Emotionele marketing: emoties kopen

Geef gevoelens en gevoelens om producten aan de consument aan te bieden. De meeste aankoopbeslissingen zijn gebaseerd op emotie en creëren een emotionele band met de consument.

De verkoop van producten is in de loop van de tijd geëvolueerd en doorloopt verschillende stadia. Omdat niet-gevraagde leveringen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, door de oprichting van sales of marketing afdelingen, tot de oprichting van de marketing strategieën die zijn gericht op het ontdekken behoeften van de markt want dan hen te ontmoeten. En het is tegenwoordig dat, naast het kunnen waarnemen van een substantiële verandering als gevolg van de totale toegang tot bestaande informatie, niet langer producten zonder gevoelens verkoopt of koopt. We kopen emoties.

Het genereren van interessantere en emotioneel intense ervaringen is een uitdaging voor het promoten van producten door bedrijven. Wat is Emotionele Marketing?

De emotionele Marketing heeft onlangs ontpopt als een gebied van kennis gericht op mensen, hun gevoelens, hun waarden en emoties te mobiliseren, en is gericht op positieve instelling en acties maken om een ​​bepaald product. Dat wil zeggen,

Emotionele Marketing analyseert welke emoties te bevredigen, vervolgens aan te bieden en te verkopen. Hij zoekt daarom naar de strategische positionering, een plaats in de geest van de klant of consument, in een poging hun emoties te overwinnen. Op deze manier creëren bedrijven verwachtingen bij individuen door ruimtes te creëren op basis van sensaties.Onlangs is gesteld dat we bij bijna 99% van de gelegenheden een product kopen als gevolg van een impuls, een gevoel of een emotie die slechts gedeeltelijk is gebaseerd. Om deze reden is er de emotionele reclame die speelt met de schepping, de consument, een emotionele motivatie, uitgaande van vandaag, een communicatie-instrument waarmee differentiëren de merken van hun bevoegdheid door de emotionele manier. Om dit te bereiken, de focus van een bedrijf volgt verschillende stappen om de wensen en behoeften van de consument te identificeren, om een ​​relatie tussen hun belangen en immateriële eigenschappen van het product, evenals een communicatiestrategie die in staat is vast te stellen het positioneren van het product onder deze emotionele begrippen die eerder

werden geïdentificeerd, rekening houdend met ook dat niet het geval is de opkomst van de grote verschillen tussen de materiële en immateriële eigenschappen van dit product. In het licht van de opkomst van Emotionele Marketing blijft achter met reclame die is gebaseerd op het benadrukken van de voordelen van producten , aangezien tegenwoordig bijna alle producten vergelijkbare voordelen bieden. Om deze reden is het een stap om de proliferatie van emotionele reclame genomen, met de nadruk vooral waarden in verband met verlangens, aspiraties en innerlijke wensen van potentiële consumenten. Het geheim ligt daarom in het creëren van affectieve relaties.De producten van de toekomst zullen een beroep op ons zijn en niet zozeer op onze geest

, en het bedrijf zal de vraag beantwoorden: Ik heb een klant. Hoe kan ik u helpen?Consumenten en emoties

Zowel economen als wetenschappers bestuderen het gedrag van het individu en beweren dat human de mens emotioneel is en bedrijven het overdragen naar het bereik van koopbeslissingen. En dit is waar een nieuwe discipline, bekend als Neuromarketing, naar voren komt, die gebaseerd is op de studie van de hersenen op het begrijpen van het onbewuste patroon dat het koopproces regelt, waardoor, volgens deskundigen, de aandacht van consumenten wordt vastgelegd door het creëren van beelden die hem prikkelen, en niet door middel van rationele argumenten.Hoe intenser de emotie dus wordt gecreëerd, hoe dieper de neurologische verbinding van het brein van de consument en die neurale netwerken die worden versterkt door publiciteit. In die zin willen merken en bedrijven de verwachtingen dekken met producten die in staat zijn om het hart te bereiken. Daarom is het noodzakelijk om te weten hoe u denkt, wat u voelt en wat sensaties kunnen veroorzaken bij de consument om uw dromen te kunnen oproepen. Dat wil zeggen, Emotional Marketing-strategieën stellen voor

om een ​​stempel te drukken op de consument, het is noodzakelijk stimulerende netwerken te bieden op basis van plezier en welzijn

, het individu begeleiden op speciale momenten en unieke situaties, het verschil vinden tussen een teken voor de ander over de gevoelens.