Kent u de theorie van sociale impact?

Social impact theory probeert te beoordelen hoe individuen bronnen of objecten van sociale invloed kunnen zijn. Sociale impact omvat elke invloed op de gevoelens, gedachten of gedragingen van mensen. De sociale impacttheorie is dus nuttig om te begrijpen welke sociale situaties een grotere invloed op ons uitoefenen.

De sociale impact is dus afhankelijk van sociale krachten, die de oorzaak zijn van veranderingen in de directheid van het evenement en het aantal bronnen dat de impact veroorzaakt. De toepassing van sociale impact varieert van diffusie van verantwoordelijkheid tot sociale vrijetijdsbesteding, angst voor het podium of tot overtuigende communicatie.

De theorie van sociale impact

De waarde of een deel van de waarde van relaties is gebaseerd op kosten en beloningen. Omdat kosten punten van een relatie aftrekken, tellen de beloningen op. Enerzijds bieden beloningen plezier of voldoening die mensen genieten, terwijl de kosten elke factor omvatten die gedrag voorkomt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat we studeren voor een test die we morgen hebben. Plots roept een vriend ons en we brengen de hele middag door met praten aan de telefoon. De connectie zal ons kosten omdat het ons verhindert actie te ondernemen: studeren. Daarom zou in dit geval deze relatie negatief zijn. We werden beïnvloed, wat een sociale impact op ons had.

Factoren van sociale impacttheorie

De theorie van sociale impact wordt verklaard door drie factoren. Deze factoren zijn:

  • Kracht: is een netwerk van alle individuele factoren waardoor iemand invloedrijk is. Het heeft betrekking op individuele factoren zoals grootte, intelligentie en rijkdom, evenals andere factoren die verband houden met relaties en specifiek zijn voor de situatie, zoals behoren tot dezelfde groep. Bijvoorbeeld de relatie met onze vriend.
  • Onmiddelijkheid: houdt rekening met het recente optreden van de gebeurtenis en of andere factoren zich hebben gestoord. In het voorbeeld dat werd uitgelegd, was de gebeurtenis het bewijs dat we de volgende dag hadden dat we niet konden studeren. De urgentie in dit voorbeeld was de tijd die we hadden tot de test.
  • Het aantal bronnen: verwijst naar het aantal bronnen van invloed. In het vorige voorbeeld was de enige bron van invloed de oproep van onze vriend.

Social impact theory-wetten

De drie factoren geven aanleiding tot drie wetten met sociale impact. De eerste wet is die van sociale krachten. Deze wet bepaalt dat sociale impact een functie is van de drie factoren van de vorige paragraaf. De toename van een van de drie factoren zou de sociale impact enorm vergroten. Aan de andere kant zou een nul- of zeer lage waarde betekenen dat er vrijwel geen sociale impact zou zijn.

De tweede wet is psychosociaal. Volgens deze wet treedt de grootste sociale impact op wanneer een enkele bron wordt weergegeven. Dat wil zeggen, wanneer er geen bron is en er plotseling één verschijnt. De opkomst van meer bronnen zal echter, zodra er al een is, steeds minder gevolgen hebben. In een studie stonden verschillende mensen in de straat te gapen naar de hemel. De resultaten toonden aan dat meer mensen die naar de hemel keken, meer nieuwsgierigheid wekten en dat de verandering steeds onbelangrijker werd naarmate meer mensen aanwezig waren.

De derde en laatste wet is de vermenigvuldiging en verdeling van de gevolgen. Volgens deze wet spelen sterkte, urgentie en aantal doelstellingen een rol bij de sociale impact. Met andere woorden, hoe meer kracht en directheid en hoe groter het aantal doelen in een sociale situatie, hoe meer sociale impact zal worden verdeeld en tussen alle doelstellingen. Deze wet blijft achter bij verschijnselen zoals de diffusie van verantwoordelijkheid, waarin mensen zich minder verantwoordelijk voelen naarmate het aantal aanwezige personen toeneemt.

Dynamische sociale impactentheorie

De regels die richting geven aan de sociale impacttheorie beschrijven mensen als ontvangers die passief sociale impact accepteren en geen rekening houden met de sociale impact die mensen actief kunnen nastreven. Het model is ook statisch en compenseert niet volledig de dynamiek die betrokken is bij sociale interacties. Bij het proberen om deze obscure punten op te lossen, ontstaat de theorie van dynamische sociale impact.

Volgens deze theorie wordt sociale invloed bepaald door kracht, directheid en aantal aanwezige bronnen, zoals in de vorige theorie, maar hier zijn groepen complexe systemen die constant veranderen en nooit statisch zijn. De groepen reorganiseren in vier basispatronen: consolidatie, groepering, correlatie en continue diversiteit. Deze patronen laten groepsdynamiek werken en ideeën worden door de hele groep verspreid.

  • Consolidatie: Wanneer mensen met elkaar omgaan, worden hun acties, attitudes en meningen in de loop van de tijd gestandaardiseerd.
  • Groepering: mensen hebben de neiging om in contact te komen met groepen leden met dezelfde mening.
  • Correlatie: Op den duur komen de meningen van de individuele leden van de groep over verschillende onderwerpen samen en correleren ze met elkaar.
  • Continue diversiteit: Als leden van een minderheidsgroep communiceren met leden van de meerderheid, maar hun invloed weerstaan, kan er een zekere mate van diversiteit zijn.

Deze theorieën helpen ons de invloed te begrijpen die andere mensen of groepen kunnen hebben. De maatschappelijke impact die bronnen op ons hebben, beïnvloedt ons dagelijks, maar nu kunnen we dit effect meten. We kunnen weten welke factoren ons het meest zullen treffen en, uiteraard, hoe we sociale impact kunnen vermijden.