Stop bedenken en de ervaring van de werkelijkheid: de fundamenten van de gestalttherapie Psychology

De verbeelding opent de deuren van de fantasie, maar tegelijkertijd neemt het afstand van de realiteit en het huidige moment. De maker van de gestalttherapie, Fritz Perls, vertelt hoe deze therapie ons uitnodigt om in het heden te leven met behulp van de ruimte die het pand achterlaat over de toekomst. Alleen met onze voeten op de grond kunnen we ons verbinden met het huidige moment. Alle andere dingen, hoe belangrijk hun gevolgen ook zijn, gebeuren nu niet.

Gestalttherapie wordt ingekaderd binnen de humanistische psychologie, die de mens opvat als een globaal wezen, met een geest, emoties en een lichaam dat een geheel vormt. Dit type therapie helpt mensen verantwoordelijkheid te nemen voor wat er met hen gebeurt en om hun eigen zelfrealisatie en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het is een psychotherapie die verder gaat dan zijn klinische toepassingen en kan worden aanvaard als een manier van leven.

"Gestalttherapie valt meer op door wat het vermijdt te doen dan door wat het doet. Het ondersteunt het idee dat het voldoende is om bewust te zijn, om aanwezig te zijn en verantwoordelijk te zijn, voor verandering om te gebeuren. "
- Claudio Naranjo -

Invloeden van Gestalttherapie

Deze stroom psychotherapie werd opgericht in de jaren '50 door Fritz Perls, een psychiater en arts die samen met zijn vrouw, Laura Perls psycholoog, hun leren in een soort therapie samengevat . Het omvat de principes van gestaltpsychologie en wordt beschouwd als een goed ontwikkelde theorie die verschillende benaderingen combineert en hergebruikt om een ​​specifieke therapie te creëren.

Deze therapie benadrukt de conceptie van het individu begrepen als een totaliteit (gestalt). Gestalt met traditionele psychotherapieën, ziet Gestalt de mens in zijn fysieke, mentale en psychische aspecten; zijn ondeelbare en onderling verbonden sferen. Volgens Perls, de mens heeft een natuurlijke manier om hun bestaan ​​te vullen, hoewel de gestalt onvolledig kan zijn, het herhalen van openstaande kwesties van het verleden in het heden, zonder dat nieuwe cijfers (onderwerpen) komen tot uiting in het heden.

Sommige invloeden die aanleiding geven tot de Gestalt therapie gaf zijn: de psychoanalyse met zijn afweermechanismen, oosterse religies, Boeddhisme, existentiële filosofie, fenomenologie, theater en psychodrama onder vele anderen. Auteurs zoals Paul Goodman en Isadore From droegen bij aan deze ontwikkeling voorbij de therapie, die zich uitstrekte tot verschillende sociale en persoonlijke gebieden.

Wat is de Gestalt-therapie?

Gestalttherapie is een benadering die zich richt op het potentieel van een persoon door het beeld van de pathologie door een individuele visie te verplaatsen met hun eigen middelen en het vermogen om zichzelf te reguleren. Het is een therapeutische benadering die zich meer op het proces richt dan op de inhoud. De therapeut zal niet vragen "waarom", vraag "hoe", zodat hij het proces kan begrijpen, niet de oorzaken van gedrag. Gestalt benadrukt subjectieve fysieke sensaties en emoties.

Probeer op deze manier de openstaande problemen van de persoon die in een therapieproces zit te ontgrendelen. Deze benadering heeft gemeenschappelijke aspecten met mindfulness, omdat het erop gericht is de persoon te helpen accepteren wat er gebeurt in plaats van voor te stellen tegen de stroom in te zwemmen. "Wees zoals je bent, zodat je kunt zien wie je bent en hoe je bent. Laat even wat u moet doen en besef wat u echt doet. "

- Fritz Perls -
Bovendien is een van zijn fundamentele concepten het waarnemen of "conscientiseren", dat wil zeggen, het bewustzijn hebben van het huidige moment.

Spontaniteit onder controle houden, jezelf toestaan ​​te leven en voelen wat er gaande is in plaats van vermijden en weerstaan ​​ . Als je bijvoorbeeld een emotie voelt, moet je het spontaan uitdrukken in plaats van het te remmen of gevangen te zetten.De basisbegrippen van Gestalttherapie

Gestalttherapie

heeft tot doel de ondersteuning die we bieden of die we bereid zijn om onszelf te bieden, aan te moedigen en te vergroten zodat de persoon zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen psychisch welzijn. Er zijn belangrijke concepten die tijdens de therapie worden gebruikt om dit doel te bereiken. Laten we eens kijken wat ze zijn:Bewust worden

Bewustzijn is een fundamentele stap voor de persoon om te ervaren hoe hij denkt, voelt en handelt in concrete situaties. Wanneer deze drie assen niet zijn uitgelijnd, ontstaat een belangrijke malaise.

Alleen vanuit dit bewustzijn kunnen omstandigheden worden veranderd in het huidige moment. Het "hier en nu"

In Gestalt-therapie wordt het heden gezien als het enige mogelijke scenario, omdat we het leven als een "geheel" leven.

Dus als we het verleden bewerken, wordt het benaderd alsof het in het huidige moment gebeurt. Als de persoon bijvoorbeeld in het verleden is gepest, zal de therapeut haar vragen om de ervaring uit te leggen alsof alles nu gebeurt. Op deze manier geeft de therapeut je de mogelijkheid om emoties uit het verleden te redden, ermee te werken en ze te beheren vanuit het hier en nu. Verantwoordelijkheid

De persoon wordt uitgenodigd verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, hun gedachten en hun emoties, zelfs als ze negatief zijn

. Zelfverantwoordelijkheid creëert een groter gevoel van vrijheid en autonomie in mensen. Op deze manier verwerven ze een groter vermogen om hun fouten op te nemen en van hen te leren. Een veel gebruikte strategie is om de persoon te helpen altijd in de eerste persoon te spreken en eigenaar te worden van hun woorden.Wat is de rol van de gestalttherapeut?

De Gestalt-psychotherapeut begeleidt de persoon of de cliënt (ze noemen hem geen patiënt omdat hij de persoon begrijpt als een actief onderwerp van therapie) om het volwasseningsproces naar volwassenheid te vergemakkelijken. In deze benadering is therapeutic de therapeutische relatie horizontaal, wat betekent dat de therapeut niet meer weet dan de cliënt.

De psychotherapeut is een facilitator en geeft geen advies, maar hij helpt de persoon om de vaardigheden te vinden die hij nodig heeft om zichzelf te reguleren en zichzelf te versterken. De persoon is de 'expert' van zijn eigen leven en er is geen plaats om hem te vertellen 'wat te doen'. Op deze manier worden verantwoordelijkheid en persoonlijke autonomie hersteld. Samenvattend, het doel van Gestalt-therapie is om een ​​emotioneel proces te faciliteren waarbij de cliënt de verantwoordelijkheid voor zijn emoties kan nemen en de prijs van het leven in overeenstemming en eerlijkheid met hen kan betalen. Eerlijkheid, oprechtheid en aanwezigheid zijn fundamentele waarden voor het begrijpen van deze therapie.