7 Kenmerken van assertieve mensen

Assertieve mensen worden niet alleen geboren, maar ook gemaakt. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarin de ontwikkeling van bepaalde deugden of vermogens wordt vergemakkelijkt, maar uiteindelijk moeten we allemaal werken aan het bereiken van meer precieze en constructieve manieren van zijn en handelen. Assertiviteit kan worden gedefinieerd als het vermogen om op een oprechte en opbeurende manier met anderen om te gaan, en vormt zo een brug naar interpersoonlijk vertrouwen. Hij zou ook kunnen zeggen dat het een houding is ten opzichte van zichzelf en anderen die leidt tot het handhaven van het evenwicht tussen rechten en plichten, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor wederzijds respect.

Het is veel gemakkelijker om te theoretiseren dan om in de praktijk te brengen.

Assertieve mensen zijn de vrucht van verschillende processen en inspanningen die samenkomen om deze houding te bereiken. Tot slot maakt dit allemaal deel uit van dit lange pad dat ons leidt om te leren leven. Het is de moeite waard om te onderzoeken wat deze kenmerken ons assertief maken. Hier zijn er zeven van. "Het fundamentele verschil tussen assertief en agressief zijn, is hoe onze woorden en gedragingen de rechten van anderen beïnvloeden."

-Sharon Anthony Bower-
1. Assertieve mensen weten wat respect is

Het woord 'respect' wordt gedefinieerd als het vermogen om iets of iemand met aandacht te waarderen en te behandelen. Assertieve mensen ontwikkelen dit vermogen. Ze passen het toe op zichzelf en vooral op wat extern is, of het nu mensen, ideeën, werken of zelfs dieren zijn.

Respect manifesteert zich in eerste instantie als een afwijzing van geweld.

Misbruik is in geen geval een optie. Als er sprake is van tegenstrijdigheid of conflict, verwerken assertieve mensen het uit respect voor zichzelf en voor anderen. Dit vertaalt zich vaak in een poging om zowel de waardigheid als de waardigheid van anderen te behouden. Deze houding van respect manifesteert zich ook in de wereld van concepten, ideeën en ideologieën. Het gebied van overtuigingen en overtuigingen is niet afgebakend, hoe gedeeld ook. Iemand die assertief is, begrijpt dat er in alle mensen en in hun werk een waarde is die niet kan worden verwaarloosd.

2. Ze relateren oprecht aan anderen

Assertieve mensen hechten belang aan goede relaties met anderen. Ze begrijpen dat deze relaties niet gebaseerd kunnen zijn op onwaarheid of hypocrisie. Dat is waarom ze zichzelf laten zien zoals ze zijn, omdat ze willen dat anderen weten wat ze met hen kunnen hebben.

Probeer jezelf op lange termijn niet in ongemakkelijke posities te plaatsen, zoals neerbuigendheid.

Als ze het ergens niet mee eens zijn, zeggen ze het direct. Geef je identiteit niet op om tegenstrijdigheden te voorkomen. Kies daarom je vrienden zorgvuldig. Als het niet uit hun hart is geboren om hun vriendschap aan iemand te geven, zullen ze dat niet. Ze bewegen niet voor het gemak, maar uit overtuiging. 3. Ze kennen zichzelf, als ze zichzelf accepteren en waarderen.

Assertieve mensen hebben zelfvertrouwen, maar ze komen niet voort uit een gevoel van toereikendheid of een gevoel van superioriteit. Als ze vertrouwen in wat ze zijn, is het omdat ze elkaar kennen; en als ze elkaar kennen, is het omdat ze worden geobserveerd, geëvalueerd en geleerd om een ​​constructieve interne dialoog te hebben.

Dit betekent dat ze zichzelf als mensen met correctheid en fouten aannemen. Zelfkennis leidt tot begrip. Dit leidt op zijn beurt tot acceptatie en eigenliefde. Assertiviteit is juist om nederigheid genoeg te hebben om zichzelf als menselijk en daarom onvolmaakt te erkennen. 4. Zorg voor zelfbeheersing en emotionele stabiliteit

Assertieve mensen kunnen mechanismen creëren om hun emoties te reguleren. dus

de houding die in hen heerst is die van sereniteit.

Ze begrijpen dat we allemaal voelen en dat emoties moeten worden aangepakt. Het is niet dat ze geen woede, angst of pijn voelen. Ze hebben eenvoudig geleerd dat ontwapening van het roer van hun leven van alle controles leidt tot de verkeerde uitdrukking van die emoties die zoveel energie hebben. Dit principe is ook van toepassing op anderen. Dit betekent dat ze weten hoe ze de gevoelens van anderen moeten begrijpen en dat ze zich ook in een staat van rust bevinden. Degenen die assertief zijn, zetten geen brandhout op het vuur of proberen anderen te manipuleren door hun "falen" of zwakheden te zoeken. Ze helpen anderen hun centrum te herwinnen, zodat geen enkele situatie volledig aan hun controle ontsnapt.

5. Ontwikkel uw communicatieve vaardigheden Veel problemen komen voort uit slechte communicatie. Evenzo zijn veel problemen opgelost op het gebied van communicatie en dialoog. Wat de uitwisseling van meningen zo complex maakt, is dat de hulpmiddelen vaak niet correct worden gebruikt om dit te doen. Er is een gebrek aan oprechtheid, of er is eenvoudigweg geen duidelijkheid over wat men wil zeggen of er is twijfel over de beste manier om zich uit te drukken.

Door zelfkennis en reflectie kunnen communicatievaardigheden worden ontwikkeld. Dit impliceert het vermogen om op een duidelijke, eenvoudige en oprechte manier uit te drukken wat er binnen wordt gedragen. Maar het houdt ook in dat je actief kunt luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.

De waarheid is dat assertieve mensen de waarde van communicatie kennen en bereid zijn middelen te investeren om hun manier van communiceren te verbeteren. 6. Weet hoe limieten te stellen Je kunt niet altijd uitstekende relaties met anderen hebben. De realiteit plaatst ons voor mensen die de neiging hebben om te schaden of in zich te verbergen, in een soort van wrok tegen het leven. Dit creëert spanningen waarover assertieve mensen 'genoeg' kunnen zeggen.

Ze begrijpen dat alles een limiet heeft en dat er situaties zijn die een duidelijke afbakening vereisen. Evenzo kan niet altijd aan de verwachtingen of wensen van anderen worden voldaan. Dit maakt uiteindelijk plaats voor de geboorte van guilts die ons soms uitnodigen om onszelf te passeren. Bij het ontwikkelen van assertiviteit gebeurt dit niet: je kunt "nee" zeggen zonder het negatieve innerlijke ongemak. 7. Zijn emotioneel onafhankelijk

Degenen die ook assertief zijn

kunnen afwijzing tolereren en de onverschilligheid van anderen assimileren. handel niet naar de goedkeuring van anderen, maar om consistent te zijn met hun overtuigingen, overtuigingen en behoeften. Net als iedereen in de wereld geven assertieve mensen er de voorkeur aan door anderen te worden herkend. Als dit echter niet gebeurt, val je niet in de verleiding om tegen je eigen geweten in te gaan.

Al deze kenmerken zijn onstabiel en niet afgemaakt; dat wil zeggen, we zullen niet hebben voldaan aan het streven om mensen te vinden die assertief zijn in al hun acties en woorden.

Niets in de mens is compleet, in alle dimensies hebben we een marge van groei

, en om hiervan te profiteren is genoeg om steeds beter te proberen.