aanpak is voor velen misschien nog onbekend en lijkt op het eerste gezicht een beroep te doen op een aantal principes die veel filosofischer zijn dan wetenschappelijk. Om de transcendentie ervan te begrijpen, moeten we ons echter in een context plaatsen.Medelevende therapie maakt deel uit van de branche die we nu 'derde generatie therapieën' noemen.

"Compassie is de basis voor het herstellen van vitaliteit en het bouwen van een meer humane wereld."
-Martin Lowenthal-

Hun doel is zeer nuttig en vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang: in plaats van zich uitsluitend te concentreren op de symptomatologie van ziekten of stoornissen, gaat field het aandachtsveldiets dieper in op deze andere diepere aspecten die ook de mens definiëren.Zo hebben gebieden zoals de emotionele wereld, gevoelens of enige andere persoonlijke of existentiële omstandigheid die de patiënt nu betrekt, met dit type therapie, een essentiële waarde.Anderzijds is het de moeite waard eraan te denken dat Paul Gilbert een compassievolle therapie formuleerde na een synthese te hebben gemaakt van de theorieën over de gehechtheid van J. Bowlby, het boeddhistische denken, de evolutionaire psychologie van het menselijk brein en de theorie van de geest.De set van principes is gebaseerd op een zeer concreet feit: de waarde van menselijk mededogen en zijn macht

onthouden, een vermogen tot persoonlijke groei en een hulpmiddel om onze relaties te verbeteren.3 oefeningen gebaseerd op compassionate therapieHet begrip compassie gaat veel verder dan het filosofische of religieuze gebied. Soms slagen we er niet in de authentieke transcendentie in veel van onze meest voorkomende woorden te zien. Dus,

de term compassie vertegenwoordigt vooral een vitale eigenschap

waarmee we onszelf kunnen helpen en een meer respectvolle en humane sociale realiteit kunnen opbouwen.Om deze hoogst waardevolle benadering vorm te geven, heeft psycholoog Paul Gilbert een breed scala aan technieken voorgesteld.Dit interessante bereik varieert van puur gedragsstrategieën, via cognitieve, narratieve, gestalttherapie of

mindfulness. Het moet gezegd worden dat het een type therapie is dat zo interessant is als nuttig, en dat het daarom de moeite loont om enkele van deze oefeningen te leren op basis van compassionate therapie. 1. Creëer een veilige plaats voor jouDit type therapie leert ons dat take we onszelf als uitgangspunt moeten nemen, zodat we met compassie kunnen werken

. Niemand kan compassie voelen voor anderen als hij het niet zelf ontwikkelt.

Daarom is het niet alleen noodzakelijk om te leren onszelf aardig te vinden, maar moeten we ook "van onszelf houden". Zoiets houdt in dat je verschillende psychologische waarden vormgeeft, zoals het ontwikkelen van de juiste sterke punten, intuïtieve behoeften en angsten, en zelfs het verlichten van persoonlijk lijden en kalmerende intrusieve gedachten, enz.Om dit te bereiken, kunnen we beginnen met een visualisatietechniek waarbij we een veilige plek kunnen creëren

. We moeten een mentale ruimte vormen waarin we kunnen schuilen om kalmte te vinden, waar we meer vrijheid kunnen begrijpen en beslissingen kunnen nemen.We kunnen ons een huis van glas voorstellen. We zijn omringd door een kalm en serene licht dat alles overstromingen. Harmonie weergalmt in elke hoek en alles is vrede.Het interieur van dat glazen huis is een gezellige plek waar we ons veilig voelen.

  • In deze ruimte, in deze mentale toevlucht, moeten we elke dag een half uur gaan of wanneer we het nodig hebben. Hier kunnen we met warmte en oprechtheid praten, het lawaai en de angsten buiten laten.2. Werken met mijn Compassionate EgoDe ontwikkeling van een compassionate ego is een van de belangrijkste oefeningen in compassionate therapy. Deze taak vereist het werken aan een aantal belangrijke aspecten.
  • Ten eerste moeten we ons bewust zijn van onze eigen emoties, behoeften en lijden.Goedheid wordt niet alleen met anderen beoefend, sterker nog, het is fundamenteel dat we het ook met onszelf beoefenen.
  • Dit houdt bijvoorbeeld in dat we een positieve innerlijke dialoog ontwikkelen en niet bang zijn om onze innerlijke wonden, onze gebreken of onze diepste behoeften te herkennen.

Op dezelfde manier is het noodzakelijk om te begrijpen dat een bepaalde mate van lijden op bepaalde momenten past in het normale, en daarom is er geen reden om het te ontkennen, te verbergen, laat staan ​​te verwaarlozen door niet op te letten in de probleem.

Het barmhartige ego moet vaak geconfronteerd worden met het 'bezorgde ego', het 'obsessieve ego' of het 'negatieve ego'.

  • Dit is ongetwijfeld een minutieus werk om deze innerlijke vijand die weerstand opbouwt onder ogen te zien, die muren en psychologische middelen bouwt die verhinderen dat we de wonden van het verleden of het heden kunnen helen.
  • 3. Bekrachtig de stroom van mededogenDeze oefening waardoor we in staat zijn om de stroom van mededogen te activeren, is een van de belangrijkste vaardigheden in de context van compassionate therapie. Wat betekent dat? Kortom,
  • zorg dat anderen dat mededogen bereiken dat we leren om met onszelf te oefenen.
  • Deze oefening wordt op veel verschillende manieren gedaan, maar het belangrijkste isvan de oprechte wens om welzijn te bieden aan anderen, om de ander te omhelzen door vriendelijkheid en erkenning, om positief te denken over onze medemensen en zelfs hoopvol.

Deze stroom kan worden gemaakt door drie zeer eenvoudige verbalisaties:

Ik wil dat je gezond bent. Ik wil dat je gelukkig bent.

Ik wil dat je vrij bent van lijden. Concluderend, dit type therapie is geen set van initiatieven op basis van goodwill. In feite maakt een deel van een onbetwistbare wetenschappelijke realiteit deel:mededogen geneest, mededogen genereert veranderingen in onszelf en anderen

. Het is een vitale adem die angsten en angsten kan wegnemen, het hele therapeutische proces kan verbeteren, gewichten kan wegnemen bij de behandeling van een ziekte ...

  • Laten we het in praktijk brengen, laten we een meer persoonlijk en sociaal gebruik van compassie maken.