Wat is een utopie?

"Utopia" is een veel voorkomend woord in onze dagelijkse klusjes. Het wordt gebruikt als argument of tegenargument bij het bespreken van idyllische of hypothetische samenlevingen. Maar de term 'utopie' heeft een grotere diepte dan wat de maatschappij ons laat zien of gebruikt. Om deze reden is het belangrijk om een ​​vraag te stellen: wat is een utopie?

In de eerste plaats kunnen we onze toevlucht nemen tot de etymologie en oorsprong van dit concept. De term utopie komt van het Grieks en betekent letterlijk 'niet-plaats', wat een plaats vertegenwoordigt die niet bestaat. De eerste keer dat het werd gebruikt, was More Utopia obra van Thomas More. Deze beroemde verhaal speelt zich af op een eiland met een rustige en idyllische overheid en is een kritiek op de politieke organisatie van de XV en XVI.In het hele artikel om het concept van de utopie grondig te begrijpen, moeten we ons concentreren op zowel de definitie als het nut ervan.

Dit zal ons helpen om de term te beheersen en niet in de lijn te komen die utopie claimt als een synoniem van het onmogelijke. Wat is een utopie? Maak kennis met de definitie De maatschappij droomt al lang van een idyllische wereld en een manier om de perfecte samenleving te besturen. Vandaar het gebruik van de term utopie. Dit bestaat uit een theorie over hoe een samenleving, staat, gemeenschap of een deel ervan perfect georganiseerd moet zijn.

Een belangrijk aspect is dat deze hypothetische wereld niet onmiddellijk bruikbaar is, maar niet streeft naar een politiek systeem dat in de huidige context kan worden toegepast.

Wanneer deze theorie wordt geconstrueerd, wordt gezocht naar de formule van het best mogelijke systeem. Gewoon op zoek om vorm te geven het idee van theoretische termen, zonder rekening te houden met de moeilijkheidsgraad om dat idee of de regeling over te dragen aan de werkelijkheid. Op deze manier kan hypothetisch een perfecte samenleving worden gecreëerd. Nu is het idee van de perfectie van de samenleving enigszins dubbelzinnig en interpretatief; een feit, doorheen de geschiedenis en volgens het individu, is bijna constant aan het veranderen.

We kunnen in de geschiedenis vele voorbeelden van utopieën vinden. Misschien is een van de oudste de utopie van Plato. Daarin zou de samenleving worden verdeeld in drie klassen, toegeschreven aan hun vaardigheden en capaciteiten: de politieke klasse, de militaire klasse en de klasse van producenten. Het goed functioneren en het beheer van deze klassen zou dus zorgen voor een perfecte en vreedzame samenleving. We kunnen ook meer moderne utopieën als utopisch socialisme, dat is opgezet als een kritiek op het kapitalisme en de exploitatie van individuen door de toe-eigening van hun personeel. Deze utopie is gebaseerd op een coöperatieve en zelfbestuurde samenleving. Door wederzijdse ondersteuning, collectief werk en de beslissing om elkaar te ontmoeten, zou het mogelijk zijn om de samenleving optimaal te laten functioneren.

Het nut van utopie Utopia is een breed en diep concept dat veel wordt gebruikt door filosofen, denkers en politici. Maar de volgende vraag is: wat voor nut

hebben om een ​​perfecte samenleving in de samenvatting maakt, kunt u veel weerstand te vinden in het geval van een serieuze poging om het werkelijkheid te laten worden?

Velen kunnen de fout begaan te denken dat utopieën geen pragmatisme hebben of slechts een literair of tijdverdrijf hebben, maar dit is niet waar.

Bij het evalueren van de bruikbaarheid van een utopie, kunnen we 4 verschillende functies vinden. Deze zullen afhangen van waar de auteur naar op zoek was in het creëren van deze idyllische samenleving. Deze functies zijn als volgt: Kritieke functie

: een utiliteit van utopieën is net zo cruciaal voor de huidige sociale organisatie. Bouw een utopisch systeem dient om te bekijken / meten van de afstand van de huidige sociale organisatie van het, dat is om de geldigheid van de huidige sociale systeem in twijfel en beoordelen van de noodzaak van veranderingen in het beleid. Functionele beoordelaar

  • : een andere functie, nauw verwant aan de vorige, zou zijn die de invloed van utopie in de studie van verschillende samenlevingen benadrukt. Utopieën kunnen dienen om na te denken over de verschillende methoden van sociale organisatie en zo ons politieke en sociale systeem beter te begrijpen.Hoopgevende functie
  • : we kunnen ook naar een meer humanistische positie van de term gaan. We kunnen denken dat sommige utopieën de functie hebben om hoop te genereren in de mens. Mensen proberen te laten denken dat een betere samenleving mogelijk is.Gidsfunctie
  • : als laatste, en misschien wel de nuttigste functie, is utopie als doel of doel te gebruiken. Het richten van iets perfects en ideaals dient om ons in beweging te houden en niet vast te lopen in de valse misvatting dat we in het best mogelijke systeem leven.De term utopie wordt vaak als een synoniem voor onmogelijk gebruikt. Het heeft zelfs een idealistisch karakter gekregen en heeft weinig nut. Deze opvatting is echter nog steeds een vergissing:
  • utopieën stellen ons in staat om het te bereiken doel te identificeren, ze fungeren als een kompas. En dit is niet triviaal, omdat een van de krachtigste beweegredenen die mensen hebben, is om naar het beste te zoeken.