7 Tips voor het verbeteren van persoonlijke relaties

De relaties die we hebben met anderen zijn vaak niet gemakkelijk which, waardoor veel mensen op zoek zijn naar tips om persoonlijke relaties te verbeteren.Sommige mensen kunnen vanwege verlegenheid niet goed omgaan met anderen. Anderen daarentegen dragen het merkteken van het conflict in hun geschiedenis, misschien vanwege een familiale omgeving waar geen goede relaties waren. Hierdoor worden ze geboren en blijven ze in polemieken die tot niets leiden of met argwaan en vrees naar anderen kijken.

We zijn niet geboren met het vermogen of het onvermogen om goede persoonlijke relaties op te bouwen. Het is waar dat er enkele genetische aanleg is die het min of meer extravert, meer of minder sociaal maakt. Dit is echter niet doorslaggevend. Kortom,

op de juiste manier omgaan met anderen is een stage. Dit vereist de ontwikkeling van een aantal vaardigheden die binnen ieders bereik liggen. Er zijn ook enkele trucs die dit leren vergemakkelijken

. Het zijn kleine tips om persoonlijke relaties te verbeteren, zeer eenvoudig toe te passen en effectief in hun doel. In dit artikel zullen we erover praten.Tips om persoonlijke relaties te verbeteren

1- Train het vermogen om te luisteren

De activiteit van luisteren is niet beperkt of beperkt, tot stilte terwijl de ander spreekt.

Het gaat verder: het betekent dat we onze aandacht vestigen op de inhoud en vorm van de boodschap die de ander probeert over te brengen. Het is geen kwestie van stil zijn, maar van een deel van de manier om te voldoen aan wat de ander zegt, suggereert of impliceert. Het is evenmin onze innerlijke dialoog kokhalzen, maar van het interpreteren van wat de ander ons vertelt. Om het vermogen om te luisteren te ontwikkelen, is er niets beter dan luisteren. Maar hoe?

Probeer te zwijgen, gewoon proberen te vangen wat ze je vertellen. In het begin zul je een bewuste inspanning moeten doen, zodat je aandacht niet ontsnapt; echter, zodra je ervaring opdoet, zal de verleiding om je gedachten te verspreiden niet zo groot zijn. "Het belangrijkste ingrediënt in de succesformule is weten hoe om te gaan met mensen."

- Theodore Roosevelt -
2 - Practice Empathy

Actief luisteren en empathie gaan hand in hand. Door onze aandacht te richten op de boodschap die ze ons proberen over te brengen, wordt een mogelijkheid gecreëerd, die van het begrijpen van de context van de ander en niet van de onze.

Dit is empathie: jezelf in de schoenen van anderen kunnen plaatsen, het proces begrijpen waardoor ze denken hoe ze denken en handelen zoals ze doen. Empathie vereist een open houding en geen kritische houding.

Iedereen is hoe hij is en doet wat hij doet om redenen die we vaak niet begrijpen. Met welk recht kunnen we ze ondervragen? In die zin verliezen we veel als we geen empathie kunnen opbouwen. We verliezen het leren, de ervaring en de mogelijkheid om onze persoonlijke relaties te verbeteren. 3- Vertrouw op wat u doet en zegt

Een zelfverzekerde houding bouwt vertrouwen op anderen

. Wanneer iemand aarzelend of onzeker is, creëert het een defensieve reactie op degenen die aan hun zijde staan. Het is niet zo moeilijk om vertrouwen te oefenen. Geef jezelf een kans zonder te vergeten dat er in jou al die persoon bestaat die je wilt zijn.Angst is een van de moeilijkste emoties in communicatie

en, in bepaalde contexten, een obstakel voor persoonlijke relaties. In veel gevallen vereist het weggaan van je invloed slechts een kleine training. Laat uw pauzes uw communicatie met elkaar niet domineren en probeer meer te praten dan spraak of monoloog. U hoeft niet spraakzaam, grappig of grappig te zijn.

U hoeft alleen maar op natuurlijke wijze te communiceren. In die zin kan overdreven berekende spraak worden geïnterpreteerd door mensen die ernaar luisteren als een poging van jouw kant om iets te verbergen ... als het enige dat je probeert te verbergen, is dat je bang bent om jezelf te tonen zoals je werkelijk bent. Waarom? 4- Glimlach, glimlach altijd

Om te zeggen dat een glimlach veel deuren opent, is een zin gemaakt, een gewone plaats. Maar in feite breekt een glimlach de barrières, creëert een aangenaam klimaat en helpt de spanningen te verminderen.

