Ken de beste oefeningen en activiteiten om de emoties te werken

Emoties spelen een fundamentele rol bij de ontwikkeling van menselijke ervaringen.Ze zijn onze uitdrukkingsvorm en kunnen soms belangrijker zijn dan woorden. Als woorden niet gepaard gaan met gepaste emoties, zullen ze nauwelijks erkenning krijgen.

Meestal gebruiken we bij het uiten van emoties met emotie, gebaren, afbeeldingen, verbale metaforen en verschillende tonen om beter met andere mensen te communiceren. Deze elementen helpen ons meer dan alleen woorden te begrijpen en uit te drukken, altijd wanneer de emoties congruent zijn met die woorden. Dat is waarom werken aan emoties zo belangrijk is.

De biologische constructie die ons emotionele spectrum beheerst, is al meer dan vijftigduizend generaties aanwezig in de mens en heeft met succes bijgedragen aan onze overleving als soort. Daarom moeten we aan dit aspect werken, omdat deze biologische constructie vaak niet strookt met de realiteit.

Ieder van ons komt de wereld in met automatische reactieprogramma's of met een reeks biologische aanleg voor actie. Onze levenservaringen zullen echter onze reacties op emotionele stimuli beïnvloeden. Dit is wat we moeten doen om ons emotionele evenwicht te bereiken.

Als we goed nadenken over het belang van onze emoties, zullen we snel beseffen dat er veel situaties zijn waarin ze beslissende invloed hebben op ons leven, zelfs als we het ons niet realiseren.Het is belangrijk om te herkennen hoe onze gemoedstoestand van invloed is op ons gedrag, wat onze mogelijkheden zijn en wat onze zwakheden zijn. We zijn misschien verbaasd hoe weinig we van onszelf weten.

"Omdat alles in de wereld eeuwig mooi is en elk moment zijn onuitsprekelijke emotie heeft."
-Rafael Lasso de la Vega-

Beheersen onze emoties ons?

Als we emotioneel intelligente mensen zijn, laten we gebeurtenissen invloed uitoefenen, maar domineren we niet.Emotionele zelfbeheersing stelt ons in staat om onze gevoelens of onze emoties te beheren, zodat ze niet voor zichzelf beslissen.Het is niet ongebruikelijk om boos te zijn op onze partner of onze partner, onze vrienden, onze familie en onze collega's. Als we echter slaaf zouden zijn van emoties, zouden we voortdurend onverantwoordelijk of impulsief handelen en later zouden we er spijt van krijgen. In die zin, als we niet weten waar deze emoties vandaan komen of waarom we ze voelen, zal dit ons waarschijnlijk in een staat van verwarring brengen.Denk

niets maakt dat we ons menselijker voelen dan emoties.

Zo mens en zo afhankelijk. Wanneer een krachtig gevoel ons overspoelt, kan het bijna alle ruimte in onze geest innemen en veel van onze tijd consumeren. Als dit gevoel ongewenst is, is er maar één snelle manier om het te elimineren, om het uit ons hoofd te krijgen: een andere emotie, een ander gevoel sterker, onverenigbaar met wat we uit ons hoofd willen halen. Het beheersen van onze emoties is niet een kwestie van winnen of opleggen van rationeel of onderdrukken of beheersen van onze eigen emoties, maar eerder van de fit, de verbinding tussen onze emoties en onze redenering. Dat wil zeggen, in een evenwicht van verschillende mentale processen. Mensen met veel emotionele intelligentie weten dat het omgaan met en werken met emoties niet betekent dat ze onderdrukt moeten worden.

Ze weten echter ook dat wanneer je in gezelschap van andere mensen bent, je rekening moet houden met hoe ze interpreteren wat we uitdrukken. Balans is de sleutel in interacties.

Zodat emoties ons niet domineren, moeten we onder meer weten dat menselijke behoeften veel verder gaan dan fysiologische behoeften zoals voedsel en dranken. Ze betrekken andere emotionele behoeften.

Door ons bewust te worden van dit aspect van onze eigen psychologie, kunnen we de "diagnoses" die we maken over mogelijke emotionele conflicten verbeteren. Dat is de reden waarom mensen met veel emotionele intelligentie gewend te denken over wat ze voelenen in overeenstemming met de conclusies verkregen in deze reflecties te zijn geworden.

