35 Gandhi-zinnen om je filosofie te begrijpen

Mahatma Gandhi heeft talloze generaties geïnspireerd en heeft tot op de dag van vandaag een belangrijke impact op het leven van mensen.Gandhi's zinnen raken de harten van duizenden mensen. Hun spiritualiteit, eenvoud van hart en hun filosofie van geweldloosheid zijn een unieke erfenis. Weinig figuren in onze geschiedenis hebben ons aangemoedigd om in vrede te leven en in overeenstemming met de waarheid, net als Gandhi.

De geleerden van het werk van Mahatma Gandhi zeggen zijn gedachte was enorm veelzijdig en dat zijn filosofie vrij complex kan lijken, dus het zou een aantal volumes nemen om te proberen om het te beschrijven. Echter, om de weg voor al diegenen die willen verdiepen in hun werk te verlichten, sommige geleerden verdeelden de filosofie van Gandhi op vier pijlers: non-geweld, Sarvodaya (sociaal geëngageerd boeddhisme), de Satyagraha (ziel kracht) en de zoektocht naar de waarheid.

Er zijn vier welomschreven maar onderling verbonden gebieden: religieuze ideeën komen overeen met hun sociale idealen. In haar filosofie is er een duidelijk doel, een besloten hoop: om de mensheid aan te moedigen om zichzelf te vertrouwen, om ons te overtuigen dat we in staat zijn om positieve veranderingen in onze samenleving te creëren, ook een hogere morele ontwikkeling te bereiken.

De zinnen Gandhi op geweldloosheid

Wanneer we de zinnen van Gandhi lezen, voelen we bijna meteen dat we niet op het werk van iemand die wilde overbrengen aan de wereld een rigide doctrine, inflexibele of bijzonder streng. Integendeel, het zijn een aantal principes die ons uitnodigen om na te denken en kan worden toegepast op elk gebied van ons leven. We kunnen bijvoorbeeld begrijpen dat er niets zo fundamenteel is aan het doorbreken van de cyclus van geweld als liefde, dialoog of respect voor de ander.

Daarom stellen we voor om ze rustig te lezen en te analyseren, zonder vooroordelen, zonder zorgen en bereid om kleine lessen te ontvangen die nog steeds actueel zijn. 1. We moeten het vertrouwen in de mensheid niet verliezen. De mensheid is een oceaan; een paar druppels zijn vuil, de oceaan niet vuil wordenAhimsa is een concept dat komt uit het Sanskriet en die aanleiding geven tot deze filosofie zo kenmerkend is voor Gandhi, waar hij pleit voor geweldloosheid en respect voor het leven gaf.

Op dezelfde manier kunnen we zeggen dat wat gedefinieerd Gandhi was zijn onwankelbare hoop in de mensheid, dus

mensen aangemoedigd om een ​​positieve houding

tolerantie, geduld, liefdadigheid te hebben en nooit het vertrouwen verliezen in de mens. 2. Het geweld is de angst van de idealen van een anderDit is een van de meest beroemde citaten van Gandhi en dat definieert de essentie van zijn filosofie: wees niet bang verschillend zijn, wees niet bang voor degenen die anders denken dan degenen die zijn een tegengestelde mening.

Deze angst ten opzichte van de 'andere' is een symptoom van zwakte.

3. Oog om oog en de wereld wordt blind Geweld veroorzaakt meer geweld.

De mensheid moet stoppen met het gebruiken van agressie, wraak en haat als een vorm van taal. Het enige wat we hiermee kunnen doen is het kwaad bestendigen.

4. Haat en intolerantie zijn de vijanden van perfect begrip Gandhi verdedigde het belang van dialoog als een manier om verschillen en onverdraagzaamheid te verzwakken. Alleen degenen die in staat zijn om face to face te zitten om nederig te spreken, kunnen een perfect begrip bereiken.

5. Armoede is de ergste vorm van geweld

Dit is een van Gandhi's zinnen die tot op de dag van vandaag geldig blijven. Armoede blijft een structureel geweld dat, verre van verzwakt, onophoudelijk verder gaat in onze samenleving.

6. Er was een tijd dat leiderschap betekende fysieke kracht, maar vandaag betekent weten hoe om te gaan met mensen

Een goede leider is niet opgelegd door kracht of door geweld, maar met betrekking tot de gevoeligheid van het hart.

7. Intolerantie is een vorm van geweld en een belemmering voor de groei van een echte democratische geest. Share

8. Er zijn twee soorten van macht: de ene is verkregen door de vrees voor straf, en de andere door middel van de liefde. Vermogen op basis van liefde is effectiever en duurzamer dan de angst voor strafVoor Gandhi, de liefde is de manier om de waarheid te bereiken. Zodra we ons ideaal, zullen we in staat zijn ter bestrijding van geweld te respecteren, co-existentie en houden van de meest solide pijlers van onze samenleving.

9. Geweldloosheid vereist een dubbele geloof: geloof in God en het geloof in de mens

Geweldloosheid voor Gandhi was een "grote macht" die moet worden aanvaard als een wet van het leven. Moet doordringen ons hele wezen, onze gedachten en tot uiting komen in onze acties.

