Hoe kunt u uw sociale competentie verbeteren en uw relaties ten goede komen?

Antwoord jezelf: hoe voelde je je toen je effectief met een ander kon communiceren of wanneer je een discussie besprak zodat de relatie niet verslechterde? En nu ... wat voor emoties kwamen er toen dit allemaal verkeerd ging? In feite is dit vermogen om goede relaties met anderen op te bouwen en in stand te houden van invloed op onze emotionele toestand en ons welzijn. Wat is de goede kant ervan? Het is niet iets moeilijks, maar iets dat kan worden verbeterd. Blijf lezen om meer te leren over hoe je slimmer kunt communiceren met anderen.

-Theodore Roosevelt-

Het belang van sociale competentie
In ons dagelijks leven communiceren we constant met anderen. Of het nu gaat om koffie vragen, met een collega praten over een gemeenschappelijk werkproject of onze partner vertellen hoeveel we van hem houden.

De situaties van sociale interactie zijn veel en gevarieerd in ons dagelijks leven.

Aan de andere kant hangt je mate van succes af van hoe slim of sluw we zijn als het gaat om het ontwikkelen van onze sociale vaardigheden. Zo zullen we het verschil maken tussen het verkrijgen en onderhouden van bevredigende of ongehuwde paarrelaties, familie en vriendschap. Maar niet alleen dat, als we over een goede sociale competentie beschikken, kunnen we effectief samenwerken met verschillende professionals en op een meer gecoördineerde manier samenwerken met onze collega's. Bovendien kunnen we conflicten beter oplossen of op een ontspannen en ontspannen manier in het openbaar spreken. "Vriendschap kan alleen ontstaan ​​door de ontwikkeling van wederzijds respect en in een geest van oprechtheid." D -Dalai Lama-

We zullen onze kinderen ook laten ontwikkelen op een gezondere manier. Kortom,

we zullen een integrale ontwikkeling op persoonlijk niveau bereiken.
Waarom? Omdat een goede sociale competentie een groter emotioneel welzijn en een betere psychologische aanpassing zal inhouden; evenals een grotere professionele competentie en betere sociale ondersteuningsnetwerken.

Communicatie: sleutel tot sociale competentie Communicatievaardigheden - en hun ontwikkelingsniveau - bepalen in hoge mate onze sociale competentie. Een sleutelbegrip in deze zin is assertiviteit. Dit is een vorm van communicatie waarin de persoon in staat is om hun gedachten en meningen te uiten, maar rekening houdend met die van anderen, in contexten die niet gunstiger voor hen zijn. Dat wil zeggen, het is een ingrediënt in communicatie dat, goed beheerd, zowel de gebruiker als anderen respecteert.

Het is de balans tussen agressieve communicatie (waarmee we alleen zouden proberen onze rechten te beschermen) en een passieve (waarin we alleen zouden proberen de rechten van anderen te beschermen). Een essentieel onderdeel hiervan is om de mogelijkheid te aanvaarden, zowel van onze kant als van anderen, om "nee" te zeggen tegen een verzoek.

Bovendien is het erg belangrijk om verschillende sociale vaardigheden in de praktijk te brengen.

Dit zijn de verschillende gedragingen die ons in staat stellen om effectief te reageren op interacties met andere mensen. Hiervoor is het essentieel om te luisteren en te luisteren naar wat de andere persoon ons vertelt, zonder aan te nemen dat hun acties voldoen aan de motieven waarvan we denken dat die het meest waarschijnlijk zijn.

In deze zin zal het ook nodig zijn om uit te drukken wat we voelen en denken. Net als wij zijn onze gesprekspartners geen waarzeggers, dus het uitleggen van onze positie zal de relatie gemakkelijker maken. Het kunnen starten, vasthouden en beëindigen van gesprekken wanneer dat nodig is, is een van de fundamenten van onze sociale competentie. "Als mensen spreken, luister dan volledig. De meeste mensen luisteren nooit. "

-Hemingway- Andere factoren die sociale competentie beïnvloeden Een effectieve communicatie is het ultieme doel wanneer we bereid zijn onze sociale vaardigheden te verbeteren. Om dit doel te bereiken, moeten we bovendien ook bekwaam zijn op andere gebieden die ons zullen helpen om onze relaties met anderen goed en bevredigend te maken.

Een voorbeeld hiervan is
een pro-sociaal gedrag en bereidheid om samen te werken.

Dat wil zeggen om acties namens anderen te kunnen uitvoeren, zelfs als ze ons dat niet hebben gevraagd. Dit betekent niet dat we ons niet langer zorgen maken over de problemen die ons aangaan en dat we het op een radicale manier doen, maar dat we een balans vinden tussen de twee belangen, zodat uiteindelijk iedereen tevreden is.

Aan de andere kant is het belangrijk om problemen te kunnen voorkomen en oplossen.

Het effectief identificeren, anticiperen op en het aangaan van conflicten zal ons helpen de oplossing te vinden die alle partijen het best op de meest vreedzame en rechtvaardige manier mogelijk maakt. Werk al deze vaardigheden uit en verbeter je sociale vaardigheden!