"We planten zaden die gedijen in ons leven, dus elimineren de zaden van haat, hebzucht, afgunst en twijfel." -Dorothy Dag- Working emoties door middel van kunst

De kunsten, net als alle non-verbale expressie, faciliteren van de exploratie, expressie en communicatie van aspecten waarvan we ons niet bewust zijn.
Werken emoties door kunstzinnige therapie verbetert de kwaliteit van de menselijke relaties, omdat het is gericht op de emotionele factor

essentieel in elk menselijk wezen, ze hielpen ons meer bewust van obscure aspecten en faciliteren, dus ook de ontwikkeling van de mens te zijn.

Het is onmogelijk om rationeel of lineair bewust te zijn van alle activiteitenen alle informatie die we om ons heen hebben. Als we rijden, bijvoorbeeld, de belangrijkste aandacht is gericht op de activiteit om vooruit te kijken en de controle van de auto, maar tegelijkertijd, onbewust, hoorden we het motorgeluid, maart uitwisseling, denk aan dingen uit het verleden of de toekomst.Voor de eenvoud zijn er bij bewust denken drie fundamentele creatieve mechanismen voor het organiseren van informatie en ervaring: filteren, generaliseren en falsifiëren. Deze mechanismen beperken informatie, prioriteren, uitsluiten en nemen beslissingen; ze vormen de basis van al het leren.

De mechanismen die informatie organiseren, zijn de basis om te begrijpen waar onze emoties vandaan komen. Als we alleen de negatieve informatie filteren van alles wat er gebeurt, kunnen deze mechanismen waarschijnlijk leiden tot het ervaren van angststoornissen. Als we integendeel op een meer gepaste manier filteren en minder generalisaties in de persoonlijke sfeer realiseren, zou het gemakkelijker zijn om gezonde emoties te ervaren, zowel negatief als positief.

Via kunst verbeteren we ons vermogen om non-verbaal te communiceren. Kunst kan ons helpen gevoelens uit te drukken en te communiceren, reflectie, communicatie en mogelijke gedragsveranderingen mogelijk te maken. Kunsttherapie is een soort hulp die kunst gebruikt als een therapeutische route om mogelijke psychologische problemen te verbeteren, vooral die welke verband houden met angst. In die zin kan kunst een geweldige manier zijn om ze te kanaliseren.

Maar naast de therapeutische impact die het kan hebben, is kunsttherapie een techniek van persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis en emotionele expressie.

Daarom is het niet nodig om een ​​psychische stoornis te hebben, voel gewoon gewoon de behoefte om te ontdekken door middel van kunst en begin met het werken van de emoties.

Art therapie maakt: uiten moeilijke gevoelens van wordt gesproken, waardoor een laan van de communicatiewijze Het hebben van een meer toegankelijke verbale expressie

verbetering van eigenwaarde en

  • vertrouwen "Emotionele onderwijs is de mogelijkheid om bijna alles te luisteren zonder verlies kalmte en zelfrespect. "R -Robert Frost-
  • Hoe kunnen we onze emotionele intelligentie verbeteren?
  • Het idee van wat emotionele intelligentie op zich is, suggereert dat het door oefening kan worden getraind. Als emotionele intelligentie is, kortom,

ons vermogen te beheren en het werk van de emoties van succesvolle manier
en gezien hoe deze emoties lijken varieert, zijn we ook draaien in iets anders de uitdaging die voor hen betekent onder ogen zien.

In tegenstelling tot het intelligentiequotiënt (Q.I.), dat praktisch hetzelfde blijft gedurende het hele leven, kan

emotionele intelligentie met de tijd worden ontwikkeld en verbeterd. We kunnen en moeten leren onze emotionele intelligentie te ontwikkelen door middel van technieken die de psychologie ons geeft. Werkende emoties is geen eenvoudige taak. Maar zelfs als het een gecompliceerde taak is, is het niet onmogelijk

. Om onze emotionele intelligentie te verbeteren en onze emoties te werken,moeten we bereid zijn om elke vorm van emotie te voelen

,zonder iets te onderdrukken. Als we onze gevoelens negeren of onderdrukken, negeren we belangrijke informatie die een groot effect heeft op onze manier van denken en doen. Technieken om emotionele intelligentie te ontwikkelen en te verbeteren:Observeer onze emotionele reacties tijdens de gebeurtenissen van de dag .