10. Woede is de vijand van geweldloosheid, en trots is een monster dat absorbeert. Share

De beste zinnen van Gandhi op de Satyagraha (ziel kracht)11. Het doel van het leven is goed te leven, denk terecht en correct handelen

Het principe van Satyagraha is essentieel voor de filosofie van Gandhi te begrijpen. Dit concept geeft aan dat

de persoon moet in harmonie

leven met zichzelf, vrij van angsten, vooroordelen en altijd gebaseerd op het ideaal van waarheid als een manier van leven. 12. Geluk is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonieDit is een van de zinnen van Gandhi die weer benadrukt dit principe van harmonie tussen de handelingen en gedachten.

13. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld

Een Satyagrahi, dat wil zeggen, de persoon die is vet en waarvan het principe van respect, liefde en waarheid in zijn hart voelt zich in staat om deze wereld goed te maken beter.

14. Liefde is de sterkste kracht die er is. Share

15. De gerechtigheid die liefde brengt is verlossing, de rechtvaardigheid, die de wet brengt is strafDe principes van Gandhi hebben altijd een morele lading. Onder hen, staat altijd duidelijk verzet tegen onrecht, de ontwikkeling van een geest om anderen te dienen, van zelfverloochening en opoffering. Hij heeft ook altijd het belang van de liefde en de eenvoud van de beste wapens om te handelen.

Gandhi zinnen over Sarvodaya: een samenleving gepleegd

Gandhi droomde van een ideale samenleving vrij is van alle vormen van uitbuiting, sociaal, geweld en onrecht. Dit zijn enkele zinnen die dit zo hoog doel te vertegenwoordigen, een verbintenis waarvoor we zijn allemaal verantwoordelijk.

16. De toekomst hangt af van wat je doet vandaag

De toekomst van onze samenleving is afhankelijk van de kleine veranderingen die we kunnen maken in het hier en nu, het plegen van ons aan de principes van liefde en rechtvaardigheid.

17. De vreugde is in de strijd, in de poging, het lijden betrokken, en niet alleen maar winnen

Een van de meest waardevolle lessen van Gandhi: succes is niet alleen in te winnen, maar de hele weg.

18. Er is een overvloed in de wereld voor de behoeften van de mens, maar niet voor hun hebzucht

Dit door Gandhi omschreven als Sarvodaya sociale doel verwijst naar een term die hij zelf uitgevonden en dat vertaald kan worden als de noodzaak om te zoeken welzijn van allen, zonder uitzondering. Zo is het heel duidelijk dat hebzucht, in een wereld waar er al veel over voldoende middelen en kansen voor iedereen, heeft geen zin.

19. oprechte onenigheid is vaak een teken van vooruitgang

Het belang van de dialoog met de ruwe randen en verschillen glad is basispijler in de filosofie van Gandhi. Een respectvolle onenigheid tussen twee mensen is een manier om vooruit te gaan op elk gebied van het leven.

20. Het is niet voldoende dat onze oren tevreden zijn, dat onze ogen tevreden zijn, dat onze harten elkaar raken en dat onze handen en voeten bewegen. Een samenleving die verandering wil, moet een samenleving zijn die in staat is om te handelen, te bewegen , om een ​​beweging te genereren die als eerste binnen elk van de harten begint en vervolgens reflecteert op zijn acties. De goede leider moet op zijn beurt een echte hoop kunnen inspireren die verandering in zijn mensen kan bevorderen. No 21. Geen enkele cultuur kan overleven als hij exclusief wil zijn

Het concept van Satyagraha kan en moet in alle culturele omgevingen worden toegepast, anders zijn we verloren. Dit is een van de zinnen van Gandhi die daarvan de beste voorbeelden zijn. Dankzij dit zullen mensen begrijpen dat de exclusiviteit, het wantrouwen, de verschillen tussen mijn religie en de jouwe, de felle tegenstellingen tussen mijn ideeën en de jouwe, muren opwerpen en geweld zaaien.

22. Degenen die nalaten de gehechtheid aan de resultaten van hun werk op te geven, zijn niet in de weg.

Share 23. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk, om een ​​bedrijf eerlijk te managen.

Morele kracht is de motor die de hele samenleving aanstuurt

, te beginnen bij onze eigen huizen en kleine bedrijven. Dus, volgens Gandhi, moet elk individu getraind worden in eerlijkheid, nederigheid en rechtvaardigheid om een ​​nuttige burger te zijn, hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en hun plichten te vervullen om een ​​veel betere wereld te creëren.

24. Een leider is nutteloos wanneer hij handelt tegen de impulsen van zijn eigen gewetenDit is een van de meest representatieve zinnen van Gandhi. Hij heeft altijd gepleit voor politieke decentralisatie, om te voorkomen dat de macht overgaat in de handen van maar een paar mensen.

Beetje bij beetje zoekt een almachtige leider alleen zijn eigen voordeel, daarom heeft hij altijd gepleit voor een directe en participatieve democratie.

