Curiositeiten over Freuds theorie van het onbewuste

Freud vertegenwoordigt de piek van kritiek en tegelijkertijd het verval ervan. Zijn psychoanalytische theorie heeft grote afwijzingen en discussies over de validiteit van de methode teweeggebracht, maar wat we niet kunnen bekritiseren, is de vooruitgang die het heeft geboekt in filosofie, psychologie en wetenschappelijke geneeskunde.Pseudowetenschap of wetenschap, zoals iedereen wil overwegen;

Freud heeft de gedachtegang ingehuldigd op basis van de vernietiging van het concept van het zelf door de studie van het onbewuste. Dit heeft alle disciplines van de twintigste eeuw fundamenteel beïnvloed. In het prachtige rijk van de geest, zal ik vrij zijn zoals de anderen.

- Helen Keller -DelenCuriositeiten van de geest volgens Freud

1. Verlangen en onderdrukken:

Als menselijke wezens die we zijn, hebben we allemaal verlangens en onderdrukkingen die we op een bepaalde manier voor de maatschappij moeten beheersen. Zelfs soms zijn we ons er niet bewust van, en sommige daden die als meer rationeel beschouwd kunnen worden, worden door ons onbewuste gestuurd. In veel situaties gedragen we ons zoals de cultuur waarin we leven ondergedompeld, en niet zoals we denken dat we gelukkig zouden zijn. Verlangens zijn in deze situaties gefrustreerd omdat ze als immoreel, illegaal of onwaardig worden beschouwd.

De nieuwsgierigheid die voortkomt uit gedrag is in tegenspraak die het in ons oproept en dat subliminaal naar boven komt in dromen, fantasieën of vervalt.Waarom zijn we zo beperkt door wat anderen over ons denken?

2. Ego, id en superego: Freud zelf versterkt zijn theorie die in 1915 aan de menselijke geest werd blootgesteld en verklaart in 1923 dat deze in drie delen is verdeeld. Aan de ene kant hebben we het bewuste deel van het subject, het 'ego', wat we op een gecontroleerde en beperkte manier zijn; aan de andere kant is het "id" het onbewuste dat wordt bestuurd door het plezierprincipe. Ten slotte is er het fundamentele "superego" in onze ontwikkeling als mensen.

Dit "superego" is samengesteld uit de morele normen die we internaliseren sinds we kinderen zijn, en dat eindigt tussen schuld en moraliteit. 3. Waanzin:

Op dezelfde manier als je in de oudheid geloofde, heeft de menselijke geest harmonie nodig. We spreken niet langer over de hersencellen die de vier humeuren in evenwicht brengen, maar over de drie genoemde delen van de geest. Volgens Freud veroorzaakt de onbalans neurosen of psychosen.

De nieuwsgierigheid of het belang dat deze verklaring indertijd had, ligt in het beschouwen van waanzin uit de buurt van een mentale of organische verwonding. Curiositeiten van de theorie van het onbewuste en het begin van de psychoanalytische methode 1. Taalsterkte:

Wanneer een patiënt voor een bepaald probleem een ​​studie van zijn onderbewustzijn wil ondergaan, valt genezing op het woord.

Taal is een plaats waar het innerlijke conflict

kan worden herkend, omdat de persoon zonder beperkingen over een onderwerp spreekt. Het onbewuste is gestructureerd als een taal. - Jacques-Marie Émile Lacan -Delen

2. Vrije associatie: door taal spreekt de patiënt inhoud uit die, voor hem, nog steeds buiten bewustzijn is, wat hij niet via zijn "ego" oppervlakkig herkent.3. Interpretatie van de droom:

Als een van de manieren waarop onze verlangens zich manifesteren, door dromen is, moeten ze worden bestudeerd. Dromen laten trauma's en conflicten bovenkomen zodat ze kunnen worden opgelost. We zijn wat we dromen en dromen over wie we zijn. 4. De rol van de psychoanalyticus:

juist dit laatste punt is wat de psychoanalyticus bereid is te doen. Het maakt de bewuste studie van het bewusteloosheid van de persoon mogelijk. "Zou je het erg vinden om je onderbewustzijn te kalmeren?" - Het is mijn onderbewustzijn. Weet je nog? Ik kan het niet controleren.

- Nolan, Inception - 5. Cultuur:

is een manier om het onderwerp te configureren zoals het door het subject zelf is geconfigureerd. Een feedback. Elk tijdperk heeft zijn eigenaardigheden en zijn manieren van zijn die door de psychoanalyticus bestudeerd moeten worden om te begrijpen wat de effecten op de patiënt zijn.
De symptomen van de psychische pathologieën nemen de vormen aan van de samenlevingen waarin de proefpersonen zich bevinden.

- Nora Sternberg de Rabinovich -

Share 6. Het Oedipus-complex:

dit is misschien wel de grootste nieuwsgierigheid van de theorie van het onbewuste. Freud wees in zijn onderzoek erop dat moves de mens op instincten beweegt en een van hen staat bekend als de "moord op de vader".De figuur van de moeder wordt de onthullende, in het essentiële, en een van de verlangens van het onderwerp is de vervanging van de figuur van de vader.Cultuur speelt, zoals we hebben gezegd, een sterke rol bij de realisatie van het 'ego'.

Op deze manier is zij degene die de leiding heeft om te maken dat het verlangen zich niet realiseert, leidend tot het morele en tot de religie. Repressie en het Oedipus-complex kunnen pathologisch worden.