Bovendien is het gratis. Denk als motivatie dat glimlach een teken van vrede en acceptatie is

: een vriendelijk gebaar dat op één lijn ligt als geen goede communicatie. Het is een gebaar dat het ijs breekt en vertrouwen geeft. Niets beter om nieuwe persoonlijke relaties te creëren dan om elke nieuwe ontmoeting met een glimlach te beginnen. In die zin is in veel onderzoeken bewezen dat mensen meer zelfvertrouwen hebben om iemand te benaderen die lacht dan iemand die dat niet doet. 5-goede manierenGoede manieren zullen nooit uit de mode raken of zijn niet langer de sleuteltoetsen die elke deur openen.

Bovendien, met oefenen, zul je natuurlijker worden, niet die indruk van kunstmatigheid geven die sommigen als onwaarheid, eerder dan respect en consideratie, beschouwen.

Natuurlijk zijn er veel beleefdheidsregels die niet meer zijn dan versieringen. Anderen zijn echter van fundamenteel belang en mogen niet worden genegeerd. Bijvoorbeeld de goede gewoonte om te groeten en afscheid te nemen, te bedanken, niet te onderbreken wanneer de ander spreekt, de ander toe te laten eerst te passeren ... Kleine gebaren die je bereidheid tonen om met anderen te begrijpen. In dit opzicht is het vermeldenswaard hoe belangrijk een van de goede manieren is die in de loop van de tijd verloren is gegaan. Het heeft te maken met de mobiele telefoon. Tenzij u een dringende oproep verwacht, is het het beste om het weg te houden van uw gezichtsveld en onmiddellijke actie. Natuurlijk zul je niets zo belangrijk missen als je de telefoon een tijdje opzij legt; integendeel, je kunt veel verdienen.

6- Leer woede onder controle te houden Het beheersen van woede is als het managen van een andere emotie, het is ook iets dat we kunnen leren. Er is een gouden regel die ons in tijden van woede kan helpen.Als je boos bent, moet je eerst drie dingen doen: niets zeggen, niets doen en stil zijn

. Het is heel eenvoudig. Rage maakt het moeilijk om het conflict op te lossen.

Hier, net als in andere gevallen, is het gewoon een kwestie van trainen. Deze houding wordt geleerd door herhaling. Je moet gewoon wachten tot de energie die de emotie verspreidt zich verspreidt om de gewenste boodschap over te brengen in de vorm en op de manier die het beste is voor jou en de relatie. Tegelijkertijd zal het een boodschap van zelfbeheersing overbrengen en respect tonen voor zichzelf en de ander.

Persoonlijke relaties verslechteren, meestal door slecht woedebeheer. Wanneer ze ons grijpt, laten we ons ergste gezicht zien. We kunnen heel wreed zijn, vooral met de mensen van wie we houden, omdat we hun zwakheden kennen, waar het het meest pijn doet.7- Alles (of de meeste) zit in de details

Er zijn een aantal attitudes of kleine details die de kwaliteit van persoonlijke relaties aanzienlijk vergroten

. Het zijn eenvoudige gebaren die spreken over vrijgevigheid en goede gezindheid ten opzichte van anderen. Het is een goed idee om ze op te nemen in je natuurlijke manier van zijn. Sommige van deze gebaren zijn: Eer anderen oprecht

. In die zin hebben we niet de gewoonte om het goede dat we van anderen denken te delen ... praten is altijd een bron van voldoening.

Bel mensen op naam.Het belang van een probleem wordt bepaald door de getroffen persoon.

  • Vertel de ander tijdens een controverse dat je je standpunt waardeert en het wilt begrijpen.Toon uw interesse in wat de ander denkt of voelt.
  • Probeer iemands manier van denken niet te veranderen.
  • Goede persoonlijke relaties zijn het resultaat van een voortdurende inspanning.
  • Hoewel sommige mensen op deze wereld beter toegerust zijn om gemakkelijk met anderen te communiceren, hebben we allemaal wel iets te leren. Dit is met name het geval wanneer we een lange geschiedenis van problemen hebben met communiceren en onze lijst met conflicten erg groot is.
  • Als je deze tips volgt om persoonlijke relaties te verbeteren en de kwaliteit van je relaties te vergroten, wordt je hele leven verrijkt. Dit zal op zijn beurt het vertrouwen in jezelf en je algemene gevoel van welzijn vergroten. Wanneer interacties met anderen constructief zijn, voelen we ons meer gemotiveerd en gelukkig.