7 Manieren van mentale training om je hersenen te oefenen

Het menselijk lichaam is vervormbaar. Het is geprogrammeerd om zich aan te passen aan de omstandigheden van de omgeving waarin we leven. In onze maatschappij hebben we veel faciliteiten om de veranderingen aan te pakken die we in onze hersenen willen aanbrengen. Daarom zal het bereiken van het maximale potentieel door mentale training afhangen van de uitdagingen die we onszelf opleggen en van hoe we geconfronteerd worden met alledaagse obstakels.

Geestelijke training is een van de middelen die we tot onze beschikking hebben om onze mentale processen te verbeteren of te verbeteren. Dit is mogelijk door taken uit te voeren die de geest stimuleren en die ons vermogen geleidelijk zullen verbeteren. Het mentale vermogen heeft enige genetische belasting, maar we kunnen niet alleen ons DNA de schuld geven, omdat we de mogelijkheid hebben om strategieën toe te passen die het versterken.

Cognitieve vaardigheidstraining lijkt sterk op lichaamstraining. Dus om de geest te verbeteren, moet je uit de comfortzone komen. Het is noodzakelijk om uit te oefenen, om volhardend te zijn, om geleidelijk de moeilijkheidsgraad van de oefening te vergroten. Als we eenmaal aan een bepaalde taak gewend zijn, doen we dat automatisch, van trainen tot routine worden.

Hier zijn enkele tips over soorten mentale training om de hersenen te oefenen en zijn volledige potentieel te bereiken:

1. Sport en fysieke activiteiten beoefenen

Aërobe oefening, met ademhaling, komt de hersenvermogens ten goede, vooral die op basis van een betere interactie tussen de frontale kwab en de mediale temporaalkwab. Het beïnvloedt het werkgeheugen en uitvoerende functies. Het voordeel van sport in cognitie heeft een fysiologische verklaring: het bevordert de productie van neurotrofe middelen.

Neurotrofe stoffen verhogen de synaptische plasticiteit, neurogenese en vascularisatie van de hersenen. Hierdoor wordt het verlies van hersenvolume op oudere leeftijd verminderd, vooral in de hippocampus, die verantwoordelijk is voor het geheugen en het leren. Om oefening nuttig te laten zijn, is het belangrijk dat het met een zekere regelmaat wordt beoefend, ongeveer dertig minuten per dag.

Cardiovasculaire oefeningen moeten worden aangepast aan de capaciteiten van elke persoon. Als u iemand bent die nog nooit heeft geoefend, kunt u beginnen met wandelen, tennissen of zwemmen. De cognitieve voordelen van sport blijven tot de ouderdom en fungeren als een beschermer tegen ziekten zoals de ziekte van Alzheimer.

2. Train werkgeheugen

Oefening met werkgeheugen is erg handig om onze cognitieve vaardigheden te stimuleren. Er zijn veel oefeningen voor dit doel. Een van de taken die voor dit doel zijn gemaakt, is het observeren van een scherm waarin een figuur verschijnt en verdwijnt, en na een tijdje wordt herhaald. We moeten kijken of ze de vorige keer op dezelfde plaats was verschenen.

We kunnen de moeilijkheidsgraad van de taak geleidelijk vergroten door bijvoorbeeld te vragen of de figuur in de laatste drie presentaties op dezelfde plaats is verschenen. Dit dwingt onze hersenen om recente informatie voor een bepaalde periode te behouden en deze vervolgens te vergelijken met actuele informatie. Het interessante van dit werk is dat er bewijs is gevonden dat accompl de voltooiing van deze taak andere vaardigheden stimuleert, zoals de redeneervaardigheid. Elke taak waarvoor het een tijdje nodig is om auditieve of visuele informatie te bewaren, gebruikt het werkgeheugen

en is een vorm van mentale training. Luister bijvoorbeeld naar een reeks cijfers en herhaal ze in omgekeerde volgorde. Meestal moet u beginnen met een gemiddeld uitvoeringsniveau en aanpassen aan uw capaciteit. Het is belangrijk om de balans te vinden tussen wat nodig is en uw vermogen om niet gefrustreerd te raken. 3. De comfortzone verlaten

We kunnen onszelf niet aanpassen, maar we kunnen nieuwe activiteiten doen om de geest te oefenen.

Hobby's vinden die een intellectuele uitdaging vormen, zoals een instrument leren bespelen of een nieuwe taal leren zijn ook mentale trainingen. Als je bijvoorbeeld series wilt kijken, begin dan met bekijken in hun originele ondertiteling in het Engels. We kunnen ook kijken met Engelse ondertitels, totdat we zonder ondertitels kunnen kijken. Het is een goede manier om andere talen te trainen. We moeten zeker blijven leren gedurende ons leven.

Kinderen leren elke dag omdat dit deel uitmaakt van hun ontwikkeling. Ze zijn gemakkelijker te leren omdat hun neuroplasticiteit het hoogst is. Maar zoals we onlangs hebben opgemerkt, is het nooit te laat om te leren. Het is logisch dat we de activiteiten aanpassen aan de vaardigheden en de leeftijd van de persoon en natuurlijk activiteiten zijn die hij graag doet. Motivatie is cruciaal, zodat we een activiteit niet in de steek laten. Sudoku, kruiswoordpuzzels of groepsdiscussies, zoals schaken, kunnen nog voordeliger zijn. Sociale relaties hebben ook een positieve impact op het cognitieve niveau. 4. Lezen

Het is een van de meest effectieve vormen van mentale training, lage kosten en met grote voordelen.

Geen behoefte aan technologie en geen dure tool. We kunnen het overal doen, en het is een plezieractiviteit. Hoe eerder u begint te lezen, hoe beter. Het is daarom belangrijk om kinderen aan te moedigen om korte verhalen en korte verhalen te lezen.

