5 Geniale zinnen van Aristoteles

Vandaag zullen we enkele geweldige zinnen van Aristoteles kennen. Ongetwijfeld was en is hij een van de belangrijkste filosofen in de geschiedenis van de menselijke beschaving. Het loont dus om te genieten van een kleine dosis wijsheid en manier om de wereld te zien. Hoe kan 3000 jaar beschaving ontstaan ​​die enkele van de meest briljante geesten in de geschiedenis zou verlichten? We spreken ongetwijfeld van denkers als Aristoteles zelf, maar ook van zijn leraar en zijn voorganger, Plato en Socrates. De evolutie en involutie van het denken dat de grote beschavingen van de aarde vormde, zijn nieuwsgierig.

Aristoteles was, zoals we al zeiden, een student van grote meesters zoals Plato en Eudoxus. Maar op zijn beurt was hij ook de leraar van andere beroemde persoonlijkheden, zoals de beroemde Alexander de Grote.

Vanuit zijn filosofie kwamen woorden die zelfs na meer dan 2000 jaar geldig zijn voor de huidige samenleving. 1- "De onwetende bevestigt, de wijze kwestie en weerspiegelt"

Zelfs vandaag horen we veel onwetende mensen die geloven dat degene die het luidst spreekt of meer veiligheid toont wanneer hij spreekt, wijzer is. Sommigen denken echter dat ze het weten, anderen twijfelen, reflecteren en onderzoeken.

We zouden deze uitdrukking kunnen zien als een soort aankondiging van de wetenschappelijke methode die later zou worden ontwikkeld. Zeg niets tenzij je volledig weet dat wat je zegt waar is. Daarom zeggen sommigen dat de onwetende spreekt door de mond van degenen die echt weten.

2 - "Ik beschouw een man die zijn verlangens overwint moediger dan hij die zijn vijanden overwint, omdat de moeilijkste overwinning de overwinning op zichzelf is" Het is vreemd dat, hoewel het een zeer spirituele soort is, mensen elkaar kennen zo weinig. Soms lijkt het erop dat we weigeren om in onszelf te duiken uit angst voor wat we zouden kunnen vinden. We kijken naar ons beeld in de spiegel, maar we besteden nauwelijks een paar minuten aan nadenken over hoe we werkelijk zijn.

We hebben allemaal een aantal kenmerken die moeilijk te accepteren zijn.

Aanvaarden zichzelf is wat Aristoteles een overwinning op zichzelf noemde. Een lange en complexe taak, maar dan een die een noodzaak wordt als we willen genieten van dat gevoel van welzijn dat ons innerlijk in evenwicht brengt en het beeld dat we naar de wereld projecteren.

3 - "Intelligentie is niet alleen kennis, maar ook het vermogen om verworven kennis toe te passen" Opnieuw zien we Aristoteles sprekende frasen die erg lijken op wat later bekend werd als wetenschappelijke methode.We kunnen veel weten, maar als we niet weten hoe we moeten demonstreren en toepassen in het dagelijks leven, heeft het geen waarde.

Deze uitspraak van Aristoteles bevat veel van de klachten van studenten op de scholen van vandaag. Ze vragen zich af waar hun studie voor is en vinden zelden een leraar om hun antwoord te geven, en leggen hen uit hoe ze de abstracte wereld van letters en cijfers in de echte wereld kunnen toepassen. We moeten niet vergeten dat een praktische verklaring een van de grootste motivaties kan zijn die je moet leren. 4- "Sommigen geloven dat om veel vrienden te hebben, het voldoende is om te willen, alsof gezond zijn wensen voldoen"

Is deze zin van Aristoteles een van de meest complexe?

Wil je niet dat vriendschap een vriendschap is? Vriend willen worden moet de eerste stap zijn in het vinden van vriendschap.

Misschien verwees de Griekse wijsgeer naar de noodzaak van een oprechte vriendschap om op te komen uit de diepten van ons wezen. Dat wil zeggen, bijna op het spirituele niveau, of zonder de bijna. In die tijd geloofden ze vurig in de ziel van mensen, vooral Aristoteles, ondanks dat ze een van de meest pragmatische filosofen van de antieke wereld waren.

5 - "Er is alleen geluk waar er deugd en serieuze inspanning is, want het leven is geen spel"

Ongetwijfeld is dit een van de belangrijkste uitspraken van Aristoteles.We bereikten moeiteloos weinig. Voor de Grieken is het deugdzaam zijn iets ernstigs en noodzakelijks. Ze geloofden zelfs dat alleen de meest deugdzame en rechtvaardige mannen het volk zouden moeten regeren, bijvoorbeeld.

Ongetwijfeld is deze zin tot op heden zeer geldig. We bereiken onze doelen misschien niet met moeite, maar zonder deze is het vrijwel onmogelijk. Zo zal een deugdzame, beleefde, begripvolle en empathische houding je leiden op veel aangenamere paden.

Deze geniale woorden van Aristoteles nodigen ons zeker uit om na te denken. Een unieke kans om van een groot leraar te leren en na te denken over uw woorden om te verbeteren als mensen, als een samenleving en als een soort.