Leiderschap en emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie speelt een sleutelrol in leiderschap. Goede leiders zijn diegenen die nooit de controle verliezen, zelfredzaam zijn en uitdagingen aangaan door persoonlijke problemen opzij te zetten. Ze luisteren naar hun ondergeschikten, zijn communicatief en onderzoeken voordat ze hun beslissingen nemen om hun impact te beoordelen.

Leiderschap is een vaardigheid die we moeten ontwikkelen, omdat we op een gegeven moment de mogelijkheid hebben om het in praktijk te brengen, of het nu ouders, leraren, therapeuten, zakenmensen, enz. Zijn. Daarom is het noodzakelijk om rekening te houden met de implicaties die emotionele intelligentie speelt bij het ontwikkelen van de nodige capaciteiten.

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie is het vermogen om je eigen emoties en die van de mensen om je heen te begrijpen en te beheersen. Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie weten wat ze voelen, wat hun emoties betekenen en hoe ze andere mensen kunnen beïnvloeden.

Emotionele intelligentie is essentieel voor succesvol leiderschap. Wie is de beste leider: degene die tegen je team schreeuwt als je gestrest bent, of de leider die de situatie rustig volgt en beoordeelt? Volgens Daniel Goleman, een Amerikaanse psycholoog die IE heeft gepopulariseerd, zijn er vijf hoofdelementen:

Zelfkennis

Zelfbeheersing

Empowerment

EmpathieSociale vaardigheden

Hoe groter het vermogen van de leider om een ​​en ander te beheren van deze gebieden, hoe groter uw emotionele intelligentie.

1 Zelfkennis

Ken jezelf, je emoties en hoe ze invloed hebben op de mensen om je heen. Een goede leider zijn betekent ook je sterke en zwakke punten kennen en nederigheid kennen.

Hoe kun je je zelfkennis verbeteren?

Houd een dagboek bij om je zelfkennis te verbeteren. Stop een paar minuten per dag om je gedachten en emoties op te schrijven.

- Het maakt niet uit wat de situatie is. Onderzoek het waarom van je emoties en kies de beste manier om erop te reageren.

2- Zelfbeheersing

Leiders die zelfbeheersing effectief uitoefenen, beweren niet, nemen geen overhaaste beslissingen of de warmte van emoties, beschouwen mensen niet als stereotypen en devalueren ze niet. Zelfbeheersing helpt bij goede relaties tussen mensen.

Dit IE-element omvat volgens Goleman ook de flexibiliteit en toewijding van een leider met persoonlijke verantwoordelijkheid.

Hoe kunnen we zelfcontrole verbeteren?

- Ken uw waarden en neem de tijd om uw "deontologische code" te onderzoeken. Als u uw waarden goed kent, hoeft u niet lang na te denken over hoe u een morele beslissing moet nemen.

- Neem verantwoordelijkheid zonder anderen de schuld te geven als er iets misgaat.

Geef je fouten toe

en neem de consequenties. - Rustig reageren op moeilijke situaties; controleer je emoties en situaties op de juiste manier. 3- Motivatie

Gemotiveerde leiders werken constant aan hun doelen en hun werk heeft zeer hoge kwaliteitsstandaarden.

Hoe kunt u uw motivatie verbeteren?

- Denk na over wat je doet en waarom je het doet. Het is gemakkelijk om te vergeten wat we echt leuk vinden en waarom we kiezen. Het is goed om de doelstellingen te herzien en bij te werken; dit moedigt ons aan om verder te gaan.

- Ken je houding en begrijp waarom je gemotiveerd bent of niet.

Ongeacht de problemen, wees optimistisch en kijk altijd naar het beste. Deze houding vereist discipline, maar de moeite waard. Wanneer je voor een uitdaging staat of zelfs een teleurstelling, probeer dan iets goeds te zien in deze ervaring.

4- Empathie

Empathie is de sleutel tot het managen van een succesvol en georganiseerd team. Empathische leiders kunnen zichzelf in de schoenen van de ander plaatsen; help de mensen in uw groep te ontwikkelen, maak opbouwende kritiek en luister naar degenen die het nodig hebben.

Als je het respect en de loyaliteit van mensen wilt winnen, moet je empathisch zijn.

Hoe empathie te verbeteren?

- Verplaats jezelf in de schoenen van de ander en begrijp je standpunt.

- Let op de lichaamstaal, waardoor de persoon laat zien hoe hij zich voelt.

- Respecteer de gevoelens van de andere persoon, wees ontvankelijk en converseer zodat ze zich begrepen voelen.

5- Sociale vaardigheden

De leiders die de sociale vaardigheden van IE beheersen, zijn uitstekende communicators. Wees niet bang door het goede nieuws of slechte nieuws en zijn experts in het krijgen van steun van de anderen voor de voltooiing van een nieuwe missie of project. Ze beheren veranderingen en conflicten heel goed.

Hoe sociale vaardigheden te ontwikkelen?

- Leer conflicten op te lossen

- Verbeter communicatievaardigheden

- Leer het werk van anderen erkennen en waarderen

Conclusies

De beste leider is iemand die werkt en interageert met anderen. Hij heeft een goed begrip van zijn gevoelens en hoe het anderen beïnvloedt.

Neem de tijd om je zelfkennis, zelfbeheersing, motivatie, empathie en sociale vaardigheden te verbeteren. Iedereen heeft zijn tijd.

Al deze vaardigheden helpen u op te vallen in de toekomst en leiderschapssituaties te beheren, of dat nu in het gezin, op school, op het werk of in de omgeving waarin u woont.