Het is gemakkelijk om de gevoelens van het dagelijks leven van je af te schudden, maar de tijd nemen om te herkennen welke gevoelens je dagelijkse ervaringen met zich meebrengen, is essentieel voor het verbeteren van je emotionele intelligentie.

  • Let op je lichaam.Begin in plaats van de fysieke manifestaties van je emoties te negeren, ernaar te luisteren. Onze geest en lichamen zijn geen afzonderlijke entiteiten, ze beïnvloeden zichzelf op een heel diep niveau. Je kunt je emotionele intelligentie verhogen door de tekens van je lichaam te leren interpreteren die aangeven welk type emotie je voelt.Je eigen emoties niet beoordelen.Al onze emoties zijn geldig, inclusief negatieve emoties. Als we onze emoties beoordelen, zullen we ons vermogen om volledig te voelen remmen, waardoor het moeilijker wordt om op een positieve manier van onze emoties te genieten. Al onze emoties zijn een nieuw stuk nuttige informatie dat verband houdt met wat er gebeurt in de persoonlijke wereld. Zonder deze informatie zouden we geen idee hebben hoe we op de juiste manier moeten reageren.
  • Open en prettig zijn gaat hand in hand met emotionele intelligentie.Een gesloten geest is vaak een indicator van kleine emotionele intelligentie. Wanneer iemand een open geest heeft door begrip en interne reflectie, is het gemakkelijker om op een vreedzamere en veiliger manier met moeilijkheden om te gaan.
  • Observeer het effect dat u op anderen hebt.Om de emotionele intelligentie te verbeteren, is het begrijpen van de emoties van andere mensen de helft van de manier. We zullen ook het effect moeten begrijpen dat we op anderen hebben.

  • Verminder stress door onze emotionele intelligentie te verhogen. Stress is een brede term die verwijst naar de angst die je voelt als gevolg van een breed scala aan emoties. Er zijn veel stress-triggerende motieven die elk dagelijks probleem in iets veel uitdagender kunnen maken dan het in werkelijkheid is. Als we erg gestrest zijn, is het moeilijk om ons te gedragen zoals we zouden doen.
  • Empathie.Een meer actieve luisteraar zijn en echte aandacht schenken aan wat anderen zeggen, zal ons helpen een beter begrip van gevoelens te krijgen. Wanneer we die informatie kunnen gebruiken om beslissingen te nemen en onze relaties te verbeteren, is dit een onmiskenbaar teken dat onze emotionele intelligentie in goede vorm is.
  • Emotionele intelligentie betekent meer dan alleen het beheersen van gevoelens en werkende emoties.Het betekent ook het vermogen om jezelf te beheersen.
  • "Mijn vrienden zijn de helden van hun leven, een zoete emotie die de wrede realiteit overtreft." -Miguel Abuelo-

Bibliografische referenties: Antunes, C. (2004).

Spellen om meerdere intelligenties te stimuleren
(Deel 5). Narcea Ediciones.

Art Therapy, A. P., & voor sociale inclusie, E.A. (2016). Te zijn, te vertellen, voor te stellen. Ervaringen Arteterapéuticas in interventie met minderjarigen en bijdragen vanuit het interdisciplinaire perspectief.

Kunsttherapie,11

, 221-222.Bassols, M. (2006). Kunsttherapie, een begeleiding bij creatie en transformatie.Kunsttherapie. Documenten voor kunstzinnige therapie en kunsteducatie voor sociale inclusie,1

, 19-25.Duncan, N. (2007). Werken met emoties in kunsttherapie en kunsttherapie en emoties.Kunsttherapie,2

, 39-49.Fernández, E. R. (2007). Aplicaciones del Art Therapy en klasse als prevención meten para el Desarrollo de la eigenwaarde y el promotie de las relaciones positieve sociales: "Me siento vivo y ik leef" / "Art Therapy toepassingen in de klas als een preventieve maatregel met behulp van artistieke uitingen voor het gevoel van eigenwaarde ontwikkeling en het bevorderen van positieve sociale relaties: "I FEEL LEIVE AND CO LIVE".Kunsttherapie,2

, 275-291.Gardner, H. (1998). Múltiples Multiple Intelligences. Barcelona: Paidos.Goleman, D. (1999).De praktijk van emotionele intelligentie

. Redactioneel Kairós.Greenberg, L. (2000). Emoties: een innerlijke gids.Ed. Descleé de Brouwer

.