5 Strategieën om kritisch denken te vergroten

Als je het kritisch denken vergroot, beschik je over een solide en uitzonderlijk 'wapen' van constructie. Immers, iets simpels als het toepassen van gezond scepticisme, gecombineerd met een juiste persoonlijke ethiek en een meer open geest, kunnen ons in staat stellen veel beter te overleven in alle contexten waarin we vaak gedwongen worden om op een verenigde manier te denken.

Misschien hebben we gehoord dat we ons in het post-waarheid tijdperk bevinden. Overdreven of niet, kritisch denken hebben is niet veel meer dan een vitale behoefte. Als we toegeven dat we door een "crisis van de waarheid" gaan, waar we vaak onze emoties trekken als een manier om onze acties te beïnvloeden, is het essentieel om te reageren en het op de beste manier te doen.

"De geest die zich opent voor een nieuw idee keert niet meer terug naar zijn oorspronkelijke grootte."
- Albert Einstein-

In een studie die in januari van dit jaar werd gepubliceerd aan de Universiteit van Cambridge, werd een belangrijk idee benadrukt. In de psychologieafdeling van dit bekende academische instituut werd erop gewezen dat buiten het IQ, naast het streven naar hoge intelligentie, wat echt ons leven zou kunnen verbeteren, een goed kritisch denken is. De auteurs wezen erop dat

een persoon die goed is opgeleid in dit vermogen in staat is om preciezere beslissingen te nemen. Bovendien is het niet langer zo manipulatief om reclame- of politieke aandacht te hebben dat het problemen op een meer creatieve, autonome en effectieve manier kan oplossen. We staan ​​zonder twijfel voor een prachtig psychologisch middel dat de moeite waard is om te werken. Het verbeteren van uw kritisch denken is mogelijk en deze strategieën kunnen u helpen dit te bereiken. Hoe kan kritisch denken toenemen?

Hoewel er enige aanvankelijke inertie kan zijn,

komt niemand naar deze wereld met een aangeboren vermogen om kritisch denken toe te passen op wat er in hun context gebeurt. Dit vermogen wordt getraind, geleerd, geïnternaliseerd en getransformeerd op basis van onze behoeften, persoonlijkheid en ervaringen. Het is continue feedback waarbij je elke dag niet-passief en non-conformistisch moet zijn en een goede motivatie moet hebben. Laten we nu eens kijken hoe we dit kunnen bereiken.

1. Vergroot je perspectieven, niet alleen één optie

Als je ons nu zou vertellen dat de wereld morgen zou eindigen, zou mogelijk 60% van de bevolking op zoek zijn naar een bunker waar ze zich meteen zouden kunnen verstoppen. 20% van de rest zou al het mogelijke doen om een ​​alternatief te vinden, een strategie om de komst van deze veronderstelde apocalyps te voorkomen. De derde optie, die de andere 20% zou vertegenwoordigen, zou sceptici zijn. Degenen die vragen: zal de wereld echt eindigen? Wie heeft dat gezegd?

Gezonde, intelligente en kundige scepsis is ongetwijfeld het eerste filter.

Een filter voor nieuws, meningen, affirmaties of opmerkingen die we dagelijks horen. 2. Wees proactief, niet reactief

Velen van ons, in plaats van te leven, reageren op het leven. We reageren op problemen, hebben problemen en uitdagingen zonder te weten dat er een andere manier is om te zijn: proactief zijn. Wat betekent het om proactief te zijn?

Het betekent niet om achterover te leunen en te kijken terwijl de veranderingen om ons heen plaatsvinden zonder onze tussenkomst: maak dingen waar, zoek uitdagingen om van hen te leren

  • pas nieuwe bronnen toe, stel doelen en werk om ze allemaal te bereiken dagen. Je kritisch denken is ook de psychologische kracht waarmee je met meer vaardigheid en reflectie kunt handelen.Dat wil zeggen, in plaats van licht of overdreven reageren in het gezicht van een moeilijke of complexe situatie, zal deze benadering je helpen om te kijken met een meer constructieve, gerichte, aangepaste en zelfs ingenieuze houding.
  • Elke uitdaging omvat leren. 3. Een meer ethisch denken o In onze samenleving is dichotoom of extreem denken heel gewoon; het is in de mode. Er is iets goed of slecht. Mensen zijn in overeenstemming met onze idealen en waarden of ze zijn het niet. Je bent een vriend of je bent een vijand, je bent blauw of je bent rood. Wat halen we echt uit het toepassen van dit soort morele filters? De waarheid is dat heel weinig.

Als we meer kritisch denken zouden kunnen gebruiken om al deze dichotomieën te weerspiegelen en te relativeren, zouden we ons vermogen om verschillende gezichtspunten te overwegen ontdekken en benutten. Ons nieuwsgierig maken naar het volledige scala van meningen, kenmerken, kenmerken en details die onze scenario's kenmerken, zou ons oneindig verrijken.

4. Meer gevoel voor humor, alstublieft Gezond verstand gaat hand in hand met intelligentie.

Wie zelf kan lachen, wie in staat is om het lichtpunt van de mist te vinden, speelt met de realiteit om het te relativeren, transformeren met gratie en originaliteit, anderen laten lachen met hun humor, heeft een waardevol geschenk.

Je kritisch denken is dus ook een hulpmiddel om je vermogen te tonen om een ​​duidelijker perspectief te hebben op de realiteit, frustratie te vermijden, onopgeloste woede of misverstanden die nergens toe leiden.

5. Word je bewust van je cognitieve vervormingen Laat onze vitale focus worden opgenomen in cognitieve vervormingen, zoals negativisme, excessieve generalisatie, labeling, gepolariseerde benadering of selectieve aandacht waarbij we alleen zien wat we willen, limieten ons kritisch denken.

We moeten ons bewust worden van deze irrationele bronnen die zo gewoon zijn in onze gedachten. We moeten relativeren, visies en horizon verbreden en ons alleen dat herinneren:

omdat we vaak kritiek hebben op mensen om ons heen, moeten we ook kritisch zijn op onszelf.

Tot slot volstaat het om te zeggen dat, zoals we kunnen intuïteren, het ontwikkelen van deze psychologische kracht tijd kost. Als u echter het kritisch denken wilt vergroten, vergeet dan geen eenvoudig advies:

wees vrij, vrij van gedachten en wil. Breek kettingen en bekijk de wereld met nederigheid, word je bewust van alles wat je kunt leren, van de geweldige mogelijkheden die je omringen.