Lezen stimuleert veel mentale processen, zoals perceptie, geheugen en redenering. Als we lezen, decoderen we visuele stimuli (letters, woorden, zinnen) door ze om te zetten in mentale geluiden om ze betekenis te geven. Lezen stimuleert de geest omdat deze grote delen van de hersenschors activeert. Lezen kan de fantasie ontketenen, creativiteit bevorderen en een nieuw vocabulaire helpen leren.

Het is een manier om op een stille en leuke manier verder te leren. Onder de factoren die de cognitieve reserve beïnvloeden, is lezen een van de belangrijkste. Verschillende onderzoeken stellen dat lezen uit de kindertijd de voorkeur kan geven aan een hoge cognitieve reserve.

5. Wonen in complexe en verrijkte omgevingen Wanneer we naar dieren verwijzen, zoals ratten waarmee experimenten worden uitgevoerd, is een verrijkte omgeving een omgeving die het dier stimuleert. Visuele en geluidstimuli die ervoor zorgen dat de muis informatie uit de omgeving ontvangt. Als we dit toepassen op mensen, zou een verrijkte omgeving er een zijn vol met nieuwigheden en complexiteiten, een omgeving waar veel veranderingen plaatsvinden en die ons dwingt ons aan te passen.

Een kind dat opgroeide in een verrijkte omgeving, werd bijvoorbeeld altijd omringd door nieuwe informatie en werd aangemoedigd om te communiceren. Een gezin dat thuis piano speelt en kinderen leert, stimuleert lezen, kritisch denken, laat het kind nadenken en leren. Een omgeving die uitdagingen biedt en kinderen in staat stelt om hun eigen oplossingen te vinden.

Volgens Stern biedt dit type complexe omgeving twee soorten hulpmiddelen. Aan de ene kant zou het ons voorzien van een "hardware" met meer synapsen en grotere dendritische arborisatie; en "software" met strakkere cognitieve vaardigheden. In de volwassenheid heeft het leven in een verrijkte omgeving een actief leven, zowel fysiek als mentaal.6. Creativiteit versterken

Om onze cognitieve vaardigheden te verbeteren, moeten we niet alleen een mentale training uitvoeren door middel van rekenoefeningen, mentale flexibiliteit, geheugen ... maar ook oefeningen die onze creativiteit stimuleren.

Muziek, schilderkunst, dans of theater zijn activiteiten die de creativiteit stimuleren en bovendien tijdverdrijf zijn dat in uw vrije tijd kan worden gerealiseerd door tegen de sedentaire levensstijl te vechten.

Het uitvoeren van dit type activiteit zorgt voor meer mentale flexibiliteit en originaliteit in verband met de activering van specifieke neurale netwerken. Creativiteit heeft een positief effect op de veerkracht en helpt daarom om te gaan met de verliezen en veranderingen die onvermijdelijk gepaard gaan met volwassenheid.

Creativiteit kan een positieve invloed hebben door zijn invloed op andere niveaus, zoals motivatie, toegenomen sociale relaties of cognitieve componenten. Elke taak die ons dwingt de routine te verlaten en nieuwe mensen te ontmoeten, zal een impact hebben op de kwaliteit van leven , vooral bij ouderen.

7. Taal leren

Taal is een van de meer complexe hogere functies die meer gebieden van de hersenschors omvat. De mens heeft het aangeboren vermogen om talen te leren, vooral in de kindertijd als gevolg van neuroplasticiteit van de hersenen. We kunnen echter een leven lang talen leren. Een nieuwe taal leren is een goede vorm van mentale training.Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de voordelen van tweetaligheid. Het verbetert de selectieve aandacht en ontwikkelt de gewoonte om de mentale inhoud te veranderen. Het is zeer nuttig om twee talen te leren van wanneer we leren spreken en oefenen in de familie-, sociale en educatieve omgeving. Wanneer we na de kinderjaren een andere taal leren, zal de tweede taal ondergeschikt zijn aan de eerste taal.

Een tweede taal leren spreken is de enige manier om taalkundige automatismen te genereren zonder alles tegelijk te vertalen

vanuit de moedertaal. Daarom is het niet de moeite waard om twee uur per week een taal te bestuderen waarin je alleen grammatica leert en het gesprek niet gebruikt. Voor onze hersenen is het het beste om te leren via uitwisselingen met inboorlingen, bijvoorbeeld. Conclusies over mentale training Cognitieve stimulatie en een actieve levensstijl kunnen neurodegeneratieve ziekten voorkomen

of neurologische letsels compenseren, omdat ze onze cognitieve reserve verhogen en compensatiemechanismen van hersenbeschadiging worden geactiveerd. Mentale trainingsoefeningen zijn niet alleen belangrijk op oudere leeftijd, het is belangrijk om ze gedurende ons hele leven te doen.

Ga uit de sleur, wees een actief persoon, bereid om te leren en nieuwe dingen te ontdekken om je te helpen het maximale uit je hoofd te halen. Intellectuele uitdagingen, het wegvallen van eentonigheid en een zittende levensstijl zijn de meest effectieve vormen van mentale training. Het gaat niet alleen om het doen van calculus- of geheugenoefeningen, maar ook om het veranderen van gewoonten. In een onderzoek naar de cognitieve reserve werd geconcludeerd dat

de belangrijkste factoren die de plasticiteit van de hersenen beïnvloeden, zijn: het werk dat de persoon gedurende het hele leven speelt, de gewoonte om te lezen, de jaren van studie en het vriendennetwerk.

Ons brein begint vorm te krijgen vanaf ons eerste levensjaar, en dit proces gaat door tot het leven tot onze dood. Dit is een kans voor ons om op elk moment bewust in te grijpen in onze procesarchitectuur.