25. Vrede tussen landen moet gebaseerd zijn op liefde tussen individuenAlleen door liefde kunnen we waarheid en vrede bereiken in alle samenlevingen. Bovendien is een constant idee in Gandhi's filosofie om ons te laten zien dat ons concept van God de weerspiegeling is van liefde en de enige manier om onze vijanden en de krachten van het kwaad te verzwakken.

Om deze ideale samenleving te bereiken die Gandhi heeft gedroomd, is het noodzakelijk dat we beginnen voor onszelf en voor degenen om ons heen. Als we onze familie, onze buren en onze cultuur respecteren en liefhebben, kunnen we op dezelfde manier handelen met de landen om ons heen.

26. Als we echte vrede in de wereld willen, moeten we met kinderen beginnen Om een ​​betere samenleving en een gelukkiger toekomst te creëren die wordt beheerst door liefde en harmonie, moeten we de jongeren zorgen voor en opvoeden in de beginselen van vrede en geweldloosheid .Gandhi zinnen over de waarheid

Deze sleutelbegrippen die deel uitmaken van de filosofie van Gandhi vinden hun ware betekenis in hun etymologische wortels. Het woord "waarheid" vindt zijn oorsprong in het Sanskriet, "Satya", waar "zat" betekent "wat bestaat, wat echt is". Dus voor Gandhi wordt het idee van de waarheid toegepast wanneer het denken in overeenstemming is met het eigen handelen en wanneer een samenleving een morele code verdedigt die dat doel in zijn burgers aanmoedigt.

Dit zijn enkele van de berichten die dit idee het beste weergeven, dit doel:

27. De waarheid blijft bestaan, ook al heeft het geen publieke steun

Dit is een van de bekendste woorden van Gandhi. Elk kan zijn eigen waarheid handhaven, beschermen en verdedigen, hoewel de meesten ons anders vertellen.

Zelfs als je de minderheid bent, is waarheid altijd de waarheid.

Delen

28. De waarheid is van nature vanzelfsprekend. Zodra je de spinnenwebben uit de onwetendheid rondom haar verwijdert, kan ze schijnen.

De waarheid is er altijd voor ons. We laten ons echter vaak manipuleren, laten ons gaan door nalatigheid, onderwerping of zelfs onwetendheid. Weinig daden vereisen evenveel moed als het kennen van de waarheid en handelen volgens de principes ervan.

9. Mijn leven is mijn boodschap

We hebben al gezegd dat "Satya", de waarheid in het Sanskriet, betekent wat echt is, wat bestaat. Gandhi verdedigde van zijn kant het idee dat waarheid geen zin heeft als iemand één ding denkt en het tegenovergestelde doet. Daarom heeft de pacifistische leider van India altijd in harmonie geleefd met alles wat hij predikte, en leidde hij een eenvoudig leven gewijd aan anderen.

30. Geloven in iets en niet leven is oneerlijk. Ook hier wordt hetzelfde principe versterkt: de noodzaak om in harmonie te leven met onze eigen waarheid, met onze eigen overtuigingen.

31. De waarheid heerst, ook al is er geen publieke steun. Het staat op zichzelfSommigen zeggen dat deze pacifistische leider een idealist was. We zijn het hier misschien wel mee eens, maar in veel van Gandhi's teksten en zinsneden leiden we af dat

een zeer praktisch, zeer nuttig idealisme is dat many in veel van onze contexten kan worden toegepast.

We hebben allemaal op een bepaald moment in ons leven, zowel in het gezin als op het werk, onze waarheid al verdedigd, ook al hebben we geen steun. Vroeg of laat worden leugens of onrecht ontdekt ...

32. Waarheid doet nooit pijn aan een oorzaak die rechtvaardig is

Zo vaak als we bang zijn om de waarheid te vertellen in een bepaalde omgeving, als die plaats, als die context goed is , de waarheid zal altijd worden gerespecteerd en gewaardeerd.

33. Moraliteit is de basis van alle dingen, en waarheid is de kern van moraliteit.

Share

34. Iedereen kan je innerlijke stem horen. Het zit in ons

Om in contact te komen met onze waarheid en ernaar te handelen in overeenstemming daarmee, moeten we onze innerlijke stem horen. Deze dialoog met jezelf moet constant en permanent zijn. Op deze manier zullen we de kracht vinden om te handelen vóór wat we als onrechtvaardig beschouwen en dat onze waarheid beledigt.

35. De waarheid is het einde en liefde is jouw weg.

Het tegenovergestelde van geweld is liefde. Dit is de enige manier om een ​​maatschappij op te bouwen die in staat is om de waarheid te verdedigen, die in overeenstemming met dit beginsel kan denken en handelen, en zich in haar dagelijks leven kan bewegen op het pad van naastenliefde, dialoog, gelijkheid, broederschap en gerechtigheid.

Zoals we hebben gezien, hebben Gandhi's filosofie en zinsneden niet alleen morele, politieke en religieuze connotaties. Bovenal is het een compendium van kennis die, hoewel geworteld in de Indiase cultuur, zeer actueel en zeer nuttig blijft.