5 Indrukwekkende zinnen van Michel Foucault

De meeste uitspraken van Michel Foucault zijn diepzinnig en verbijsterend.Hij was een van de grote Franse filosofen van het hedendaagse tijdperk en zijn denken was een voor en na.

Michel Foucault werd in 1926 geboren in Poitiers (Frankrijk) werd hij een filosoof in Parijs en woonde in die stad tot aan zijn dood in 1984 Hij vond de inspiratie voor zijn bespiegelingen over Martin Heidegger en Nietzsche. Hij studeerde ook gretig de theorieën van Sigmund Freud."Ik ben geen profeet, het is mijn taak om ramen te bouwen waar ooit alleen muren waren."

- Michel Foucault -
Foucault werd wereldwijd bekend met zijn werk "Words and Things". Andere latere werken zoals 'Watch and Punish', 'History of Madness' en 'History of Sexuality' waren echter zeer schokkend. We hebben samen vijf van zijn beste volgende zinnen: 1.

Eén van de verklaringen van Michel Foucault over kennis en macht

De relatie tussen kennis en macht is een thema dat in veel Michel Foucault zinnen verschijnt. Dit is een van de meest emblematische:

"De geschiedenis van machtsstrijd en, bijgevolg, de feitelijke omstandigheden van hun oefening en levensonderhoud blijven bijna volledig verborgen. "Kennis maakt er geen deel van uit: dit moeten we niet weten". Met deze reflectie betekent Foucault dat kennis de macht dient.

De belangrijkste dienst die kennis biedt, is het verbergen van de manier waarop macht wordt uitgeoefend, verkregen en volgehouden. Vandaar dat hij zegt: "Dit zouden we niet moeten weten." We praten altijd over de grote figuren van macht en hun werken, maar er wordt weinig gezegd over de set van acties, manipulaties en, vaak, misstanden die erachter zitten. 2. Het onderwijssysteem, volgens Foucault In verschillende zinnen van Michel Foucault verschijnen opmerkingen over het onderwijssysteem. Voor deze Franse filosoof is dit een gebied dat nauw verbonden is met macht. Om deze reden, zegt hij:

"Het hele onderwijssysteem is een politieke manier om de toereikendheid van speeches met de kennis en de bevoegdheden die voorsprong te behouden of aan te passen."

Merk op dat hij in het algemeen niet van het onderwijs spreekt, maar het onderwijssysteem. Er is een groot verschil tussen de een en de ander. Het onderwijssysteem is erop gericht om het domein van woord en kennis ondergeschikt te maken, terwijl macht erop gericht is om systemen van overheersing ondergeschikt te maken. Zijn rol is volgens Foucault om het individu op de een of andere manier te 'domesticeren' zodat hij dit systeem kan dienen. 3. Moraliteit: een vorm van macht

Foucault hekelt moraliteit als een ander machtsvertoog dat de relaties van overheersing tracht te bestendigen. In feite zou het kunnen worden beschouwd als een vorm van macht die nog woester en meedogenlozer is dan de anderen.

Door moraliteit kunnen we worden beoordeeld en bestraft door afwijzing of uitsluiting,

alles dat instemt of zich aanpast aan de parameters ervan. Om deze reden zegt Michel Foucault in een van zijn zinnen: "Je moet een held zijn om de moraal van je tijd onder ogen te zien." De moraal van een tijdperk kan eindigen met een individu. We zien veel van deze voorbeelden in de geschiedenis van de mensheid: ze bewijzen dat Foucault gelijk heeft. In de loop van de tijd is onverdraagzaamheid tegen wat een samenleving als 'immoreel' beschouwt, tot in het extreme gevolgd.

4. Gevangenis en zijn analogieën Voor Foucault is er een voor de hand liggende analogie tussen sommige gebieden die erg van elkaar verschillen. In dit opzicht stelt deze indrukwekkende filosoof een interessante vraag. Hij zegt: "Het lijkt misschien vreemd dat de gevangenis vergelijkbaar is met fabrieken, scholen, kazernes, ziekenhuizen; Zien ze er allemaal uit als gevangenissen? 'Hiermee bedoelt hij dat scholen hetzelfde sociale functioneren hebben als gevangenissen en psychiatrische instellingen: het definiëren, beheersen en reguleren van mensen.Niet alleen in deze vraag, maar in veel van zijn werk, stelt Foucault dat er drie gebieden zijn waarin macht duidelijker dan ooit wordt getoond: de gevangenis, het ziekenhuis en de kazerne. In deze drie ruimtes is de mens volledig overgeleverd aan de overheersing die zij over hem uitoefenen. Hetzelfde gebeurt echter op andere gebieden, zoals fabrieken en klaslokalen. Het enige verschil is dat in deze laatste twee de manifestatie subtieler is. 5. Kracht en zijn oefening

Zoals we hebben gezien, proberen veel van de frases van Michel Foucault de coördinaten van de hedendaagse macht te veroordelen.

Deze reflecties laten zien dat overheersing nu voornamelijk wordt uitgeoefend vanuit het ideologische niveau, dat een moraal, een opleiding en een aantal waarden of anti-waarden omvat. Dit sluit het feit niet uit dat macht ook over het lichaam wordt uitgeoefend, niet zozeer als fysieke straf, maar als ideologische regels.Een van de zinnen van Michel Foucault vat zijn visie op macht samen: "Kortom, we moeten toegeven dat deze macht meer wordt uitgeoefend dan hij"

.

Hiermee bedoelt hij dat kracht niet wordt gedefinieerd door een positie of eenvoudigweg door een toestand. Wat maakt het krachtig is de effectieve oefening. Michel Foucault is een van die grote denkers die een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier waarop we de werkelijkheid zien.

Hij heeft heel subtiele logica kunnen begrijpen die aanwezig is in alledaagse situaties. De filosofie van Foucault is een discours van vrijheid.