De donkere nacht van de ziel

"Een schaap ontdekte een gat in het hek en ontsnapte er doorheen.

Blij om te ontsnappen, ze zwierf lange tijd en raakte gedesoriënteerd. Op een dag, terwijl ze werd achtervolgd door een wolf, rende ze weg en rende ... maar de wolf bleef op de loer liggen tot de herder kwam, haar beschermde en haar teder terugvoerde in de omheining.

"De donkere nacht van de ziel" is voor sommige mystici een periode van verdriet, angst, angst, verwarring en eenzaamheid, die moet worden aangepakt om om God te naderen. Velen van ons hebben soms het gevoel dat wanneer we een ruimte willen verlaten die "mijn identiteit" wordt genoemd, we een andere binnengaan vol twijfels, dubbelzinnigheden, onzekerheden, waar we ons verloren voelen en denken dat duidelijk te gecompliceerd lijkt.

De geest is van plan ons terug te brengen naar de kraal, zodat we stoppen met verkennen en terugkeren naar de plaats van vertrek, van waaruit we denken dat we nooit hadden moeten vertrekken. Het is de gevreesde berusting, de conformiteit om te bedenken dat onze persoonlijke transformatie niet meer dan een utopie kan zijn.

Om te evolueren en te groeien terwijl mensen een 'donkere nacht' moeten doormaken, waarin emoties zoals angst of wanhoop ons overweldigen, onze geest en ons ego storen. We moeten vanavond als toeschouwer optreden, want als we ons overgeven en onszelf in de steek laten, kunnen we de gevolgen ondervinden van de verliezen die we uit onze comfortzone hebben opgedaan.De zoektocht naar jezelf impliceert de vastheid om door te gaan, het betekent leren zichzelf herhaaldelijk te overwinnen om langzaam de limieten van de eigen identiteit te vergroten.

Wij zijn degenen die kunnen definiëren wat we met onszelf willen doen. De enigen die dingen kunnen bekijken vanuit een bevoorrechte plek, kunnen zien wat anderen niet vanuit de grond kunnen waarnemen.

Zeker allemaal, op een gegeven moment, moet je springen, ontsnappen, verdwalen,

en zeker andere dimensies zullen ons concept van identiteit verstoren. Ontsnappen uit de kraal wordt een geldige optie, maar laten we niet vergeten dat dit niet de enige definitieve uitweg is.