Sociaal isolement

Op een bepaald punt in ons leven hebben we allemaal de behoefte gevoeld om alleen te zijn en afstand te nemen van onze omgeving, wat volkomen normaal is. Wanneer dit sociale isolement echter ongedefinieerd is en de persoon stopt met het onderhouden van enig contact met wat om hem heen is, moet de situatie worden gezien als een probleem dat aandacht behoeft.

Sociaal isolement, ook wel "sociale terugtrekking" genoemd, vindt plaats wanneer een persoon zich onvrijwillig uit zijn omgeving verwijdert even, ook al denkt hij anders.Deze aandoening doet zich voor bij mensen van alle leeftijden en kan een gevolg zijn van traumatische gebeurtenissen in hun geschiedenis, zoals het slachtoffer zijn geweest van pesten of lijden aan een medische aandoening zoals depressie.Oorzaken van sociaal isolement

Hoewel verschillende studies zijn uitgevoerd om de specifieke oorzaken van sociaal isolement te identificeren, is de waarheid dat

deze oorzaken zeer divers zijn en van elke situatie in het bijzonder afhangen. In sommige gevallen kan het zijn omdat de persoon abnormale situaties in zijn jeugd heeft meegemaakt, zoals het slachtoffer zijn geweest van pesten, of te lijden hebben gehad aan extreme overbescherming waardoor hij zich niet op een normale manier kon verhouden tot andere mensen van zijn leeftijd,een gebrek aan veiligheid en kennis om als volwassene nieuwe relaties op te bouwen.Een ander geval doet zich voor wanneer de persoon een soort medische aandoening heeft die het moeilijk of onmogelijk maakt om te vertrekken.

In deze situatie is het mogelijk om mensen te ontmoeten die, na een medische afwijking, zich volledig van de rest van de wereld verwijderen. Het is ook mogelijk om deze aandoening te vinden bij mensen die niet lijden aan een extreme medische aandoening, maar die geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen die hen verstoren of stereotypen creëren zoals sommige psychische stoornissen.Gevolgen van sociaal isolement

Mensen die in deze toestand leven, worden vaak geconfronteerd met veel situaties en problemen, waarbij depressie de meest voorkomende en meest ernstige is. Verscheidene studies geven echter aan dat

mensen die in een sociaal isolement leven gewoonlijk problemen hebben met leren, aandacht en besluitvorming. Dit komt door het feit dat wanneer we ons niet verhouden tot wat ons omringt, ons brein niet de juiste stimuli ontvangt en het niet de beste manier is. Om deze reden lijken mensen die in een sociaal isolement leven een beetje traag en traag in het nemen van beslissingen.

Wat moet ik doen als ik in een sociaal isolement leef?

Als je je al hebt gerealiseerd dat je in deze toestand leeft en er echt zin in hebt, is het eerste wat je moet doen, op zoek gaan naar sociale kringen waarin je je op je gemak voelt en hen gaat bezoeken. Als je bijvoorbeeld van honden houdt en er een hebt, kun je het meenemen voor een wandeling in een park. Op deze manier zul je socialiseren met andere hondenbezitters.

Om uit sociaal isolement te geraken, is het essentieel dat je je openstelt voor nieuwe ervaringen, leer je je comfortzone te verlaten en jezelf in nieuwe situaties te brengen.