De 7 beste zinnen van José Ortega y Gasset

De zinnen van José Ortega y Gasset zijn een uitnodiging tot nadenken en bevragen. Ze zijn een geschenk voor diegenen die zich willen verdiepen in ingenieuze metaforen en zinnen. Ortega y Gasset (1883 - 1955) was een Spaanse filosoof en schrijver verbonden aan de theorie van het perspectivisme, aan raciovitalisme en aan de beweging van culturele en artistieke vernieuwing tegen het modernisme, bekend als novecentismo.

Zijn denken heeft grote invloed gehad op verschillende generaties intellectuelen. Bovendien was hij niet alleen een briljante verspreider, maar verdiepte hij zich ook in verschillende kennisgebieden, waaronder filosofie, psychologie, kunst en literatuur. Zijn stijl wordt als elegant en origineel beschouwd, vooral zijn filosofische discours. Bewijs hiervan zijn werken als 'Het thema van onze tijd' (1923) of 'De opstand van de massa' (1929). Om hem een ​​beetje dieper te leren kennen, laten we ons concentreren op enkele van zijn zinnen.

Het pad naar jezelf

"Loop langzaam, haast je niet, want de enige plek die je moet bereiken, is jezelf."Share

Het is een van de waardevolste citaten van José Ortega y Gasset. Het lot is geen plaats, geen baan, geen moment. Het is niet de weg naar onze dromen, maar verzoening met onszelf. Het exacte punt waar we onze ware essentie vinden.

Soms vergeten we dat het belangrijkste niet is wat er is, maar in ieder van ons. Wat heeft het voor zin om het leven te winnen dat we wilden, het leven te hebben waarvan we 'droomden' en ons er dan niet in te betrekken? Vaak keren we de volgorde om en geven we prioriteit aan externe doelen, in de veronderstelling dat we in de toekomst tijd hebben om onszelf te kennen. We stellen de meest elementaire zaken uit: onszelf bereiken.

De waarde van fouten

"De ware schat van de mens is de schat van zijn fouten."Delen

Een fout is een brug naar leren, de mogelijkheid om te verbeteren wat op een gegeven moment fout ging. Een schat, zoals uitgedrukt door Ortega y Gasset, vol van wijsheid.

Van onze fouten zijn er veranderingen en groei gemaakt. Je moet gewoon leren om ze te zien. Fouten zijn menselijk, dat doen we allemaal. Het is bijna onmogelijk om hieraan te ontsnappen. In feite kunnen we ze niet controleren, omdat we niet perfect zijn, maar we kunnen kiezen welke houding we zullen aannemen om ze te confronteren. Fouten zijn geweldige leraren, je moet ze gewoon een kans geven. Ze vertellen ons welke weg we moeten verlaten en welke strategie we moeten verbeteren. Er is een wereld om van te ontcijferen, en iedereen heeft een uitdaging.

De constructie van de realiteit volgens José Ortega y Gasset

"Er zijn zoveel realiteiten en standpunten. Het is het gezichtspunt dat de foto creëert. "

ShareEen van de zinnen van Jose Ortega y Gasset om te onthouden in onze gesprekken met andere mensen. Elke persoon schept een wereld, zijn wereld, en filtert daaruit alles wat er om hem heen gebeurt. Dit genereert veel misverstanden en soms is het erg moeilijk om elkaar te begrijpen.

Het mooie en verrijkende van onze relaties is om de nuances te waarderen die zich in elk van de perspectieven en gezichtspunten bevinden die ons omringen.

Dit is de magie, het mysterie. Een vermenigvuldigende realiteit die afhankelijk is van de ogen van de toeschouwer. Plannen en nadenken voordat je verdergaat

"Het is alleen mogelijk om vooruit te gaan wanneer je weg kijkt. Je kunt alleen vooruitgang boeken als je groot denkt. "

ShareOrtega y Gasset zag deze vraag duidelijk:

Voorwaarts gaan betekent groot denken en geloven dat alles mogelijk is. Als we ons denken beperken, zullen onze dromen voor een groot deel worden verminderd. In termen van projecten, doelen en doelstellingen zou het onmogelijke woord in overeenstemming moeten zijn met de lijst met betekenissen waarmee we ons bezighouden. Want als we ons gezichtsveld verkleinen, is het normaal dat we niet krijgen wat we willen. Er is een wereld aan mogelijkheden,

je moet gewoon de weg vinden. Dat is de uitdaging. Onderwijzen om te twijfelen

"Wanneer je lesgeeft, leer dan ook te twijfelen aan wat je leert."

ShareNog een zin van Ortega y Gasset die de moeite waard is om in gedachten te houden, vooral op het gebied van onderwijs.

Als we vrije volwassenen willen die in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen, is onderwijzen van twijfelen essentieel. Een idee opleggen is om het kennisveld, dat zo uitgebreid en onbeperkt is, in te korten. Het onderwijzen om niet alleen anderen, maar ook onszelf in vraag te stellen, is echter ook de sleutel tot kennis, de deur naar de rijkdom van diversiteit van perspectieven. Twijfel is van fundamenteel belang voor het opbouwen van bevrijdende ideeën.

Het belang van verantwoordelijkheid

"Veel mannen, net als kinderen, willen één ding, maar niet de gevolgen ervan."

ShareVerantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van onze acties impliceert emotionele volwassenheid.

Wetende dat een beslissing meer inhoudt dan alleen de tijd om te kiezen, is essentieel. Vaak gaan dingen veel langer mee dan het moment waarop ze gebeuren. Als we weten wat we moeten doen met het pad dat ze verlaten, kunnen we verder gaan, ons organiseren en niet verdwalen. Degenen die geen verantwoordelijkheid op zich nemen, leven in instabiliteit, slachtofferschap en schuldgevoelens. Hij weet niet wat de volgende stappen zijn, of zelfs de stappen die hij heeft gezet. Het beweegt gemotiveerd door grillen en impulsen, zoals een kind. Natuurlijk, als je krijgt wat je wilt, is het ook belangrijk om te weten wat je met dit parcours moet doen.

Weten met nederigheid

"Weten dat je niet weet, is misschien wel het moeilijkste en meest delicate om te weten".

DeelMisschien een van de meer gecompliceerde zinnen van Jose Ortega y Gasset, die van ons een grote nederigheid vereist om het te accepteren, maar een van de wijste. Onze beperkingen erkennen,

accepteren dat we iets weten als een druppel water in een immense oceaan, is essentieel. Wat weten we echt? Hij die denkt alles te weten, gaat niet verder, omdat hij wordt gehinderd door zijn arrogantie. Aan de andere kant benaderen degenen die nederig hun onwetendheid accepteren de volgende stap om verder te gaan met het ontdekken van alles wat hen omringt.

Zoals we zien, zijn de zinnen van Ortega y Gasset een oproep tot zelfreflectie en verhoor.

Woorden om te gebruiken als we de starheid van ons denken willen doorbreken.