3 Kenmerken van emotioneel intelligente mensen

We weten nu dat er emotioneel intelligente mensen zijn.Er zijn veel soorten intelligentie: taalkundig, muzikaal, logisch-wiskundig, ruimtelijk, lichaam, etc.Toch zijn we geneigd te geloven dat de enige die telt, te maken heeft met het 'intellectuele quotiënt', dat alleen het vermogen meet om op sommige specifieke gebieden te leren. Gelukkig wordt dit heroverwogen, en andere soorten intelligentie, zoals emotionele intelligentie, winnen momenteel terrein.

Emotionele intelligentie wordt gedefinieerd als het vermogen om onze emoties te beheren en te verwerken voor een adaptief doel. Dat wil zeggen dat de sleutel tot dit soort intelligentie is hoe emoties moeten worden beheerd, geïdentificeerd of overgedragen, zodat uitdagingen, zoals het nemen van beslissingen of het sociaal manipuleren ervan, eenvoudiger zijn."De grote ontdekking van mijn generatie is dat mensen hun leven kunnen veranderen door hun mentale houding te veranderen."

-William James- Emotionele intelligentie wordt niet bepaald door onze genetica.

Integendeel, het is gevoelig voor ervaring en kan na verloop van tijd veranderen. Dit betekent dat we kunnen leren om meer emotioneel intelligent te zijn als een geweldige manier om ons leven te verbeteren. Hoewel de kenmerken van emotionele intelligentie veel zijn, zullen we ons hier op drie concentreren die we het meest relevant achten. Kenmerken van emotioneel intelligente mensen

Zelfkennis

Zelfkennis is de identificatie van verlangens, aversies en wat onze subjectieve wereld vormt. Het is een van de eigenschappen van emotioneel intelligente en mentaal gezonde mensen. Dit komt omdat

deze innerlijke kennis hen een groot voordeel geeft wanneer ze bijvoorbeeld in bepaalde situaties hun eigen gedrag voorzien. Deze eigenschap impliceert een diepgaand proces van reflectie op onze mogelijkheden en onze beperkingen. Meestal gaat het om verschillende ingrediënten, zoals zelfreflectie, zelfobservatie, autobiografisch geheugen, zelfperceptie, zelfacceptatie en verkenning.

Deze vaardigheid geeft ons de kennis die nodig is om ons te onderscheiden van andere individuen en de omgeving. Een persoon handelt emotioneel intelligent wanneer hij in staat is zijn sterke en zwakke punten te herkennen. Deze toestand stelt hem in staat om assertief te gedragen in verschillende situaties. Bovendien kunnen we zeggen dat het een kenmerk is dat in de loop van de tijd kan worden verbeterd.

Recente studies tonen aan dat het niet correct is om te zeggen dat alle mentale vermogens in de loop van de jaren op dezelfde manier evolueren. De waarheid is dat de snelheid van informatieverwerking afneemt. Maar daarentegen worden andere functies in de loop van de jaren versterkt en geëvolueerd. Het is het geval van emotionele intelligentie: het vertraagt ​​in de loop van de tijd, maar tegelijkertijd wordt het dieper en scherper.

Openheid om te veranderen Emotionele intelligentie stimuleert het vermogen om open te staan ​​voor alles wat een verbetering betekent voor ons leven in de richting die we willen. Alles is in permanente transformatie.

Het leven is als een catalogus van kansen.

Het is daarom belangrijk om onze behoeften te identificeren, deze aan te nemen en onszelf te verrijken met ervaring. Een emotioneel intelligent persoon weet dat verandering door verandering niet veel zin heeft.

In plaats daarvan, als er dwingende redenen zijn om te veranderen, verandert het omdat dit het verschil aangeeft tussen hetzelfde blijven en beter zijn. Emotioneel intelligente mensen zijn niet bang voor verandering. Ze zijn zich bewust van het belang om flexibel te zijn in de vele dagelijkse situaties waarin ze zich moeten aanpassen. Ze assimileren verandering en zien het als een kans om doelen te bereiken en gelukkiger te zijn.

Een hoog niveau van emotionele intelligentie in dit aspect stelt ons in staat om beter te presteren op professioneel, persoonlijk en sociaal gebied.Het maakt ons sterker in het gezicht van negatieve kritiek

en ook beter in staat om hoge doses stress effectief te verdragen. Wanneer we dit aspect onder de knie hebben, zijn we aanzienlijk geëvolueerd.Emotioneel brede woordenschat Het voordeel van deze competentie is dat degenen die het ontwikkelen het vermogen hebben om hun emoties duidelijk en nauwkeurig te definiëren.

Dit voorkomt dat we toestanden van verwarring en stagnatie binnengaan die ons oordeel teniet zouden doen en zouden een obstakel vormen voor onze manier om onszelf te ontwikkelen. Veel conflicten ontstaan ​​door het gebrek aan precisie bij het bepalen van onze gevoelens, iets dat misverstanden veroorzaakt.

Veel mensen definiëren hun emotionele toestand met een "ik voel me slecht", wat erg dubbelzinnig blijkt te zijn. Wat voor soort malaise is dit? Degene die emotionele intelligentie toepast, specificeert de reden voor zijn malaise, waaronder ontelbare synoniemen: ik voel me verveeld, angstig, gefrustreerd, geïrriteerd, moe, etc. Emotioneel intelligente mensen verbergen hun emoties nietherkennen ze niet en hebben het vermogen om anderen te begrijpen. Ze differentiëren de betekenis van elke emotie en de context waarin deze voorkomt. Ze zijn in staat om de grootte van hun emoties te beheersen en correct uit te drukken: ze zijn geen slaaf van hun emoties. Integendeel, ze gebruiken de energie die in hun voordeel is.